Fra: 25-06-2018 til: 25-06-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Hørsholm KommuneBemærkninger vedr. overførselsanmodning vedr. værdighedspuljen for 2017 - Hørsholm Kommune22-06-20181601708644776
Ishøj KommuneAnmodning om overførsel af midler fra 2017-2018 - Værdighedsmidlerne - Ishøj Kommune17-05-20181601710644886
Ringsted KommuneVærdighedspuljeregnskab mv. for 201725-06-20181601906646729
Rødovre KommuneEn værdig ældrepleje 2018 - Redegørelse om foreløbigt forbrug22-06-20181601909644617
Dansk ÆldrerådUdviklingsplaner for 2018 vedr. bevillinger til Danske Ældreråd22-06-20181602578644680
Cheminova A/SHenvendelse om dispensation fra bekendtgørelse om euforiserende stoffer04-04-20181605733645557
SKATHenvendelse om dispensation fra bekendtgørelse nr. 557 af 31/5 201125-06-20181605733646625
VIOSS Videnscenter om Spiseforstyrrelser og SelvskadeAfrapportering vedr. projekt "KISS"21-06-20181607002645584
Danske RegionerUdpegning af næstformand til bestyrelsen for personlig medicin08-06-20181701368632743
Brønderslev KommuneAcceptskrivelse og udbetalingsanmodning vedr. pulje til klippekort til plejehjemsbeboere 201822-06-20181702462644362
Dragør KommuneAcceptskrivelse vedr. endeligt tilsagn for 2018 vedr. puljen til Klippekort til plejehjemsbeboere - sagsnummer 170246322-06-20181702463645092
Egedal KommuneEgedal kommune - Udbetalingsskabelon vedr. klippekort til plejehjemsbeboere22-06-20181702464645000
Gladsaxe KommuneUdbetalingsanmodning vedr. pulje om klippekort til plejehjemsbeboere22-06-20181702477644410
Hillerød KommuneUdbetalingsanmodning vedr. puljen til klippekort til plejehjemsbeboere - sagsnummer 170249022-06-20181702490644637
Hjørring KommuneUdbetalingsskabelon vedr. pulje til klippekort til plejehjemsbeboere22-06-20181702491645080
Ikast-Brande KommuneTilskud til klippekort til plejehjemsbeboere - udbetalingsblanket (j.nr. 1702556)22-06-20181702556645061
Ishøj KommuneKlippekort på plejehjem 2018 - udbetalingsskabelon - med korrekt angivet beløb for første 1. rate 2018.22-06-20181702557645160
Kalundborg KommuneUdbetalingsanmodning vedr. pulje til klippekort til plejehjemsbeboere22-06-20181702560644453
Vallensbæk KommuneUdbetalingsanmodning vedr. 1. rate - Puljen til Klippekort til plejehjemsbeboere - sagsnummer 170260422-06-20181702604644593
Dansk Design CenterVi ses til Boxing Future Health d. 6. juni30-05-20181703901646677
VIVESpørgeskema vedr akutmodtagelserne til pilottest08-06-20181704514646652
SundhedsdatastyrelsenPRO Infrastruktur styregruppemøde nr. 9 - rettelse af mødedato22-06-20181704642644626
Praktiserende Lægers Organisation - PLONy PLO Analyse: 770 speciallæger i almen medicin arbejder uden for almen praksis30-01-20181705468531516
Advokat Steffen Theodor PetersenSvarskrift fra advokat Steffen Petersen vedr. Apotekernes Voldgiftsnævn22-06-20181705658644987
LægeforeningenLægeforeningen: Ingen bemærkninger til høring vedr. bekendtgørelse om politiets opgaver ifm. tvangsbehandling ved somatisk behandling af varigt inhabile25-06-20181706092646776
Dansk Selskab for Almen MedicinHøringssvar fra DSAM vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile25-06-20181706092646136
De Offentlige TandlægerAnsatte tandlægers organisation: Høringsvar over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile25-06-20181706092646556
Dansk Selskab for Almen MedicinAnmodning om fristudsættelse af høringssvar for bkg. om politiets opgaver ifm. tvangsbehandling af varigt inhabile25-06-20181706092645812
Institut for MenneskerettighederIngen bemærkninger, Institut for menneskerettigheder: Høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile25-06-20181706092645814
Styrelsen for PatientsikkerhedHøringssvar fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile22-06-20181706092645246
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenHøringssvar fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen: Høring over udkast til bekendtgørelse om politiets opgaver ved tvangsindlæggelse samt tilbageholdelse og tilbageførsel i forbindelse med somatisk behandling af varigt inhabile.22-06-20181706092644491
MedComMateriale til møde om evaluering af forløbsplaner for KOL-patienter i almen praksis19-06-20181707143645213
MedComBemærkninger vedr. MedCom styregruppe den 20/620-06-20181708602645209
MedComReferat af 2. møde i MedCom11-styregruppen25-06-20181708602645857
Ishøj KommuneHenvendelse til sundhedsministeren vedr. etableringsstøtte til lægecenter15-11-20171708649478000
RambøllTidsplan vedr. rapport om evaluering af modtagere af ludomanimidler22-06-20181709025645579
Region SyddanmarkBemærkninger vedr. nye PL-indeks til kvalitetsfondsprojekter22-06-20181709357645252
Roche A/SPåmindelse om mødeanmodning fra Roche07-06-20181800002631200
Embassy of the Rebublic of KoreaÆldreministeren inviteres til "3rd ASEM Conference on Global Ageing and Human Rights of Older Persons" 5-7 september 201820-06-20181800065645775
SustainiaOrientering om ny markedsguide "The Sustainian"22-06-20181800101645025
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. EU og barsel25-06-20181800101645767
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. uddannelsesloftet23-06-20181800110645629
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - forslag vedr. mangel på social- og sundhedsassistenter21-06-20181800110644249
 Åbent brev fra medarbejdere i socialpsykiatrien i København22-06-20181800110645107
 Tak til ældreministeren for venlige ord og gave til afskedsreception11-06-20181800285633112
Odsherred KommuneKorrektion til en ansøgning om andel i puljen til etablering af læge- og sundhedshuse11-03-20181800793563052
Hoeck ManagementForespørger til ansøgning om tilskud til opførelse af nyt sundhedshus i Helsingør Kommune04-05-20181800793604026
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om læger, der medvirker i reklamer for pengespil på nettet18-06-2018SJ-STD-DEPEMLM640735
 Spørger igen til lovgivningen i forbindelse med "Juvederm Fillers"27-03-2018SJ-STD-DEPHEBJ577627
World Health Organization (WHO)WHO - First WHO Global Conference on Air Pullution and Health01-06-20181801465640721
World Health Organization (WHO)WHO -86. Joint FAO/WHO Expert Committeee on Food Additivics01-06-20181801465635786
WHO´s Regionalkontor for EuropaTak i forbindelse med the Seventy-first session of the World Health Assembly14-06-20181801485637316
World Health Organization (WHO)WHO Global Dialogue on Partnerships for Sustainable Financing of NCD Prevention and Control, Copenhagen 9-11 April 201807-06-20181801551631708
 Rykker for svar vedr. autorisation05-06-20181802769629049
PatienterstatningenHøringssvar fra Patienterstatningen - udkast til bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge16-05-20181802911613028
 Borgerhenvendelse vedr. Toxoplasma gondii as a possible causative pathogen of type-1 diabetes mellitus11-04-20181803477593721
Sygeforsikringen DanmarkBekræftelse på møde den 16. august 2018 kl 14-15 med Sygesikring Danmark21-06-20181803670645059
Omsorg SjællandForespørgsel vedr. delegering af ydelse under Sundhedsloven.01-05-20181803698600983
Skanderborg KommuneHenvendelse fra Skanderborg Kommune til sundhedsministeren om placering af opgaven vedr. rusmiddelbehandling19-04-20181803789594234
Sund By NetværketHenvendelse til sundhedsminsteren - fremsender fire tilbud og en opfordring til at udarbejde en national handleplan for tobaksforebyggelse22-05-20181804176616367
JustitsministerietSvar på høring over udkast til vejledning om beregning af klagefrister14-06-20181804241644273
 Vedr. forespørgsel om Nontuberculous Mycobacteria08-06-20181804333634181
 Borgerhenvendelse - takker for svar på henvendelse og fremsender kommentarer om gratis tandbehandling16-04-20181804508592308
AccuexHenvendelse til sundhedsministeren om system til håndtering af sundhedsdata07-06-20181804690630923
Medical Cannabis Denmark ApSHenvendelse til sundhedsministeren vedr. lang sagsbehandlingstid i Lægemiddelstyrelsen28-05-20181804719622238
VIVEVedr. dagsorden, møde 260618, VIVE projekt 301184 om tandplejeordninger - opstartsmøde samt brev fra SUM til mulige kontaktpersoner21-06-20181804723644798
 Borgerhenvendelse vedr. det psykiatriske system31-05-20181804755626242
Dansk Selskab for Oral & MaxilloFacial KirurgiHenvendelse til sundhedsministeren om forslag til ny model for voksentandplejen06-06-20181804767630262
DR Danmarks RadioAnmodning om aktindsigt i undersøgelse af 1813 og landets lægevagter11-06-20181804778634183
Lyngby-Taarbæk KommuneHenvendelse: Ønsker omfanget af en projektmanual som ansøgning til SATS specificeret01-06-20181804848626851
FCTC - WHO Framework Convention on Tobacco ControlFCTC - call for interest to organize side events during the Eighth session of the Conference of the Parties to the WHO Framework Concention on Tobacco Control01-06-20181804854640722
FCTC - WHO Framework Convention on Tobacco ControlEighth session of the Conference of the Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control18-08-20181804854630348
Vidensråd for ForebyggelsePressemeddelelse: Elever på erhvervsskoler: Giv os et alternativ til rygepausen06-06-20181804855629408
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. problemer med udredningsretten12-06-20181804962634656
 Borgerhenvendelse - mener det skal være ulovligt at bruge medicin som våben mod folk29-05-20181805019622362
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. opmærksomhed om lidelsen Essentiel tremor og et arrangement den 13. juni 201811-06-20181805023634186
LægemiddelstyrelsenBidrag fra LMS til høring om halvårlig indkaldelse af oplysninger om love/bekendtgørelser med fælles ikrafttrædelsesdato den 1. juli 201822-06-20181805043644921
Brønderslev KommuneHenvendelse til sundhedsministeren vedr. placering af lægehelikopter18-06-20181805044640481
European Jewish AssociationHenvendelse til sundhedsministeren vedr. omskæring15-06-20181805048639547
 Borgerhenvendelse om behandlingsforløb på sygehus04-06-20181805055628995
 Borgerhenvendelse - spørgsmål vedr. opstart/tilladelse til at åbne tatovørbutik20-06-20181805123641825
Danske RegionerMailadresser fra Danske Regioner vedr. Arbejdsgruppe om apotekers udlevering af vederlagsfri sygehusmedicin22-06-20181805143645007
Uddannelses- og ForskningsministerietForespørgsel vedr. lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium m.v.20-06-20181805164642562
Miljø- og Fødevareministeriet
Hobbygartner
Oversender borgerhenvendelser vedrørende regler om industrihamp23-05-20181805193618418
 Kopi til sundhedsministeren af brev vedr. bekæmpelse af diabetes 218-06-20181805202643000
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. tilskud til medicin15-06-20181805205642019