Fra: 26-02-2018 til: 26-02-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - løsningsforslag på varme hænder problematikken26-02-2018SJ-STD-SUMAI551254
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 592 til sundhedsministeren23-02-2018SJ-STD-SUMKT550212
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 594 til sundhedsministeren23-02-2018SJ-STD-SUMKT550214
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 593 til sundhedsministeren23-02-2018SJ-STD-SUMKT550213
Det Frie ForskningsrådSvar på høring vedr. ændring af bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som ambulanceassistent m.v.23-02-20181600757549760
Dansk Center for OrgandonationAnmodning om udbetaling af midler - Dansk Center for Organdonation06-02-20181600787549788
Allerød KommuneEn mere værdig ældrepleje, journalnummer 1601578, regnskab og revisionsberetning m .m. for 2017 og overført 201622-02-20181601578550622
Fanø KommuneMere værdig ældrepleje 2018 - acceptskrivelse Fanø Kommune23-02-20181601596550896
Frederiksberg KommuneAcceptskrivelse og opdateret version af bilag 1 vedrørende værdighedsmilliard 2018 Frederiksberg26-02-20181601603550971
Horsens KommuneAcceptskrivelse vedr. tilskud til en mere værdig ældrepleje for 2018 – Horsens Kommune26-02-20181601607550913
Glostrup KommuneAnmodning om overførsel fra 2017 vedr. Værdighedspuljen - sagnr. 160167426-02-20181601674551321
Lyngby-Taarbæk KommuneAcceptskrivelse 2018 Lyngby-Taarbæk Kommune en værdig ældrepleje26-02-20181601891551004
Norddjurs KommuneAcceptskrivelse værdighedsmidlerne 2018 (Norddjurs Kommune)23-02-20181601896550799
Thisted KommuneOverførselsanmodning for værdighedsmilliard 201622-02-20181601928550795
Thisted KommuneOverførelsesanmodning for Værdighedsmilliard 201722-02-20181601928550792
Vejle KommuneJnr.: 16001937 Værdighedsmilliarden - Acceptskrivelse - Vejle Kommune22-02-20181601937550739
ForsvarsministerietNew MoD representative in the Biosecurity Partnership Programme Advisory Group meeting23-02-20181602905550259
Region NordjyllandUdbetaling vedr. akutlægebilen Hjørring07-02-20181604070550143
Region HovedstadenReferat fra Inklusions styregruppemøde d. 8.2.18 + ny doodle26-02-20181604364551599
Statens Arkiver - RigsarkivetBekræftelse på modtagelse af udfyldt spørgeskema om kvalitetskontrol26-02-20181604948550608
European Commission DG SANTEDraft data collection report for the year 2016 on cross-border healthcare26-01-20181605065550553
 Borgerhenvendelse vedr. mands kritisable ophold på aflastningsafsnit - Kærdalen09-02-2018SJ-STD-DEPKFB543508
Allerød KommuneRegnskab mv. klippekortmodellen øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpemodtagere Allerød Kommune22-02-20181606822550582
ModerniseringsstyrelsenIndkaldelse til orienteringsmøde - vejledning om årsafslutning 201706-10-20171608232449876
SundhedsstyrelsenSvar på høring vedr. ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer m.v.23-02-20181608809550011
 Tilbagemelding vedr. forlængelse af projekt om videreudvikling af lokale værktøjer til bedre kapacitetsudnyttelse27-09-20171609923549818
Region SjællandOrientering vedr. endelig afrapportering fra pulje til udvikling af lokale værktøjer til bedre kapacitetsudnyttelse22-02-20181609923549780
Region HovedstadenForespørgsel vedr. revidering af projekt - puljemidler til lokale værktøjer til kapacitetsanvendelse29-11-20171609924549817
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 596 til sundhedsministeren og ældreministeren23-02-2018SJ-STD-DEPLGR550222
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 597 til sundhedsministeren og ældreministeren23-02-2018SJ-STD-DEPLGR550223
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 595 til sundhedsministeren og ældreministeren23-02-2018SJ-STD-DEPLGR550224
TivoliInvitation til ældreministeren til gallapremiere på Midt om natten - den 15. marts 2018 kl. 20.00 - Tivolis Koncertsal23-02-20181610645550440
Slagelse KommuneUdbetalingsanmodning vedr. pulje til demensboliger08-02-20181611332550151
FarmakonomforeningenHøringssvar fra Farmakonomforeningen om bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge20-02-20181701571550240
Danske SeniorerHøringssvar fra Danske Seniorer om bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge26-02-20181701571550693
DatatilsynetHøringssvar fra Datatilsynet om udkast til bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren, SUM sagsnr. 170157123-02-20181701571550250
SundhedsstyrelsenHøring: Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft09-02-20181702188540691
Danske RegionerBrev vedr. systematisk og struktureret kompetenceudvikling i kræftkirurgien23-02-20181703337550162
Dansk Design CenterBemærkninger vedr. tilmelding til Kick-off den 5. april 2018 - Boxing Future Health22-02-20181703901548953
PRO-sekretariatet SundhedsdatastyrelsenTestrapport - apopleksi15-02-20181703930550551
Kerteminde KommuneRegnskab vedr. pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre - sags.nr. 170416326-02-20181704163551382
 Ny henvendelse til sundhedsminsteren om konkret behandlingsforløb29-11-20171705289490384
Styrelsen for PatientsikkerhedStyrelsen for Patientsikkerhed sender afgørelse i sag om autorisation22-02-20181707824549014
 Borgerbrev - kommentar til svar på henvendelse vedr. kassation af patientjournaler21-02-20181708086548559
TandlægeforeningenTandlægeforeningen - Opfølgning på møde den 21. februar 2018 om et trygt sundhedsvæsen for patienter og sundhedspersoner23-02-20181708282550221
LægeforeningenInvitation til Lægemøde 201816-02-20181800002545250
Uppsala UniversityInvitation til Uppsala Health Summit Care for Cancer, den 14.-15. juni26-02-20181800002551325
ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet
Danske Patienter
Invitation til at deltage i lancering af Manifest for brugerinddragelse 18. april 201815-02-20181800002544777
Det Nationale SorgcenterInvitation til ældreministeren til deltagelse i offentliggørelse af rapport om ældre og sorg23-02-20181800065550110
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - løsningsforslag på varme hænder problematikken26-02-20181800110551294
Børne- og SocialministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. bevilling af glukosemålere20-02-20181800110550698
Danmarks Faste Repræsentation ved EuroparådetStrasbourg. KONTINUATION. Møde i rapportørgruppen for menneskerettigheder samarbejde (GR-H) 20. februar 2018. Frist for instruktion: 27. februar kl. 10.00.22-02-20181800220549153
 Kommentar til svar på henvendelse om gebyrer (AN)23-02-20181800432549964
UdenrigsministerietKort over Solna Eugeniahemmet T4 vedr. besøg på Nya Karolinska22-02-20181800649550133
Frederiksberg CenteretAcceptskrivelse og udbetalingsanmodning vedrørende pulje om ludomani09-02-20181801009550228
Frederiksberg CenteretRevideret budget vedrørende pulje om ludomani16-02-20181801009550231
Behandlingscenter TjeleTilpasset budget vedr. pulje om ludomani20-02-20181801010550328
Frederiksberg CenteretAcceptskrivelse samt udbetalingsanmodning vedrørende pulje om ludomani09-02-20181801013550290
Frederiksberg CenteretReviderede budgetter vedrørende pulje om ludomani17-02-20181801013550292
Center for Digital PædagogikNyt budget og acceptskrivelse vedr. pulje om ludomani07-02-20181801015550171
Pårørende Netværket AntistigmaAfbud til møde 26/2 2018 om FNs Narkotikakommissions årlige samling23-02-20181801094549622
BrugerforeningenTilmelding til møde om FNs Narkotikakommissions årlige samling22-02-20181801094549320
Speak ProductionHenvendelse til sundhedsministeren vedr. hjælp/sparring til produktion at patientvideoer20-02-20181801754547825
 Kvittering for modtagelse af svar vedr. registrering i donorregistret22-02-20181801755549515
 Borgerhenvendelse - spørgsmål vedr. HPV vaccine til drenge24-01-20181801792528396
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. forskelsbehandling ved HPV-vaccine til piger og drenge02-02-20181801792535173
Ansatte Tandlægers OrganisationHenvendelse til sundhedsministeren om journaliseringsarbejdsgruppen23-02-20181801816550024
 Invitation til overrækkelsen af Den Videnskabsetiske Hæderspris 201823-02-20181801817550548
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om rygeloven23-02-20181801819549979
European Commission DG SANTEAnmodning fra KOM: Data collection exercise for the year 2017 - Report on the operation of the Directive 2011/24/EU31-01-20181801820550609
 Borgerhenvendelse - forespørger til rettelse af fejl i egen journal19-02-20181801826546628
 Borgerhenvendelse - fremsender klage over behandling og anmoder om journaloplysninger22-02-20181801827549465
 Anmodning om aktindsigt i oversigt over fordeling af Akutpakkens 415 mio. kr.24-02-20181801834550465
 Borgerhenvendelse - organdonation25-02-20181801842550478
 Fremsender bog til sundhedsministeren om lægers og sundhedsvæsnets rolle i patienters sårbarhed23-02-20181801853549549
Børne- og SocialministerietAnmoder om bidrag til spørgeskema: OHCHR questionnaire: Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities23-02-20181801855550444