Fra: 06-07-2018 til: 29-07-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Gentofte KommuneSvar: Gentofte Kommunes regnskab for En mere værdig ældrepleje 201706-07-20181601672656009
H. C. Andersen BørnehospitalKvittering for modtagelse af henvendelse vedr. omrokering af midler til "behandling af svært overvægtige børn og deres familie i Odense"05-07-20181602477655282
 Sundheds- og Ældreministeriet svarer borger vedr. ønsket om at svares med digital post21-06-20181605579655395
LægemiddelstyrelsenBrev til suppleant til Udvalget for Avancerede Terapier - CAT06-07-20181609098656224
LægemiddelstyrelsenBrev til medlem af Udvalget for Avancerede Terapier - CAT06-07-20181609098656219
UdenrigsministerietAnmodning om underretning af Kommissionen - vedr. Udvalget for Avancerede Terapier, CAT06-07-20181609098656227
Danske BandagisterAnmodning om indstilling af medlemmer til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - Danske Bandagister06-07-20181611041656785
FarmakonomforeningenAnmodning om indstilling af medlemmer til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - Farmakonomforeningen06-07-20181611041656802
Foreningen af Kliniske DiætisterAnmodning om indstilling af medlemmer til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - Kliniske Diætister06-07-20181611041656804
Landsforeningen af Kliniske TandteknikereAnmodning om indstilling af medlemmer til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - Kliniske Tandteknikere06-07-20181611041656806
Ansatte Tandlægers OrganisationAnmodning om indstilling af medlemmer til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - ATO09-07-20181611041657168
Danske FodterapeuterAnmodning om indstilling af medlemmer til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - LasF06-07-20181611041656808
Danske FysioterapeuterAnmodning om indstilling af medlemmer til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - Danske Fysioterapeuter06-07-20181611041656789
Dansk KiropraktorforeningAnmodning om indstilling af medlemmer til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - Dansk Kiropraktorforening06-07-20181611041656791
Dansk Psykolog ForeningAnmodning om indstilling af medlemmer til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - Dansk Psykologforening06-07-20181611041656796
Dansk TandplejerforeningAnmodning om indstilling af medlemmer til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - Dansk Tandplejerforening06-07-20181611041656798
ErgoterapeutforeningenAnmodning om indstilling af medlemmer til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - Ergoterapeutforeningen06-07-20181611041656800
Radiograf RådetAnmodning om indstilling af medlemmer til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - Radiograf Rådet06-07-20181611041656812
Tandlægernes Nye LandsforeningAnmodning om indstilling af medlemmer til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - TNL - forkert mailadresse06-07-20181611041656818
3F - Fagligt Fælles ForbundAnmodning om indstilling af medlemmer til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - 3F06-07-20181611041656820
TandteknikerforeningenAnmodning om indstilling af medlemmer til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - Tandteknikerforeningen06-07-20181611041656822
Danmarks ApotekerforeningAnmodning om indstilling af medlemmer til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - Apotekerforeningen06-07-20181611041656781
Danmarks OptikerforeningAnmodning om indstilling af medlemmer til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - Danmarks Optikerforening06-07-20181611041656783
TandlægeforeningenAnmodning om indstilling af medlemmer til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - Tandlægeforeningen06-07-20181611041656816
S.I.K Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut KattuffiatAnmodning om indstilling af medlemmer til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - S.I.K.06-07-20181611041656814
Danske BioanalytikereAnmodning om indstilling af medlemmer til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - Danske Bioanalytikere06-07-20181611041656787
DomstolsstyrelsenAnmodning om indstilling af formand og næstformænd til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn05-07-20181611041655882
Danmarks Farmaceutiske SelskabAnmodning om indstilling af medlemmer til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - Pharmadanmark06-07-20181611041656810
Aalborg KommuneAng. udbetaling af midler, Modningsprojekt om digital borgervendt PRO-løsning, journal 170824411-07-20181708244657933
 Reply concerning data protection and health data/records04-07-20181708390654318
Danske HandicaporganisationerAnmodning om indstilling af medlemmer til Det Psykiatriske Ankenævn - Danske Handicaporganisationer09-07-20181708822657213
OverlægeforeningenAnmodning om indstilling af medlemmer til Det Psykiatriske Ankenævn - Lægeforeningen09-07-20181708822657215
 Svar på invitation til jubilæum hos Det Nordiske Cochrane Center09-07-20181800024656987
Zirkus NemoSvar på invitation til ældreministeren til københavner-premieren på Zirkus Nemo25-07-20181800066660481
UdenrigsministerietSvar på invitation til reception ved Copenhagen Pride Week 201812-07-20181800066658077
Sønderborg Sommer RevySvar på invitation til Sønderborg Sommer Revy12-07-20181800066658080
ErhvervsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. belåning af ejendomme som pensionist24-07-20181800110660322
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. udbetaling af ATP til førtidspensionister24-07-20181800110660298
 Orientering om oversendelse af henvendelse vedr. fornyelse af kørekort23-07-20181800110660146
KulturministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. manglende udbetaling af bibliotekspenge24-07-20181800110660300
Transport-, Bygnings- og BoligministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. erhvervskørekort til diabetespatienter24-07-20181800110660305
Miljø- og FødevareministerietOversendelse: Borgerhenvendelse om godkendelse af produkter til fødevarer19-07-20181800110659692
 Ang tallerken af bambus19-07-20181800110659694
 Orientering om oversendelse af henvendelse vedr. Ghettoplanen25-07-20181800110660471
 Orientering om oversendelse af henvendelse vedr. belåning af ejendomme som pensionist25-07-20181800110660479
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. boligstøtte25-07-20181800110660493
Transport-, Bygnings- og BoligministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. Ghettoplan24-07-20181800110660309
Børne- og SocialministerietOversendelse af henvendelse om væresteder09-07-20181800110657318
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om pensionsforhøjelse12-07-20181800110658078
Miljø- og FødevareministerietOversendelse af henvendelse om listerieudbrud09-07-20181800110657308
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om boligstøtte10-07-20181800110657405
Ministry of Social Affairs and HealthSvar på Information request regarding the effects of the Data Protection Regulation of the EU05-07-20181800714655814
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet af 1. juli 2018 vedr. deling af følsomme helbredsoplysninger04-07-20181801386655013
Statsministeriet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Udsendelse af regeringshøring - udkast til lovforslag om certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet09-07-20181801599656976
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU orientering om høring af lovforslag om certificeringsordning for fremmedsprogstolke09-07-20181801599656994
Danske Regioner
Overlægeforeningen
Finansministeriet
Børne- og Socialministeriet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Danmarks Apotekerforening
Sundhedsstyrelsen
Statens Serum Institut
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Supplerende oplysninger: Høring over bekendtgørelse og skrivelse om gratis influenza-vaccination - Frist 6. august 201816-07-20181801606658961
Danske Regioner
Overlægeforeningen
Finansministeriet
Børne- og Socialministeriet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Danmarks Apotekerforening
Sundhedsstyrelsen
Statens Serum Institut
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Høring over bekendtgørelse og skrivelse om gratis influenza-vaccination - Frist 6. august 201809-07-20181801606657125
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU orientering vedr. influenza-vacciner til sæsonen 2018-1909-07-20181801606657035
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU orientering om grund- og nærhedsnotat om supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler13-07-20181802073658785
 Svar på henvendelse om genoplivning af ældre06-07-20181802122656447
Dagbladet InformationOpfølgende mail til journalist ang. aktindsigt13-04-20181802584660190
Danske Regioner
KL
Danske Regioner
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Danmarks Apotekerforening
Dansk Psykolog Forening
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Tandplejerforening
Danske Fysioterapeuter
De Offentlige Tandlæger
Den Danske Dyrlægeforening
Embedslægeforeningen
Ergoterapeutforeningen
FOA - Fag og Arbejde
Foreningen af Kliniske Diætister
Foreningen af Speciallæger - FAS
Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere
Overlægeforeningen
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Praktiserende Tandlægers Organisation
Ankestyrelsen
Socialpædagogerne
Tandlægeforeningen
Yngre Læger
Alzheimerforeningen
Dansk Handicap Forbund
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
Epilepsiforeningen
Gigtforeningen
Hjernesagen
Hjerteforeningen
Kost & Ernæringsforbundet
Kræftens Bekæmpelse
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen LEV
Landsforeningen SIND
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Scleroseforeningen
Sjældne Diagnoser
Udviklingshæmmedes Landsforbund
ÆldreForum
Ældre Sagen
Æssense Europe
Advokatrådet
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Dansk selskab for Klinisk Farmakologi
Foreningen af Socialchefer i Danmark
Forsikring & Pension
Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler IGL
Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
Ankestyrelsen
Datatilsynet
Institut for Menneskerettigheder
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Rigsadvokaten
Rigspolitiet
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Finansministeriet
Erhvervsministeriet
Justitsministeriet
Kirkeministeriet
Miljø- og Fødevareministeriet
Social- og Indenrigsministeriet (Nedlagt pr. 28/11 2016)
Statsministeriet
Høring over forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer - frist den 15. august 201806-07-20181802658656015
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU orientering om høring over forslag til lov om ændring af lov om medicinsk cannabis06-07-20181802658656733
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU brev til formanden for SUU vedr. politiske drøftelser om rekrutteringsudfordringer09-07-20181802895657048
Region MidtjyllandVedrørende henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet angående sundhedslovens § 42 d05-07-20181803240655844
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Orientering om høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven, apotekerloven og lov om medicinsk udstyr (1803619)06-07-20181803619656430
 Takkebrev til udtrædende medlem af Det Etiske Råd05-07-20181804091655316
 Beskikkelsesbrev til nyt medlem af Det Etiske Råd05-07-20181804091655292
Danske Regioner
KL
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Danmarks Apotekerforening
Dansk Psykolog Forening
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Tandplejerforening
Danske Fysioterapeuter
De Offentlige Tandlæger
Den Danske Dyrlægeforening
Ergoterapeutforeningen
FOA - Fag og Arbejde
Foreningen af Kliniske Diætister
Foreningen af Speciallæger - FAS
Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere
Overlægeforeningen
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Praktiserende Tandlægers Organisation
Ankestyrelsen
Socialpædagogerne
Tandlægeforeningen
Yngre Læger
Alzheimerforeningen
Dansk Handicap Forbund
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
Gigtforeningen
Hjernesagen
Hjerteforeningen
Kost & Ernæringsforbundet
Kræftens Bekæmpelse
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen LEV
Landsforeningen SIND
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Scleroseforeningen
Sjældne Diagnoser
Udviklingshæmmedes Landsforbund
ÆldreForum
Ældre Sagen
Advokatrådet
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Dansk selskab for Klinisk Farmakologi
Foreningen af Socialchefer i Danmark
Forsikring & Pension
Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler IGL
Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
Ankestyrelsen
Datatilsynet
Færøernes Landsstyre
Grønlands Selvstyre
Institut for Menneskerettigheder
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Sundhedsfagligt Fakultet Københavns Universitet
Lægemiddelstyrelsen
Rigsadvokaten
Rigspolitiet
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Finansministeriet
Erhvervsministeriet
Justitsministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Undervisningsministeriet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Høring: Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love06-07-20181804374655934
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Orientering vedr. høring over forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love06-07-20181804374655977
 Svar på henvendelse vedr. Vejle Sygehus12-07-20181804746658100
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 108410-07-20181804873657534
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 108610-07-20181804873657547
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 108510-07-20181804873657539
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 107609-07-20181804878657073
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 107709-07-20181804878657068
Dagbladet InformationSvar på spørgsmål vedr. erhvervsrettet lovgivning06-07-20181804925656239
 Svar på henvendelse vedr. overholdelse af patientrettigheder i relation til udredningsgaranti17-05-20181804962655810
Brønderslev KommuneAftale om placering af den fjerde akutlægehelikopter03-07-20181805044655426
Brønderslev KommuneSvar på henvendelse vedr. placering af lægehelikopter12-07-20181805044658224
 Svar på henvendelse om graviditetsforløb09-07-20181805052657145
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 111806-07-20181805144656473
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU orientering om høring af lovforslag om overførsel af opgaver til Sikkerhedsstyrelsen09-07-20181805334657221
Danske Regioner
Region Sjælland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Nordjylland
KL
Danmarks Apotekerforening
Dansk Psykolog Forening
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Tandplejerforening
Danske Fysioterapeuter
Ergoterapeutforeningen
FOA - Fag og Arbejde
Foreningen af Kliniske Diætister
Foreningen af Speciallæger - FAS
Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere
Overlægeforeningen
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Praktiserende Tandlægers Organisation
Socialpædagogerne
Tandlægeforeningen
Yngre Læger
Alzheimerforeningen
Dansk Handicap Forbund
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
Gigtforeningen
Hjernesagen
Hjerteforeningen
Kost & Ernæringsforbundet
Kræftens Bekæmpelse
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen LEV
Landsforeningen SIND
Sjældne Diagnoser
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Scleroseforeningen
Udviklingshæmmedes Landsforbund
Ældre Sagen
Forsikring & Pension
Høring over udkast til 12 bekendtgørelser for Færøerne06-07-20181805551656203
 Svar på borgerhenvendelse ang. sundhed.dk06-07-20181805580656793
 Opfølgende svar på forespørgsel vedr. tilmeldning af andre til donorregistret05-07-20181805616655527
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 118109-07-20181805621656989
ÆldresagenSvar om betaling for praktisk hjælp til indkøb05-07-20181805660655610
 Svar på henvendelse om tilskud til behandling i udlandet06-07-20181805675656391
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU orientering om notat til FEU om forslag til kommissions beslutning om ændring af markedsføringstilladelser til lægemidler10-07-20181805683657686
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 118812-07-20181805698658165
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 118912-07-20181805699658133
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 119012-07-20181805699658146
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 119112-07-20181805699658151
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 119212-07-20181805701658137
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 117411-07-20181805716658060
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 119823-07-20181805728660062
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 119923-07-20181805728660064
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 120023-07-20181805728660066
 Besvarelse af henvendelse om handicappet i kørestol12-07-20181805730658124
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 120316-07-20181805732658819
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 120116-07-20181805732658815
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 120216-07-20181805732658817
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 121217-07-20181805733659209
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 121623-07-20181805738660060
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 121323-07-20181805738660054
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 121523-07-20181805738660058
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 121423-07-20181805738660056
KLKL - Anmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm. del - spørgsmål om kommunale akutfunktioner20-07-20181805779659892
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 122320-07-20181805779659805
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 122120-07-20181805779659801
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 121920-07-20181805779659797
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 122220-07-20181805779659803
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 122420-07-20181805779659807
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 122020-07-20181805779659799
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 121820-07-20181805779659795
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 121720-07-20181805779659793
 Regarding letter on vaccination23-07-20181805805660013
 Kvittering for modtagelse af mail vedr. stresspanelet23-07-20181805806660033
 Forespørgsel vedr. fysisk eksemplar af den nationale demenshandlingsplan.25-07-20181805815660466