Fra: 08-01-2018 til: 08-01-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Svar på henvendelse om lavt stofskifte22-12-20171601283514663
LægemiddelstyrelsenBreve til tandlægerne vedr. FMK22-12-20171602717514798
TandlægeforeningenOrientering om overgangsordning vedr. pligt til anvendelse af FMK22-12-20171602717514792
 Godkendelse af regnskab for 1. projektperiode - Sociolanceprojektet08-01-20181604590515287
Aalborg KommuneAalborg Kommune overførsel af mider til 2018 til projektnr. 68496 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.08-01-20181608068515457
Styrelsen for PatientsikkerhedBetaling af fødselshjælp ved familiesammenføring05-01-20181608559514505
SundhedsstyrelsenHenvendelse fra borger til Sundhedsstyrelsen - vedr. sundhedslovens § 80 mv05-01-20181608559514503
HøringslisteHøringsliste - vedr. medicintilskud for lægemidler købt i udlandet - dokumentationskrav25-02-20161608808514103
Danske RegionerDUT-høring - bekendtgørelse om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme i skoler mv.08-01-20181609214515206
 Svar på invitation til ældreministeren som æresgæst og taler ved Dimissionsfest for sygeplejerskestuderende i Aarhus08-01-20181610726514782
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU orientering vedr. brev til DR og KL om remedier til sondeernæring08-01-20181705852515460
 Svar på henvendelse om dobbeltdonation08-01-20181706610514730
 Svar på henvendelse om dobbeltdonation og donorbørn08-01-20181706610514778
 Svar på henvendelse vedrørende lovforslag om dobbeltdonation08-01-20181706610514717
 Referat fra styregruppemøde d. 12. december 2017 i styregruppen for Program for digital almen praksis20-12-20171706920515170
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 16508-01-20181708438514943
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 16708-01-20181708438514947
 Svar på henvendelse angående SSTs opslag vedrørende Stop HPV08-01-20181708749515598
 Svar på henvendelse angående SSTs opslag vedrørende Stop HPV08-01-20181708749515600
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmoder STPS om sagsakter og udtalelse i klagesag vedr. autorisation08-01-20181708879514897
Lægemiddelindustriforeningen - LIFSvar til Lif - vedr. EMA-kandidaturet22-12-20171708932495239
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 27208-01-20181709032515317
 Svar på henvendelse om lavt stofskifte22-12-20171709231514655
 Svar på henvendelse om lavt stofskifte22-12-20171709253514647
 Svar på henvendelse om lavt stofskifte22-12-20171709254514667
Stevns KommuneSvar på ansøgning fra Stevns Kommune om støtte fra puljen til udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre 201705-01-20181709317514173
 Orientering om oversendelse af henvendelse til Børne- og Socialministeriet - vedr. overgang fra B&U-psykiatri til voksenpsykiatri05-01-20181709395513989
 SUM svarer på supplerende spm. om forsikringspligten08-01-20181709402514805
 SUMs svar om forsikringspligt05-01-20181709402514429
Det Frie Forskningsråd
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Anmodning om bidrag til brug for besvarelse af spørgeskema vedr. sygeplejerskers arbejde i Danmark - UFM08-01-20181709446515190
SundhedsdatastyrelsenAnmodning om bidrag til brug for besvarelse af spørgeskema vedr. sygeplejerskers arbejde i Danmark - SDS08-01-20181709446515200
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmodning om bidrag til brug for besvarelse af spørgeskema vedr. sygeplejerskers arbejde i Danmark - STPS08-01-20181709446515203
SundhedsstyrelsenAnmodning om bidrag til brug for besvarelse af spørgeskema vedr. sygeplejerskers arbejde i Danmark - SST08-01-20181709446515197
JustitsministerietHenvendelse om foreløbige svar på REU alm. del – spm. 334-33508-01-20181709451514996
Køge KommuneVedr. henvendelse om sundhedslovens § 13808-01-20181800056515223
 Svar på henvendelse vedr. lov om euforiserende stoffer08-01-20181800062515589
DEP Sundheds- og ÆldreministerietSvar på henvendelse vedr. prøvesvar på sundhed.dk08-01-20181800073514697
 Svar på henvendelse vedr. hjemmeplejen08-01-20181800107514869
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om jobafklaringsforløb08-01-20181800110515515
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. modregning i førtidspension08-01-20181800110515184
 Svar på henvendelse vedr. arbejdspres i hjemmeplejen08-01-20181800115514846
DEP Sundheds- og ÆldreministerietSvar på henvendelse vedr. AK-måling hos lægen08-01-20181800123514692
Region MidtjyllandSvar til Region Midtjylland vedr. kontering af renteudgifter ifm. voldgift08-01-20181800128515487
Region MidtjyllandRevideret koncept for særlig kvartalsrapportering DNU pr. 4. kvartal 201706-01-20181800128514553
 Svar på anmodning om aktindsigt vedr. Danmarks svar på afsluttende bemærkninger fra FN's handicapkomité08-01-20181800184515580
Børne- og SocialministerietOversendelse til BSM - Aktindsigt FN handicapkonvention08-01-20181800184515425