Fra: 01-02-2018 til: 01-02-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
European Medicines AgencySigned letter to EMA - appointment of alternate to PDCO31-01-2018SJ-STD-DEPHBA533277
Dansk Selskab for PatientsikkerhedGodkendelse af afsluttende rapport og budget for ISH - projekt patientsikker kommune31-01-20181600948533569
Ballerup KommuneTilbagemelding redegørelse om anvendelsen af 2018-midlerne - værdighedsmilliarden (Ballerup Kommune)31-01-20181601581532616
Høje-Taastrup KommuneTilbagemelding - Puljen til en mere værdig ældrepleje 2018 (Høje-Taastrup Kommune)31-01-20181601706532507
Sønderborg KommuneTilbagemelding - værdighedsmilliarden 2018 Sønderborg Kommune31-01-20181601927532501
Tønder KommuneTilbagemelding redegørelse værdighedsmidler 2018 (Tønder Kommune)31-01-20181601929532581
European Medicines AgencySigned letter to EMA - appointment of alternate to PDCO31-01-20181604268533471
Københavns KommuneKøbehavns Kommune besvarer spørgsmål til projektnr. 68401 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning01-02-20181607979533913
Lyngby-Taarbæk KommuneLyngby-Taarbæk Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68413 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.01-02-20181607991534019
 Oplæg til Interviewguides 230118 - VIVE31-01-20181703885533162
Danske Regioner
KL
Region Sjælland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Nordjylland
Dansk Psykolog Forening
Foreningen af Speciallæger - FAS
Overlægeforeningen
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Ankestyrelsen
Yngre Læger
Danske Patienter
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Dansk selskab for Klinisk Farmakologi
Grønlands Selvstyre
Institut for Menneskerettigheder
Rigsadvokaten
Rigspolitiet
Sundhedsstyrelsen
Datatilsynet
Sundhedsdatastyrelsen
Finansministeriet
Erhvervsministeriet
Justitsministeriet
Kirkeministeriet
Social- og Indenrigsministeriet (Nedlagt pr. 28/11 2016)
Statsministeriet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Høring vedr. indhentelse af børneattester01-02-20181705803534453
Regionshospitalet HerningTak for tegning31-01-20181707568533205
Kolding KommuneSvar: Afklaring vedr. § 122 i Serviceloven31-01-20181709188533702
KL
Danske Regioner
Finansministeriet
Materiale til møde 1. februar 2018 kl. 8-9 - sammenhængende patientforløb31-01-20181709190533421
KVINFOSvar på invitation til 8. marts med KVINFO i VEGA31-01-20181800018533174
Danish Home of ChicagoSvar på mødeanmodning fra Danish Home Of Chicago01-02-20181800021534085
TandlægeforeningenForeløbigt svar på deltagelse i Tandlægeforeningens Årskursus 2018 med ledsager31-01-20181800024533141
 Svar på invitation til ældreministeren til at deltage i borgermøde om mad på institutioner og madordning31-01-20181800065533120
Vendsyssel Historiske MuseumSvar på invitation til ældreministeren til at åbning af udstilling "Fra fattiggård til Plejecenter"31-01-20181800065533114
Økonomi- og IndenrigsministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse om henvisning til hospital01-02-20181800110534337
UdenrigsministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om anbefalinger fra det første Nordiske Ungepsykiatritopmøde01-02-20181800110534349
JustitsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om maskeringsforbud01-02-20181800110534415
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om afslag på førtidspension01-02-20181800110533828
Region MidtjyllandUdkast til referat af møde med Region Midt vedr. skærpet tilsyn DNU, 29. januar 201801-02-20181800128533883
 Kvittering for modtagelse af klage vedr. aktindsigt i BUT WHY-kampagnen31-01-20181800509532912
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 109611-09-20171800610533276
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 109711-09-20171800610533294
MødrehjælpenSvar på henvendelse vedr. behov for fokus på sårbare familier på fødselsområdet01-02-20181800702534128
SkatteministerietAnmodning om bidrag til ministersvar vedr. priser på tobak31-01-20181800751533551
 Svar på din henvendelse om brugerbetaling på tandlægeydelser31-01-20181800887532358
 Svar på henvendelse vedrørende link til meddelelse om iværksættelse af eftersyn vedrørende stofskiftepatienter01-02-20181800914534372
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på spm. S 48101-02-20181801055534132
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet om stress blandt unge30-01-20181801076534202
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet om stress blandt unge30-01-20181801076534203