Fra: 17-01-2018 til: 17-01-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Aalborg KommuneRegnskabsskabelon til demensboligpuljen16-01-20181601833521468
Holstebro KommuneKvittering og manglende momsredegørelse - vedr. demensboliger16-01-20181603092521531
ParkinsonforeningenSvar vedr. udsættelse af Status vedr. rehabiliteringsprojekt medio januar16-01-20181604622521978
 Svar vedr. livskvalitet på plejehjem, Te-pavillon sagsnr. 1607178 - ansøgning om budgetændring og forlængelse af budgetperiode16-01-20181607178521649
KLSvar på invitation til deltagelse i debat om det nære sundhedsvæsen på Kommunalpolitisk Topmøde den 9. marts 201817-01-20181610653523197
 Status vedr. bekendtgørelse om behandling af lig - Svar på henvendelse af 16. januar 201817-01-20181704671522210
Styrelsen for PatientsikkerhedHenvendelse til STPS om sundhedsplatformen fra dagens politiken17-01-20181705129522264
 Anmodning om projektbeskrivelse og budget vedr. informationskampagne om inkontinens17-01-20181707257522641
 Genfremsendelse af svar på henvendelse vedr. kassation af patientjournaler17-01-20181708086522554
DEP Sundheds- og ÆldreministerietSvar på henvendelse vedr. IT-systemer16-01-20181708334521378
Fortegårdens DatastueGodkendelse og afslutning af sagen - vedr. ældre og IT16-01-20181708361521870
 Svar på henvendelse vedr. tilskud til medicinsk cannabis17-01-20181708413522735
 Svar på henvendelse vedr. tilskud til medicinsk cannabis17-01-20181708413522724
 Svar på henvendelse om tilskud til medicinsk cannabis17-01-20181708413522716
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. - svar på spm. 21917-01-20181708707522889
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. - svar på spm. 22017-01-20181708707522894
SundhedsstyrelsenAnmodning til SST vedr. ventelister til nyretransplantation16-01-20181709021521972
DR Danmarks RadioSvar på spørgsmål om status vedr. aktindsigtsanmodning fra P1 Orientering17-01-20181709077523196
 Svar på din henvendelse af 27-12-17 vedr. Øfeldt17-01-20181709227523116
Randers KommuneReminder om acceptskrivelse mv.: Randers Kommune, sags.nr. 1709309: Puljen til udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre, 201717-01-20181709309522619
Randers KommuneReminder om acceptskrivelse mv.: Randers Kommune, sags.nr. 1709310: Puljen til udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre, 201717-01-20181709310522617
Sorø KommuneReminder om acceptskrivelse mv.: Sorø Kommune, sags.nr. 1709311: Puljen til udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre, 201717-01-20181709311522612
Syddjurs KommuneReminder om acceptskrivelse mv.: Syddjurs Kommune, sags.nr. 1709312: Puljen til udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre, 201717-01-20181709312522614
Glostrup KommuneReminder om acceptskrivelse mv.: Glostrup Kommune, sags.nr. 1709314: Puljen til udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre, 201717-01-20181709314522610
Egedal KommuneReminder om acceptskrivelse mv.: Egedal Kommune, sags.nr. 1709316: Puljen til udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre, 201717-01-20181709316522607
Det Sociale NetværkSvar på henvendelse fra Det Sociale Netværk - vedr. pulje - indsats for mennesker med spiseforstyrrelser mv.16-01-20181709348522007
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSvar på invitation til Sundheds- og Ældreudvalets studierejse til Japan17-01-20181800065522334
TivoliReturnering af årskort17-01-20181800101522907
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om bosted17-01-20181800110522332
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse: Henvendelse vedr. bevilling af glukosemålere17-01-20181800110522633
BeskæftigelsesministerietBekræfter overtagelse af henvendelse vedr. kørekort17-01-20181800110523020
Udlændinge- og IntegrationsministerietBekræfter overtagelse af henvendelse vedr. certificeringsordning for tolke17-01-20181800110522209
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse: Borgerhenvendelse vedr. diskrimination pga. ring i næsen m.v.16-01-20181800110521993
 Svar på henvendelse om bidrag til opgave om kærestevold16-01-20181800119521873
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 37217-01-20181800230522880
 Svar på henvendelse om fornyelse af psykiatrien17-01-20181800257522783
MF Flemming Møller Mortensen
Folketingets Lovsekretariat
Svar på spm. S 38217-01-20181800292523156
 Svar på henvendelse vedr. forslag til forebyggelse af fyrværkeriulykker17-01-20181800297522923
 Svar på henvendelse vedr. chip-sporing af borgere med demens17-01-20181800298522746
 Svar på borgerhenvendelse - vedr. erstatning efter tandbehandling16-01-20181800411519870
Dagbladet InformationBegæring om temaaktindsigt - OFL § 33, nr. 5.17-01-20181800435522665
 Besvarelse af henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet - vedr. fødselsindslag16-01-20181800458521656
 Svar vedr. aktindsigt i sag om klage fra læge16-01-20181800499522001
Statens Serum Institut
Styrelsen for Patientsikkerhed
Styrelsen for Patientsikkerhed
Fællessekretariatet Det Etiske Råd og National Videnskabsetisk Komité
Sundhedsdatastyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Anmodning om bidrag til svar på bestilling fra Moderniseringsstyrelsen vedr. statens advokatforbrug16-01-20181800504522093
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 39817-01-20181800525522859