Fra: 20-06-2018 til: 20-06-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1118 (Æ)20-06-2018SJ-STD-SUMMPE642893
KMDAflevering af ESDH arkiveringsversion 2009-2016 til Rigsarkivet er yderligere forsinket19-06-20181601271640719
Brøndby KommuneAnmodning om overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 - en værdig ældrepleje10-04-20181601587639509
Frederikshavn KommuneOverførselsanmodning - Værdig ældrepleje - Frederikshavn Kommune18-06-20181601604640363
Gladsaxe KommuneFremsendelse af revisorpåtegning vedr. værdighedsmilliard 2017 - fra Gladsaxe19-06-20181601673641199
Gladsaxe KommuneFremsendelse af revisorpåtegning, værdighedsmilliard 2017 - fra Gladsaxe05-04-20181601673642726
Hørsholm KommuneAnmodning om overførsel af uforbrugte midler for 2017-2018 - værdighedspuljen19-06-20181601708641581
Morsø KommuneRegnskab vedr. værdighedspuljen - Morsø Kommune25-03-20181601895639485
Morsø KommuneRegnskab vedr. værdighedspuljen - Morsø Kommune19-06-20181601895641192
Nordfyns KommuneNordfyns Kommune - midler til værdig ældrepleje 2017 - regnskab19-06-20181601897640816
Nordfyns KommuneRegnskabsskema vedr. en værdig ældrepleje19-06-20181601897640828
Sorø KommuneVærdighedsmilliard 2017 - revisionspåtegnet regnskab - Sags nr. 160192118-06-20181601921642044
Varde KommuneHenvendelse om overførsel af uforbrugte midler - Varde Kommune - Værdighedsmidler 201819-06-20181601934640908
JustitsministerietListe over præjudicielle sager ved EU-domstolen 13/2018 med frist mellem den 1. og 14. juli 201829-05-20181602492622376
Statens Serum InstitutInvite: Biosecurity Advisory Group meeting19-06-20181602905641610
ForsvarsministerietReferat fra 16. møde i CBRNE-koordinationsudvalget d. 30. maj 201819-06-20181603261641613
SundhedsstyrelsenReferat fra møde i Følgegruppen for Inspektorordningen 11. juni 201820-06-20181604904642194
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 4. april 2018 på Anæstesiologisk Afdeling, Vejle Sygehus.20-06-20181604904641877
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 15. marts 2018 på Nuklearmedicinsk Afdeling, Vejle Sygehus.20-06-20181604904642608
Danske RegionerHenvendelse om ventetid ved udeblivelse19-06-20181608701640777
SundhedsstyrelsenKortlægning af lægevagt/1813: udkast til referat fra styregruppemøde d. 28. maj og planlægning af nyt møde i august13-06-20181703131641020
SundhedsstyrelsenKortlægning af lægevagt/1813: nyt udkast til rapport, som går i review08-06-20181703131641039
Frederikshavn KommuneKøkkenpuljer 1 + 2 -- Frederikshavn Kommune - regnskab 201701-06-20181703149642862
Furesø KommuneIndsendelse af regnskab for ombygning af køkken på Plejecenter Lillevang - tilskudsordning J.nr. 70315005-04-20181703150642734
Aarhus KommuneSlutrapport (sagsnummer 1703152) - Aarhus Kommune, puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre28-03-20181703152642376
Aalborg KommuneAfsluttende rapport og regnskab for køkkenrenovering j..nr. 170315328-03-20181703153642417
Faaborg-Midtfyn KommuneAfrapportering vedr. sagsnr. 1703154, for pulje til Renovering, etablering og genetablering af plejehjemskøkkener26-03-20181703154642338
Gentofte KommuneRegnskab og revision af køkkenpuljen, Gentofte Kommune sagsnummer 170315510-04-20181703155642750
Vesthimmerlands Kommunej.nr. 1703156 - regnskab 2017 vedr. puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på plejecentre26-03-20181703156642335
Vesthimmerlands Kommunej.nr. 1703156 - slut rapportering vedr. projekt renovering, etablering og genetablering af lokal køkkener på plejecentre26-03-20181703156642341
Vejen KommuneAfrapportering på Pulje til renovering, etablering og genetablering på landets plejecentre, Vejen Kommune28-03-20181703165642389
Halsnæs KommuneAfslutning på køkkenrenovering - Halsnæs Kommune06-04-20181703169642743
Helsingør KommunePuljeregnskab 2017: "Plejehjemmet Strandhøj - ombygning og udvidelse af eksisterende køkken", j.nr. 170317004-04-20181703170642718
Thisted KommuneAfrapportering: Pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på plejecentre - Ansøgningsrunde 128-03-20181703171642434
Ishøj KommuneProjektregnskab for projekt - Kærbrød - journalnr. 1703181, Ishøj Kommune16-04-20181703181642775
Jammerbugt KommuneVedr. afrapportering ift. køkkenrenovering - 170318205-04-20181703182642741
Middelfart KommuneAfsluttende rapport februar 2018 vedr. Pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener (sagsnr. 1703211)27-03-20181703211642373
Morsø KommuneAfrapportering og regnskab - "Køkkenet og madlavning som midtpunkt for inddragelse af beboerne", sagsnr. 170321226-03-20181703212642344
Randers KommuneRegnskab for køkkenpulje, oprindelig bevilling til Randers kommune, sagsnummer 170322130-04-20181703221642817
Aarhus KommuneSlutrapport (sagsnummer 1704146) - Aarhus Kommune, pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre (genopslag)28-03-20181704146642383
Guldborgsund KommuneRevideret regnskab og rapport for sags nr. 1704156 - projekt "Bedre Madoplevelser12-04-20181704156642756
Kolding KommuneKolding Kommune: regnskab og afrapportering vedr. den genopslåede køkkenrenoveringspulje, sagsnr. 170416519-04-20181704165642782
Rudersdal KommuneRegnskab vedr. projekt minder og madglæde.30-04-20181704174642788
Thisted KommuneAfrapportering: Pulje vedr. renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på plejecentre – Ansøgningsrunde 228-03-20181704183642436
Tønder KommuneRegnskab vedr. pulje til renovering af plejehjemskøkkener, sagsnr. 170418426-03-20181704184642362
Varde KommuneJ. nr. 1704187 - Afrapportering til SUM vedr. Carolineparkens storkøkkensprojekt02-05-20181704187642829
RigsrevisionenLynhøring af beretningsudkast om Sundhedsplatformen <77184>29-05-20181704584642216
RigsrevisionenBeretning til Statsrevisorerne om Sundhedsplatformen <77184>18-06-20181704584642259
SundhedsstyrelsenRevision af anbefalinger for svangreomsorg - referater af møder i maj og tidsplan13-06-20181704793641023
DigitaliseringsstyrelsenMateriale til Cyberdag for sektorerne den 22. juni18-06-20181705769640783
FOA - Fag og ArbejdeHøringssvar fra FOA over udkast til bekendtgørelse om politiets opgaver ifm. tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile - ingen bemærkninger19-06-20181706092641134
DatatilsynetHøringssvar Datatilsynet - vedr. bekendtgørelse om politiets opgaver ved tvangsindlæggelse mv. ifm somatisk behandling af varigt inhabile - ingen bemærkninger20-06-20181706092642504
Brugernes AkademiHenvendelse om substitutionsbehandling20-06-20181708087642382
RambøllVedr. evalueringsgrupper - oversigt over indsamling af data19-06-20181709025641560
Sozialdienst NordschleswigSundhedsministeren inviteres til 70 års jubilæumsfest20-06-20181800018642563
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om ventetider på scanninger og behandling20-06-20181800101642099
SkatteministerietBekræfter overtagelse af støttebrev vedr. forhøjelse af afgifter på tobak20-06-20181800110641900
Kræftens BekæmpelseHenvendelse til sundhedsministeren vedr. støttebreve til højere afgifter på cigaretter og anden tobak15-06-20181800110639535
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om hjælp til tandlæge18-06-20181800110640834
SkatteministerietBekræfter overtagelse af breve om tobak20-06-20181800110641878
Brønderslev KommuneRedegørelse fra Brønderslev Kommune vedr. bedre bemanding i ældreplejen 201818-06-20181800768639339
Danske SeniorerHøringssvar fra landsorganisationen Danske Seniorer - til livstestamentebekendtgørelsen20-06-20181802298642007
Forbrugerrådet TænkHøringssvar fra Forbrugerrådet Tænk om livstestamentebekendtgørelsen19-06-20181802298642296
SundhedsstyrelsenMøde i arbejdsgruppe om akutmodtagelser 21. juni kl. 10-15 i Sundhedsstyrelsen - dagsorden15-06-20181803379640955
Danske TandplejereDanske Tandplejere - (bem. generelt) Input til arbejdet med nye ramme for voksentandplejen i Danmark19-06-20181803753641278
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del – bilag 32630-05-20181804440641631
Region SyddanmarkSundhedsjournal 3.0: Materiale til styregruppemøde den 20. juni 201818-06-20181804480641866
Rigshospitalet - BlegdamsvejOrientering vedr. revideret budget - Videnscenter for Voldtægtsofre19-06-20181804548641538
VIVEVIVE projekt 301184 om tandplejeordninger - opstartsmøde samt brev fra SUM til mulige kontaktpersoner20-06-20181804723642867
Maskinfabrikken Reka A/SHenvendelse til sundhedsministeren med anmodning om foretræde vedr. placering af lægehelikoptere i hele Danmark14-06-20181804763637574
Styrelsen for PatientsikkerhedMeddeler at udtalelse vedr. gebyr for risikobaseret tilsyn er forsinket18-06-20181804783640752
National Council of the Slovak RepublicEuropean Center for Parliamentary Research and Documentation's Request: Dignity at the end of life18-06-20181804880639398
 Forespørger til svar på mail af 31. maj 2018 om plejehjemsplads til dansk statsborger, der vil hjem fra udlandet18-06-20181805013639627
Lejre KommuneSpørgsmål om fasttilknyttede læger på plejecentrene og akutfunktionen04-06-20181805018641551
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om stalking16-06-20181805029639562
DigitaliseringsstyrelsenCEF Telecom EG e-mailing of 01/06/2018: Invitation and draft agenda of the CEF Telecom Expert Group meeting of 20 June 201808-06-20181805037632049
OligofreniforeningenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. psykisk udviklingshæmning16-06-20181805057640715