Fra: 11-06-2018 til: 11-06-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Albertslund KommuneRegnskabsskema for 2017 vedr. støtte fra puljen til en mere værdig ældrepleje30-04-20181601577632549
Ballerup KommuneRegnskabsskema for 2017 vedr. pulje til en mere værdig ældrepleje - Ballerup Kommune j.nr. 160158126-04-20181601581632369
Esbjerg KommuneRegnskab for 2017 - En mere værdig ældrepleje - Esbjerg Kommune13-04-20181601594631844
Fanø KommuneØkonomisk redegørelse pr. 1/6-2018 - Mere værdig ældrepleje - Fanø Kommune11-06-20181601596633539
Fredensborg KommuneRedegørelse vedr. en værdig ældrepleje26-03-20181601601630948
Frederikssund KommuneØkonomisk redegørelse pr. 31.05.18 vedr. "En mere værdig ældrepleje"11-06-20181601605632978
Horsens KommuneØkonomisk redegørelse pr. 1/6/2018 fra Horsens kommune vedr. værdighedsmilliarden - j.nr. 160160707-06-20181601607631241
Gentofte KommuneGentofte Kommunes regnskab for en mere værdig ældrepleje for 201713-04-20181601672631820
Greve KommuneRedegørelse for foreløbig anvendelse af værdighedsmidler for 2018, 2. redegørelse11-06-20181601675633464
Guldborgsund KommuneØkonomisk redegørelse vedr. værdighedsmilliarden01-06-20181601678630582
Haderslev KommuneRegnskab vedr. Værdighedsmilliarden fra Haderslev Kommune20-04-20181601679632156
Hedensted KommuneRegnskab vedr. Værdighedspakken for 2017 fra Hedensted Kommune26-04-20181601682632321
Herlev KommuneRegnskab for 2017 vedr. en værdi ældrepleje27-03-20181601686630965
Halsnæs KommuneRegnskab vedr. tilskud til en mere værdig ældrepleje for 201709-04-20181601692631783
Kalundborg KommuneRegnskab for 2017 vedr. en værdig ældrepleje for 2017.23-04-20181601712632183
Kerteminde KommuneØkonomisk redegørelse for foreløbigt forbrug af 2018-tilskuddet pr. 01.06.2018 - Værdighedsmilliarden - Kerteminde Kommune - sags. nr. 160171307-06-20181601713631189
Kolding KommuneRegnskab vedr. værdighedsmidler for 2017 og overførte midler fra 2016 til 201720-04-20181601715632165
Lemvig KommuneRegnskaber vedr. værdig ældrepleje for 2016 (overførte midler) og 201726-04-20181601889632388
Lolland KommuneRegnskab vedr. en mere værdig ældrepleje for 2017 - Lolland Kommune - J.nr. 160189012-04-20181601890631807
Lyngby-Taarbæk KommuneLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE - revisorerklæring for regnskab for 2017 for værdighedsmilliarden12-04-20181601891631801
Middelfart KommuneFremsendelse af regnskabserklæringer for Værdighedspuljen for 2017 jr. nr. 160189425-04-20181601894632313
Morsø KommuneStatus pr. 31.5. 2018 vedr. en værdi ældrepleje - Morsø Kommune08-06-20181601895632171
Norddjurs KommuneRegnskab vedr. puljen til en mere værdig ældrepleje for 2017 samt overførsel fra 2016 - Norddjurs Kommune - sag 160189630-04-20181601896632531
Nyborg KommuneVærdighedsmilliard: Skemaer vedr. overførsel fra 2017-2018 - både i forhold til 2017 tilskuddet og overførte midler fra 2016 (Nyborg Kommune, sagsnr. 1601898)13-04-20181601898631854
Silkeborg KommuneRegnskab for en mere værdig ældrepleje for 2017 - Silkeborg Kommune30-03-20181601912631254
Skanderborg KommuneRegnskab fra Skanderborg Kommune vedr. en værdig ældrepleje30-04-20181601914632543
Solrød KommuneRegnskab og revisionserklæring vedr. overførte midler for 2016 og regnskab for 2017 - En værdig ældrepleje17-04-20181601918631882
Syddjurs KommuneRegnskab vedr. Værdighedspulje - 201717-04-20181601925631891
Thisted KommuneRevideret regnskab for Værdighedsmilliard for 2016, Thisted Kommune19-04-20181601928631938
Tønder KommuneSVAR: Anmodning om udsættelse af regnskab værdighedspuljen, sagsnr. 160192908-06-20181601929634007
Tønder KommuneAnmodning om udsættelse af regnskab vedr. værdighedspuljen, sagsnr. 160192918-04-20181601929631902
Vallensbæk KommuneRevisorerklæring vedr. en mere værdig ældrepleje for 2017 (Vallensbæk Kommune)23-04-20181601933632250
Vallensbæk KommuneRevisorerklæring vedr. en mere værdig ældrepleje for 2017 (Vallensbæk Kommune)19-04-20181601933631909
Vejle KommuneRegnskab for 2017 for Værdighedsmilliarden - projektnr.: 1601937- Vejle Kommune11-04-20181601937631796
Vejle KommuneØkonomisk redegørelse om faktisk forbrug af 2018-midlerne vedr. en værdig ældrepleje31-05-20181601937630603
UdenrigsministerietFristliste af 6. juni 2018 over retssager ved EU-domstolen og Retten06-06-20181602492632698
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse 24, 25 og 2608-06-20181602492632716
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-260/18, Dziubak07-06-20181602492632701
Danske RegionerReferat af møde i Styregruppe for lærings- og kvalitetsteams den 23. maj07-06-20181603072632045
 Henvendelse om puljer for ældre10-06-20181604827632729
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - ældrebyrden10-06-2018SJ-STD-DEPKFB632786
 Henvendelse til ældreministeren vedr. behovet for flere varme hænder i ældreplejen23-05-2018SJ-STD-DEPKFB629351
UdenrigsministerietInvitation til deltagelse i Twinning i Tunesien07-06-20181609726632695
Hjørring KommuneFremsender regnskab for 2017 - demensindretning af plejeboliger 2. udmøntningsrunde21-03-20181611308573047
SundhedsstyrelsenTil orientering: Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft07-06-20181702188631317
MF Aaja Chemnitz LarsenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. tolkeydelser til grønlændere25-05-20181703392620851
ErhvervsstyrelsenBemærkninger vedr. kontrakter om fællesoffentlig indberetningsløsning24-05-20181708588632561
ErhvervsstyrelsenUnderskrevne aftaler vedr. fællesoffentlig indberetningsløsning08-06-20181708588632563
ScleroseforeningenInvitation til sejlads på Folkemødet24-05-20181800002620243
Støtteforeningen for Hospice ØstjyllandAnmoder om et møde med sundhedsministeren vedr. manglende hospicepladser11-06-20181800021633312
OsteoporoseforeningenInvitation til sundhedsministeren til at holde tale ved åbningen af udstillingen: Knogleskør og hvad så? den 5. november 201807-06-20181800024632853
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om luftkabler10-06-20181800101632788
Stockholm Center for FreedomHenvendelse til sundhedsministeren vedr. Tyrkiet01-06-20181800101632859
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om diverse politiske emner09-06-20181800101632781
Huset frivilligcenterHenvendelse til sundhedsministeren om at hjælpe med støtte til udsatte borgere11-06-20181800101633230
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om sygedagpenge11-06-20181800110633229
BeskæftigelsesministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om kronikertilskud06-06-20181800110634086
BeskæftigelsesministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om jobcentre06-06-20181800110634073
 Skoleelever fremsender spørgsmål til sundhedsministeren angående behandling af spiseforstyrrelser07-06-20181800119631755
Danske RegionerSvar på henvendelse vedr. PRO i kliniske kvalitetsdatabaser07-06-20181800194632655
Kræftens BekæmpelseInvitation til sundhedsministeren til deltagelse i Walk & Talk på Folkemødet11-06-20181800906633598
Dansk IndustriInvitation til sundhedsministeren til Industribar på Folkemødet08-06-20181800906632755
Bill & Melinda Gates Foundation
AIDS-Fondet
Folkemødeinvitation til sundhedsministeren til debat med Gates Foundation om verdensmålene og finansiering11-06-20181800906633095
Dansk IndustriInvitation til ældreministeren til Industribar på Folkemødet08-06-20181801031632757
PatienterstatningenPatienterstatningens høringssvar til livstestamentebekendtgørelsen11-06-20181802298632870
ErhvervsstyrelsenSvar på spørgsmål til høring om vejledning om principper for agil erhvervsrettet regulering11-06-20181803668633331
Dansk ErhvervUdpegning, DE (II) Invitation til dialog- og inddragelsesforum til arbejdet om nye rammer for voksentandplejen11-06-20181803753633342
 Mail om, at borgeren er afgået ved døden pga. medicinsk overgreb05-06-20181804077629182
Folketinget ChristiansborgSUU orientering vedr. offentliggørelse af monitoreringstal for udredningsret 1. kvartal 201808-06-20181804457632114
 Henvendelse til sundhedsministeren om sundhedsplatformen28-05-20181804464622344
LægeforeningenHenvendelse til sundhedsministeren fra lægeforeningen- psykiatriplan skal løfte tilbud til svært psykisk syge i både kommuner og regioner31-05-20181804658625898
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspørgsmål CJ, omtryk30-05-20181804683633478
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspørgsmål CI, omtryk30-05-20181804683633479
 Anmodning om aktindsigt i rapport om familiær hyperkolesterolæmi04-06-20181804687632129
 Rykker for svar vedr. henvendelse om plejehjem04-06-20181804697628490
 Borgerhenvendelse vedr. datters HPV-vaccination31-05-20181804708625177
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. HPV01-06-20181804709627692
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om ændring af psykiatrien03-06-20181804710627695
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1060 (S)07-06-20181804712632117
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. psykiatri/overtrædelse af FN´s menneskerettigheder28-05-20181804713622241
 Søger aktindsigt i projektet "ensomme ældre" - værdighedsprojekt Hedensted08-06-20181804742632777
 Henvendelse til sundhedsministeren - fremsender oplægget "Børn og samfund"25-05-20181804751621015
Maskinfabrikken Reka A/SHenvendelse til sundhedsministeren vedr. placering af den 4. lægehelikopter08-06-20181804763632761
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. svigt på svigt på et helt nyt plejecenter22-01-20181804764526749
 Borgerhenvendelse bl.a. vedr. medicinoplysninger11-06-20181804771634077