Fra: 02-07-2018 til: 02-07-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
3F - Fagligt Fælles ForbundSpørgsmål vedr. den videre proces for afrapportering af projekt "Sammen Står Vi Stærkt"26-06-20181601260650829
 Henvendelse om retssag i Højesteret registreret med j.nr. HR-2016-99- 113 Vedr. basale rettigheder som borger og som menneske.27-06-20181601336649748
 Borgerhenvendelse vedr. brev fra Rigshospitalets Direktionssekretariat angående behandling27-06-20181601336649712
BryggeriforeningenGodkendelse af regnskab fra Alkoholpartnerskabet, tilbagebetaling02-07-20181601425651660
Københavns KommuneRegnskab og revisionserklæring - Nye veje til trivsel og bevægelse i boligområder24-04-20181601446651638
Jammerbugt KommuneJammerbugt Kommune genfremsender i andet format - Værdighedsmidlerne - Regnskab for 201729-06-20181601597650896
Gribskov KommuneRegnskaber for værdighedspulje 2016 og 201730-06-20181601676652411
Lejre KommuneLejre Kommune genfrenmsender en revideret uafhængig revisor erklæring på værdighedspuljen 201729-06-20181601888650834
Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Fristliste af 20. juni 2018 over retssager ved EU-Domstolen og Retten m.v.20-06-20181602492651485
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 27, 28 og 29)29-06-20181602492651547
UdenrigsministerietFristliste af 26. juni 2018 for retssager ved EU-Domstolen og Retten, traktatkrænkelsessager og pilotsager26-06-20181602492651549
UdenrigsministerietFristliste af 13. juni 2018 over retssager ved EU-Domstolen og Retten m.v.14-06-20181602492651462
 Borger sender sine bemærkninger til anvendelse af tvang i psykiatrien27-06-20181603459648147
JulemærkefondenDriftstilskud til Julemærkehjemmene29-06-20181603979651613
Københavns KommuneSagsnr. 4945-0083 - Københavns Kommune - Klippekortsmodellen: Regnskab + revisorpåtegning29-06-20181606877652420
Skanderborg KommuneRegnskab klippekort de svageste ældre - Skanderborg Kommune02-05-20181606926652517
Novo Nordisk FondenKvittering fra Novo Nordisk Fonden vedr. møde fra vidensdelingsarrangement om totalentreprise med regionerne28-06-20181611352650282
Kræftens BekæmpelseInvitation til sundhedsministeren til at åbne og deltage i "side-event" den 27. september 201829-06-2018SJ-STD-DEPANFR652396
Glostrup KommuneSvar: Slutrapportering på pulje vedr. renovering af lokale køkkener på plejecentre - Glostrup Kommune02-07-20181703161651851
SundhedsstyrelsenAfslutning af VIVE's undersøgelse af akutmodtagelser02-07-20181704514652633
Danske RegionerDanske Regioner bemærkninger til kommunikationslinje om evaluering af ”National Klinisk Retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen” (NKR-evalueringen).20-11-20171707039649587
ForsvarsministerietInvitation til departementschefen til flagdag for Danmarks udsendte24-06-20181800002652372
Foreningen af Socialchefer i DanmarkInvitation til FSDs Årsmøde den 29.-30. oktober 201828-06-20181800002650216
Østrigs AmbassadeInvitation to the Opening of the Austrian EU Council Presidency on 2 July 201826-06-20181800002648119
Aarhus UniversitetInvitation til DC til Aarhus Universitets årsfest den 14. september 201828-05-20181800002652379
FrirummetInvitation til sundhedsministeren til Frirummets Fællesdag29-06-20181800018651749
FinansministerietInvitation til konference om digitaliseringsklar lovgivning29-06-20181800018652533
TV2 CharlieSundhedsministeren inviteres til revygalla 201829-06-20181800018651620
UdenrigsministerietInvitation til sundhedsministeren til reception i anledning af Copenhagen Pride Week02-07-20181800019652645
GigtforeningenForhåndsinvitation til sundhedsministeren til indvielse af Gigthospitalet i Sønderborg den 5. februar 201929-06-20181800019651129
LGBT AsylumInvitation til sundhedsministeren til at tale ved konference: Udfordringer og udviklingspotentiale for LGBT-asylansøgere i Danmark02-07-20181800019652135
TV2 CharlieÆldreministeren inviteres til revygalla 201829-06-20181800066651625
FinansministerietInvitation til ældreministeren til konference om digitaliseringsklar lovgivning29-06-20181800066652550
 Borgerhenvendelse om begrundelsen for at stemme ja til ændring af færdselsloven27-06-20181800101649039
BBC Radio 5 liveBBC Panorama: Spørgsmål til Sundhedsministeren vedr. online konsultation og recepter27-06-20181800101649285
 Borgerhenvendelse - kræver som passiv ryger medicin mod effekten af tobaksrøg24-06-2018SJ-STD-DEPEMLM645632
Finansministeriet
Kirkeministeriet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Justitsministeriet
Miljø- og Fødevareministeriet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Statsministeriet
Børne- og Socialministeriet
Høring over udkast til lovforslag til udmøntning af aftalen om ét samlet familieretligt system28-06-20181802405650712
GHSA ItalyAnnouncement of GHSA Virtual Town Hall Meeting Times26-06-20181802885647847
TandlægeforeningenTandlægeforeningen - Orientering vedr. genfremsættelse af anmodning om hastebehandling til Ombudsmanden28-06-20181803601650555
KKR SyddanmarkHenvendelse fra KKR Syddanmark vedr. ansvar for misbrugsbehandling25-06-20181803789646859
KKR NordjyllandHenvendelse fra KKR Nordjylland til sundhedsministeren vedr. ansvarsflytning af misbrugsbehandling02-07-20181803789652648
Dansk Idrætsmedicinsk SelskabDansk Idrætsmedicinsk Selskab kvitterer for modtagelsen af Sundheds- og Ældreministeriets svar vedr. gebyrbetaling for behandlingssteder27-06-20181804222650222
Dansk Idrætsmedicinsk SelskabDansk Idrætsmedicinsk Selskab - spørgsmål til Sundheds- og Ældreministeriets svar på henvendelse om gebyrbetaling for behandlingssteder ved lavtlønnet arbejde27-06-20181804222650226
KulturministerietHøringssvar fra Kulturministeriet29-06-20181804657652074
 Høringssvar fra Miljø- og Fødevareministeriet29-06-20181804657652076
UdenrigsministerietEUU alm. del - svar på spm. 237 fra SUM (UM id: 3405809)02-07-20181804824652295
MF Liselott Blixt
MF Jane Heitmann
MF May-Britt Kattrup
MF Mette Abildgaard
MF Flemming Møller Mortensen
MF Kirsten Normann Andersen
MF Stine Brix
Birgitte Møller
Gitte Neergaard
Emilie Kærn
TIL SUNDHEDSORDFØRERNE: Orientering om genordination02-07-20181804887651962
SundhedsstyrelsenOpfølgning på mødet om projektet med at udvikle tre beslutningsstøtteværktøjer for hhv. bryst-, lunge- og endetarmskræft24-01-20181805275649621
SundhedsstyrelsenStatus vedr. projektet med at udvikle tre beslutningsstøtteværktøjer for hhv. bryst-, lunge- og endetarmskræft30-05-20181805275649617
SundhedsstyrelsenNotat vedr. projektet med at udvikle tre beslutningsstøtteværktøjer for hhv. bryst-, lunge- og endetarmskræft22-11-20171805275649627
The Council of European Dentists (CED)CED - Brev til Sundhedsministeren - vedr. dansk praksis og lovgivning19-06-20181805277649632
TandlægeforeningenTandlægeforeningen - Europæisk organisation - Regeringen diskriminerer danske tandlæger20-06-20181805277649930
Transport-, Bygnings- og BoligministerietSvar på høring om ekspropriations- og taksationshjemler på det kommunale område29-06-20181805307651184
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1157 (Æ)28-06-20181805308650233
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1138 (S)27-06-20181805312649428
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1136 (S)27-06-20181805312649416
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1139 (S)27-06-20181805312649430
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1140 (S)27-06-20181805312649433
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1137 (S)27-06-20181805312649431
Region NordjyllandKvartalsrapportering for 1. kvartal 2018 for Nyt Aalborg Universitetshospital30-06-20181805335651553
Region HovedstadenNyt Hospital Herlev, Årsrapportering CR og IMT budget (pr. 31.marts 2018)29-06-20181805344651840
Region Hovedstaden1. kvartalsrapport 2018 Nyt Hospital Herlev29-06-20181805344651799
Region Hovedstaden1. kvartalsrapport 2018 Nyt Hospital Hvidovre29-06-20181805345651823
JustitsministerietOversender henvendelse: HASTER - Straffelovens § 68 - fortolkning af begrebet "institution" i type 3 dom28-06-20181805352649455
Region MidtjyllandKvartalsrapport for Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter for 1. kvartal 201829-06-20181805359651978
Landsforeningen for Marfan SyndromAnsøgning til Driftspuljen til Landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer26-06-20181805360648122
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1166 (S)28-06-20181805361650633
SafeventHenvendelse til ældreministeren vedr. SAFE GRANNY: Forebyggelse af brand hos udsatte borgere26-06-20181805384646994
JustitsministerietHøring over indskrænkninger i ytringsfriheden22-06-20181805385645088
 Kvartalsrapport for Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter for 1. kvartal 201829-06-20181805386652616
Region MidtjyllandKvartalsrapport for Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter for 1. kvartal 201829-06-20181805387652623
World Health Organization (WHO)WHO - Provisional Agenda EB14427-06-20181805389649029
MedComDagsorden møde ml. SUM, PLO, MedCom: SUM og PLO's ønsker til evaluering af WebPatient25-01-20181805390652699
MedComRepræsentant i arbejdsgruppen for evaluering af PRO i almen praksis28-05-20181805390652692
MedComMateriale - Møde ml. SUM, PLO, MedCom07-03-20181805390652695
MedComEvaluering af WebPatient: 1. udkast til interviewguides28-06-20181805390652681
MedComResume af WP-møde fredag den 16. marts03-04-20181805390652694
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 1169-117102-07-20181805392652268