Fra: 19-06-2018 til: 19-06-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgEUU alm. del - spm. 264 (S)12-06-2018SJ-STD-SUMMPE640306
Brøndby KommuneVærdighedspuljen: Regnskab for 2017 - Brøndby Kommune10-04-20181601587639503
Brønderslev KommuneRegnskabsskema vedr. en værdig ældrepleje for 201723-03-20181601588639483
Fanø KommuneOverførselsanmodning vedr. en værdig ældrepleje18-06-20181601596640442
Favrskov KommuneRegnskab vedr. en værdig ældrepleje20-03-20181601599639461
Favrskov KommuneOverførselsanmodning vedr. værdighedspulje 2017 - journal 160159918-06-20181601599640357
Frederikssund KommuneRevisionsgodkendt regnskab for 2017 vedr. "En mere værdig ældrepleje" sagsnr. 160160519-03-20181601605639456
Gribskov KommuneVærdighedspulje: anmodning om overførsel af midler fra 2017 til 201829-05-20181601676639545
Guldborgsund KommuneVærdighedspulje: overførselsanmodning fra 2016 til 2018 - Guldborgsund Kommune23-05-20181601678639538
Helsingør KommuneRevisionspåtegnet puljeregnskab 2017: Puljen til en mere værdig ældrepleje - værdighedsmilliarden.14-03-20181601684639447
Helsingør KommuneRevisionspåtegnet puljeregnskab for 2017: Puljen til en mere værdig ældrepleje - værdighedsmilliarden, overførte midler fra 2016.14-03-20181601684639445
Holstebro KommuneRevideret regnskab vedr. en værdig ældrepleje22-03-20181601700639478
Ishøj KommuneRevideret budget vedr. en værdig ældrepleje18-05-20181601710639530
Ishøj KommuneRevideret budget vedr. værdighedsmilliarden 2018 - Ishøj Kommune23-04-20181601710639518
Kerteminde KommuneRegnskab vedr. en mere værdig ældrepleje i 2017 - Kerteminde Kommune - j.nr. 160171305-03-20181601713639443
Lemvig KommuneRegnskaber vedr. en værdig ældrepleje 2016 (overførte midler) og 201718-06-20181601889640160
Lyngby-Taarbæk KommuneOverførselsanmodning vedr. værdighedsmilliarden18-06-20181601891640359
Lyngby-Taarbæk KommuneLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE: revisorerklæring for regnskab for 2017 vedr. værdighedsmilliarden18-06-20181601891640189
Lyngby-Taarbæk KommuneLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE - Opgørelse over foreløbigt forbrug pr. 17. juni 2018 - værdighedspuljen18-06-20181601891640534
Læsø KommuneEn værdig ældrepleje 2017: Regnskab med diverse erklæringer.19-03-20181601892639454
Tønder KommuneVærdighedspuljen - anmodning om overførsel af midler, sagsnr. 160192920-04-20181601929639516
Ærø KommuneRevideret regnskab på værdighedspuljen 2017 overført fra 201620-03-20181601942639476
Ærø KommuneRevideret regnskab vedr. værdighedspuljen for 201720-03-20181601942639468
 Borgerhenvendelse - vedr. manglende besked ved kritisk sygdom10-06-20181608559632784
SundhedsdatastyrelsenSDS: svar på opfølgende spørgsmål vedr. undersøgelse fra WHO om misrøgt af børn18-06-20181705688640231
 Henvendelse om ændring af bekendtgørelse om indførelse af THC-Grænseværdi for cannabisbaserede produkter19-06-20181705785641686
MedComDagsorden og materiale til 2. møde i styregruppen for MedCom1118-06-20181708602640779
NIRAS A/SInvitation til sundhedsministeren til seminar om FN's 17 verdensmål og hospitaler den 6. - 7. september 201818-06-20181800019640716
 Henvendelse til ældreministeren - foreslår samarbejde omkring de ældre i Danmark18-06-20181800065640737
Praktiserende Lægers Organisation - PLOFremsender analyse til sundhedsministeren: Stadig flere praktiserende læger vælger at arbejde i kompagniskab18-06-20181800101640352
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. brilletilskud til pensionister19-06-20181800110641369
Samsø KommuneRedegørelse fra Samsø vedr. bedre bemanding 201818-06-20181800846639310
 Borgerhenvendelse vedr. henvisning til specialiserende enhed03-06-2018SJ-STD-DEPEMLM627730
 Ønsker kontaktoplysninger til brug for ansøgning om befordringsgodtgørelse31-05-2018SJ-STD-DEPEMLM626731
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. klage over afgørelse om hjælp til handicappet25-05-2018SJ-STD-DEPEMLM624871
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 885 (S)19-06-2018SJ-STD-DEPMRAL641467
ÆldresagenHøringssvar fra Ældre Sagen til Livstestamentebekendtgørelsen18-06-20181802298640754
LægeforeningenHøringssvar fra Lægeforeningen vedr. livstestamentebekendtgørelsen19-06-20181802298641187
JordemoderforeningenHøringssvar fra Jordemoderforeningen til livstestamentebekendtgørelsen18-06-20181802298640751
Dansk Selskab for PatientsikkerhedDansk Selskab for Patientsikkerheds høringssvar til livstestamentebekendtgørelsen19-06-20181802298641273
 Forespørger til svar på henvendelse af 25. maj 2018 vedr. frit valg ved genoptræning09-06-20181802960632780
Fagligt Selskab for SundhedsplejerskerHøringssvar fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker vedr. bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven10-06-20181803275639606
SundhedsstyrelsenEndeligt referat fra 1. møde i Arbejdsgruppen for udarbejdelse af model for rettidig opsporing af mennesker med type 2-diabetes og model for behovsvurdering i den afklarende samtale i kommunen14-06-20181803468639698
TandlægeforeningenTandlægeforeningens svar (I) vedr. materiale fremsendt forud for møde den 13/6-2018 i dialog- og inddragelsesforum for arbejdet om nye rammer for voksentandplejen19-06-20181803753641220
TandlægeforeningenTandlægeforeningens svar (I - bilag 2) vedr. materiale fremsendt forud for møde den 13/6-2018 i dialog- og inddragelsesforum for arbejdet om nye rammer for voksentandplejen - BILAG 2/419-06-20181803753641235
TandlægeforeningenTandlægeforeningens svar (I - bilag 4) vedr. materiale fremsendt forud for møde den 13/6-2018 i dialog- og inddragelsesforum for arbejdet om nye rammer for voksentandplejen - BILAG 4/419-06-20181803753641264
Rådet for Socialt UdsatteFra Rådet for Socialt Udsatte (bem. kortlægning) - Opfølgning på mødet i dialog- og inddragelsesforum for arbejdet om nye rammer for voksentandplejen onsdag den 13. juni kl. 8.30-10.00.18-06-20181803753640071
TandlægeforeningenTandlægeforeningens svar (I - bilag 1) vedr. materiale fremsendt forud for møde den 13/6-2018 i dialog- og inddragelsesforum for arbejdet om nye rammer for voksentandplejen - BILAG 1/419-06-20181803753641226
Aarhus UniversitetFra AU - svar på spm - Opfølgning på mødet i dialog- og inddragelsesforum for arbejdet om nye rammer for voksentandplejen onsdag den 13. juni kl. 8.30-10.00.15-06-20181803753639549
TandlægeforeningenTandlægeforeningens svar (I - bilag 3) vedr. materiale fremsendt forud for møde den 13/6-2018 i dialog- og inddragelsesforum for arbejdet om nye rammer for voksentandplejen - BILAG 3/419-06-20181803753641242
TandlægeforeningenFra Tandlægeforeningen (bem. kortlægning), Opfølgning på mødet i dialog- og inddragelsesforum for arbejdet om nye rammer for voksentandplejen onsdag den 13. juni kl. 8.30-10.00.15-06-20181803753640268
 Borgerhenvendelse - ønsker oversigt over forskellige gebyrer, der opkræves af indlagte og pårørende på de enkelte sygehuse15-05-20181804020611123
Kinnarps A/STilbud fra Kinnarps vedr. akustik mv. i mødelokale 1.2414-06-20181804581641553
Region SjællandÅbent brev fra medarbejderne i Regional Udvikling i Regionerne vedr. flytning af opgaver til ny national erhvervsfremmebestyrelse og kommunale erhvervshuse01-06-20181804623627686
MF May-Britt Kattrup
MF Jane Heitmann
MF Mette Abildgaard
MF Liselott Blixt
MF Flemming Møller Mortensen
MF Kirsten Normann Andersen
TIL SATSPULJEORDFØRERNE: Orientering om afsluttende rapport – "Sammen om mental sundhed" og evaluering af satspulje "Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser"15-06-20181804802639672
 Information ifht nødvendige tilladelser ved import af cannabis/ CBD olie18-06-20181804941639914
 Borgerhenvendelse vedr. medicin m.m.01-05-20181804981620858