Fra: 06-06-2018 til: 06-06-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
LysbjergparkenGodkendelse af regnskab vedr. pulje til livskvalitet 201704-06-20181607178628807
Region HovedstadenMinisteriet følger op på mødeinvitation vedr. brug af billedmateriale til undervisning04-06-20181607689627742
Sundhedsstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Orientering om bekendtgørelse nr. 665 af 1. juni 2018 om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer04-06-20181705785628432
JustitsministerietHenvendelse om eventuel ændring af bekendtgørelse nr. 665 af 1. juni 2018 om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer04-06-20181705785628417
Transport-, Bygnings- og BoligministerietOrientering om bekendtgørelse nr. 665 af 1. juni 2018 om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer04-06-20181705785628387
Miljø- og FødevareministerietHenvendelse om eventuel ændring af bekendtgørelse nr. 665 af 1. juni 2018 om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer04-06-20181705785628393
KL
Danske Regioner
Orientering vedr. MedComs formandskab01-06-20181708602627760
LægemiddelstyrelsenSvar på anmodning om status vedr. ændring af vejledning om grænseoverskridende sundhedsydelser04-06-20181708869627986
Have KommunikationSvar på invitation til sundhedskonference06-06-20181800019630091
Den Amerikanske Ambassade i DanmarkReply to invitation to U.S. Embassy Copenhagen: Invitation to the annual Independence Day Celebration06-06-20181800066630051
Transport-, Bygnings- og BoligministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. fornyelse af kørekort04-06-20181800110628105
FinansministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. demens området i Gribskov04-06-20181800110627871
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse vedr. handicaps og ortopædisk fodtøj06-06-20181800110629866
SkatteministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse fra FCTC vedr. tobak04-06-20181800110628560
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om tilskud og tillæg06-06-20181800110629291
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om kronisk syge06-06-20181800110629210
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. hjælp til indskud06-06-20181800110630024
 Svar på henvendelse om bidrag til eksamensopgave06-06-20181800119630112
Hvidovre KommuneEndelig tilbagemelding vedr. puljen til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger (Hvidovre Kommune)04-06-20181800808628514
3F - Fagligt Fælles ForbundSvar på invitation til besøg af det danske ambulancemandskabs stand på folkemødet04-06-20181800906628689
Region SyddanmarkForespørgsel vedr. ny finansieringsprofil - Nyt OUH04-06-20181802776627799
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 77406-06-20181802980629667
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 77106-06-20181802980629650
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 77206-06-20181802980629657
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 80306-06-20181803086629418
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 86106-06-20181803495629440
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 86206-06-20181803495629448
Danske RegionerSpørgsmål vedr. bemanding på fødeområdet07-05-20181803584628039
Rådet for Socialt UdsatteRådet for socialt udsatte - deltagelse - dialog- og inddragelsesforum til arbejdet om nye rammer for voksentandplejen04-06-20181803753629073
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - Svar på spm. 97406-06-20181804195629575
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 99706-06-20181804212629432
Folketingets LovsekretariatSUU alm. del - svar på spm. 95204-06-20181804224628184
Advokat Steffen Theodor PetersenSvar på anmodning om aktindsigt om Apotekernes voldgiftsnævn04-06-20181804298628587
Plesner Advokatfirma Amerika Plads 37Kvittering - Plesner - Fornyet anmodning om aktindsigt i evaluering af Nationale Kliniske Retningslinjer04-06-20181804407628483
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Sundheds- og Ældreministeriets samlenotat for rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse - sundhed) den 22. juni 201806-06-20181804426630202
Region SyddanmarkTilbagemelding vedr. deltagelse i Styregruppe for Sundhedsjournal 3.0-projektet01-06-20181804480626613
Miljø- og FødevareministerietHenvendelse om eventuel ændring af bekendtgørelse nr. 665 af 1. juni 2018 om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer04-06-20181804580628411
Sundhedsstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Orientering om bekendtgørelse nr. 665 af 1. juni 2018 om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer04-06-20181804580628441
 Besvarelse af henvendelse om livmoderhalskræftscreening06-06-20181804625630106