Fra: 12-01-2018 til: 14-01-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Børns VilkårAnmodning om bistand til lovfortolkning - uenighed om psykologer der ikke er specialistuddannede kan diagnosticere10-01-2018SJ-STD-SUMAI518217
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgInvitation til ældreministeren til Sundheds- og ældreudvalgets studierejse til Japan 3. -9. marts11-01-2018SJ-STD-SUMLLU519107
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 412 til sundhedsministeren12-01-2018SJ-STD-SUMMPE519895
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 402 til sundhedsministeren12-01-2018SJ-STD-SUMMPE519880
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 403 til sundhedsministeren12-01-2018SJ-STD-SUMMPE519883
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 400 til sundhedsministeren12-01-2018SJ-STD-SUMMPE519884
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 404 til sundhedsministeren12-01-2018SJ-STD-SUMMPE519885
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 406 til sundhedsministeren12-01-2018SJ-STD-SUMMPE519887
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 408 til sundhedsministeren12-01-2018SJ-STD-SUMMPE519888
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 409 til sundhedsministeren12-01-2018SJ-STD-SUMMPE519890
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 410 til sundhedsministeren12-01-2018SJ-STD-SUMMPE519891
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 411 til sundhedsministeren12-01-2018SJ-STD-SUMMPE519892
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpørgsmål S 411 til sundhedsministeren12-01-2018SJ-STD-SUMMPE519949
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspørgsmål AP til sundhedsministeren12-01-2018SJ-STD-SUMMPE519899
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 401 til sundhedsministeren12-01-2018SJ-STD-SUMMPE519879
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 399 til sundhedsministeren12-01-2018SJ-STD-SUMMPE519878
 Borgerhenvendelse - Vedr. rettigheder som borger og som menneske08-01-20181601336516367
Vesthimmerlands KommuneIndsendelse af regnskab - vedr. demensboliger11-01-20181601852518587
Rødovre KommuneMomsredegørelse, 1. udmøntningsrunde - vedr. demensboliger11-01-20181601863518445
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse ( uge 3, 4 og 5)12-01-20181602492520150
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 5 af 8. januar 201808-01-20181602492519474
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-648/17, Balcia Insurance11-01-20181602492519499
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-659/17, Azienda Napoletana Mobilità11-01-20181602492519507
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-675/17, Preindl11-01-20181602492519521
UdenrigsministerietFristliste af 10. januar 201810-01-20181602492519492
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-667/17, Cadeddu11-01-20181602492519518
KLKL bemærk. 11.1.18 Styring i psykiatrien - rapportudkast11-01-20181602797518726
Hedensted KommuneMomsredegørelse, 1. udmøntningsrunde: Hedensted Kommune (1603107): Vedr. tilskud fra puljen til ombygning og demensindretning af plejeboliger 2015, 1. udmøntningsrunde - sagsnr. 150631311-01-20181603107519319
Aabenraa KommuneAabenraa Kommune accept af tilskudsbetingelser for 2018 til projektnr. 65237 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.12-01-20181605288519646
Haderslev KommuneHaderslev Kommune accept af tilskudsbetingelser for 2018 til projektnr. 65239 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.12-01-20181605297519631
Odense KommuneOdense Kommune accept af tilskudsbetingelser for 2018 til projektnr. 65244 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.12-01-20181605336519665
Folketinget ChristiansborgSUU L 98 - spm. 21 til sundhedsministeren12-01-2018SJ-STD-DEPSIST519897
Folketinget ChristiansborgSUU L 98 - spm. 22 til sundhedsministeren12-01-2018SJ-STD-DEPSIST519898
Folketinget ChristiansborgSUU L 98 - spm. 20 til sundhedsministeren12-01-2018SJ-STD-DEPSIST519896
JustitsministerietFølgegruppe: indkaldelse til redaktionsmøde - vedr. sikkerhed ved udendørs musikarrangementer11-01-20181606439518682
Odsherred KommuneKlippekortsordningen 2015 og 201612-01-20181606914520121
 Status på Vagtplansoptimering fra Region Sjælland10-01-20181609923519853
Guldborgsund KommuneVedr.: Spørgsmål til journalnumre11-01-20181610177519399
DomstolsstyrelsenIndstilling af formand for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn11-01-20181611041520133
LægeforeningenIndstilling af medlem fra Lægeforeningen til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn19-12-20171611041520132
Styrelsen for PatientsikkerhedMedlem fra 3F ønsker at fratræde Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn12-01-20181611041520137
Guldborgsund KommuneMomsredegørelse, 2. udmøntningsrunde: Guldborgsund Kommune (1611310): Vedr. tilskud fra puljen til ombygning og demensindretning af plejeboliger 2016, 2. udmøntningsrunde11-01-20181611310519289
Hedensted KommuneMomsredegørelse, 2. udmøntningsrunde: Hedensted Kommune (1611311): Vedr. tilskud fra puljen til ombygning og demensindretning af plejeboliger 2016, 2. udmøntningsrunde11-01-20181611311519305
Helsingør KommuneMomsredegørelse, 2. udmøntningsrunde: Helsingør Kommune - vedr. demensboliger11-01-20181611312518437
Herning KommuneMomsredegørelse, 2. udmøntningsrunde: Herning Kommune - vedr. demensboliger11-01-20181611313518594
Lyngby-Taarbæk KommuneMomsredegørelse, 2. udmøntningsrunde: Lyngby-Taarbæk Kommune (1611321): Vedr. tilskud fra puljen til ombygning og demensindretning af plejeboliger 2016, 2. udmøntningsrunde12-01-20181611321519720
Mariagerfjord KommuneSpørgsmål om fællesarealer: Demensvenlige plejeboliger11-01-20181611322519613
Middelfart KommuneMiddelfart (1611323): Vedr. tilskud fra puljen til ombygning og demensindretning af plejeboliger 2016, 2. udmøntningsrunde10-01-20181611323519620
Randers Kommune2. udmøntningsrunde - vedr. demensboliger11-01-20181611327518643
Dansk Kiropraktor ForeningMHE-Henvendelse vedr. nyt lovforslag om retten til at udføre nåleakupunktur i brystregionen11-01-2018SJ-STD-DEPANFR519130
SundhedsdatastyrelsenOpklaring af spørgsmål vedr. aldersgrupper11-01-20181705688520054
MF Jeppe Jakobsen
Brigitte Klintskov Jerkel
MF Jane Heitmann
MF May-Britt Kattrup
MF Astrid Krag
MF Kirsten Normann Andersen
Nina Rylander
Birgitte Møller
Gitte Neergaard
Orienteringsbrev til satspuljeordførerne vedr. udmøntning af puljen til udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre21-12-20171706352519354
BanedanmarkSvar vedr. Kontaktperson vedr. Cityringen11-01-20181706414519538
 Borgerbrev - psykisk syg søn - rehabilitering, fejlbehandling fra kommunens side, m.m.10-01-20181708130518586
 LU Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder16-11-20171708704480325
 BJ Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder20-11-20171708704482024
 CK Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder18-11-20171708704481378
 SD Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder17-11-20171708704480669
 SL Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder15-11-20171708704479655
 KB Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder15-11-20171708704479656
 BB Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder15-11-20171708704479657
 ASB Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder15-11-20171708704479658
 MSM Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder15-11-20171708704479660
 LF Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder15-11-20171708704479662
 HN Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU-regulativer vedr. veterinærlægemidler og medicineret foder15-11-20171708704479663
 BH Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder15-11-20171708704479665
 CF Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder15-11-20171708704479667
 SM Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479611
 AB Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479612
 AN Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479626
 KR Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479627
 SK Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479628
 PMD Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479629
 AJJ Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479630
 MR Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479631
 LRG Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479633
 CP Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479634
 JO Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479635
 JP Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479636
 EH Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479637
 BO Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479638
 PM Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479639
 GT Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479640
 JR Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479641
 ERN Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder15-11-20171708704479669
 BLJ Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479616
 HO Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479617
 JWG Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479619
 JRK Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479645
 DP Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479647
 BJM Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder15-11-20171708704479648
 FB Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder15-11-20171708704479649
 MN Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder15-11-20171708704479650
 LGB Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder15-11-20171708704479651
 IV Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder15-11-20171708704479652
 GC Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder15-11-20171708704479653
 TK Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder15-11-20171708704479654
 HG Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479601
 NT Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479602
 HM Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479604
 IR Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479606
 RB Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479608
 KJ Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder23-11-20171708704485664
 AJ Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder22-11-20171708704484097
 HCP Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-12-20171708704502297
 SN Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder13-12-20171708704502961
 BFH Borgerhenvendelse vedr. foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder12-12-20171708704501300
 KOPI Borgerhenvendelse vedr. foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder13-12-20171708704501301
 MD Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder12-12-20171708704501127
 LFH Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder12-12-20171708704501128
 HS Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder12-12-20171708704501130
 HB Borgerhenvendelse vedr. foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder12-12-20171708704501132
 CS Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder12-12-20171708704501135
 AJA Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder12-12-20171708704501136
 YF Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder13-12-20171708704502259
 ECS Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder13-12-20171708704502304
DomstolsstyrelsenIndstilling af formand for Det Psykiatriske Ankenævn11-01-20181708822520135
KLKL - Faste læger på plejecentre og botilbud - status for implementering08-01-20181708844518800
KLOpdateret bidrag vedr. faste læger på plejecenter og botilbud (2017)08-01-20181708844518799
 Borgerhenvendelse med kopi af "ytrande" til Patientklagenævnet - vedr. psykiatri15-11-20171709220485524
Vallensbæk KommuneAcceptskrivelse: Svar på ansøgning fra Vallensbæk Kommune om støtte fra puljen til udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre 2017 (sags.nr.: 1709318)12-01-20181709318519435
Det Kongelige TeaterSundhedsministeren inviteres til Skuespilhusets jubilæum12-01-20181800018519357
KinoramaInvitation til VIP arrangement i Kinorama12-01-20181800018519717
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgInvitation til sundhedsministeren til Sundheds- og Ældreudvalgets studierejse til Japan 3. -9. marts11-01-20181800019519277
Danske AkupunktørerHenvendelse til sundhedsministeren vedr. nålebehandling12-01-20181800021519352
LægeforeningenSundhedsministeren inviteres til Lægemødets åbning den 20. april 201811-01-20181800024519075
Det Kongelige TeaterInvitation til ældreministeren til Skuespilhusets 10 års jubilæum - 16. februar12-01-20181800066519255
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - foreslår pristalsregulering af folkepensionen10-01-20181800110517333
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. det danske pensionssystem12-01-20181800110519916
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. fjernelse af invalidetillæg11-01-20181800110519086
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. forsinket udbetaling af ældrecheck i 201811-01-20181800110518349
 Skoleelever - spørgsmål vedrørende aktiv dødshjælp12-01-20181800119519346
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 389 til sundhedsministeren10-01-20181800393517872
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 390 til sundhedsministeren10-01-20181800393517873
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 391 til sundhedsministeren10-01-20181800393517874
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 392 til sundhedsministeren10-01-20181800393517875
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 393 til sundhedsministeren10-01-20181800393517876