Fra: 22-06-2018 til: 24-06-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Center for LudomaniGodkendelse af afrapportering: FILU17 - Sportsverdenen - ludomani21-06-20181601006643786
Center for LudomaniGodkendelse af afrapportering: Ludomanipulje 2017 - behandling ved Center for Ludomani21-06-20181601006643805
Aabenraa KommuneSvar: Aflæggelse af regnskab for anvendelse af tilskud til en mere værdig ældrepleje (Aabenraa Kommune)22-06-20181601572644535
Allerød KommuneSvar: En mere værdig ældrepleje, journalnummer 1601578, regnskab og revisionsberetning m .m. for 2017 og overført 2016.22-06-20181601578644699
Ballerup KommuneSvar: Anmodning om overførsel af uforbrugte midler (en værdig ældrepleje) til 201822-06-20181601581644825
Hillerød KommuneSvar: Regnskab 2017 for værdighedsmidler - Hillerød Kommune - Sagsnr. 160159322-06-20181601593644394
Esbjerg KommuneSvar: Regnskab 2017 - En mere værdig ældrepleje - Esbjerg Kommune22-06-20181601594644918
Fredericia KommuneSvar: Ansøgning - Overførsel af uforbrugte puljemidler 2017-2018, Værdig Ældrepleje (sagsnr. 1601602)22-06-20181601602644827
Frederiksberg KommuneSvar: Frederiksberg Kommunes (j.nr. 1601603) regnskab vedr. Værdighedsmilliarden for 2017 samt ansøgning om overførsel af uforbrugte midler til 201822-06-20181601603644334
Glostrup KommuneSvar: Anmodning om overførsel fra 2017 vedr. Værdighedspuljen - sagnr. 160167422-06-20181601674644816
Guldborgsund KommuneSvar: Værdighedsmillioner, overførselsanmodning fra 2017 til 2018 - Guldborgsund Kommune22-06-20181601678644856
Halsnæs KommuneSvar: Anmodninger om overførsel af restmidler til mere værdig ældrepleje fra 2017 til 201822-06-20181601692644613
Ikast-Brande KommuneSvar: Overførselsanmodning 2017 til 2018 - En Værdig Ældrepleje - Ikast-Brande Kommune - 160170922-06-20181601709644820
Kalundborg KommuneSvar: Kalundborg Kommune - Disponering af værdighedsmidler 2018 + overførsel fra 201722-06-20181601712644962
Kolding KommuneSvar: Overførsel af uforbrugte værdighedsmidler fra 2017 til 201822-06-20181601715644641
Københavns KommuneSvar: Sagsnr 1601723 Regnskab 2017 og overførsler til en mere værdig ældrepleje i Københavns Kommune22-06-20181601723644361
Langeland KommuneSvar: Overførsel af midler fra værdighedspuljen - Langeland Kommune sagsnr. 160188722-06-20181601887644830
Lyngby-Taarbæk KommuneSvar: LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE - revisorerklæring for regnskab 2017 for værdighedsmilliarden22-06-20181601891644520
Middelfart KommuneSvar: fremsendelse af regnskabserklæringer for Værdighedspuljen 2017 jr. nr. 160189422-06-20181601894644377
Odder KommuneSvar: Regnskab 2017 for en mere værdig ældrepleje22-06-20181601900644435
Odsherred KommuneSvar: Odsherred Kommune afrapportering af værdighedsmidler for 2. kvartal 2018 samt for overførte midler 201722-06-20181601902644565
Ringkøbing-Skjern KommuneSvar: Sagsnr.: 1601905, Anmodning om overførsel af uforbrugte midler fra puljen til en mere værdig ældrepleje, Ringkøbing-Skjern Kommune22-06-20181601905644841
Silkeborg KommuneSvar: Sags nr.: 1601912 - Regnskab for En mere værdig ældrepleje 2017 - Silkeborg Kommune22-06-20181601912644415
Struer KommuneSvar: Regnskab vedr. En mere værdig ældrepleje - J.nr. 160192322-06-20181601923644352
Svendborg KommuneSvar: Regnskabsmateriale vedr. værdighedsmidler 2017 fra Svendborg Kommune22-06-20181601924644337
Thisted KommuneSvar: Overførelsesanmodning for Værdighedsmilliard 201722-06-20181601928644814
Tønder KommuneSvar: Værdighedspuljen - anmodning om overførsel, sagsnr. 160192922-06-20181601929644925
Tårnby KommuneSvar: Værdighedspuljen - anmodning om udsættelse af aflevering af godkendt regnskab22-06-20181601931644500
Vejen KommuneSvar: Værdighedspulje - Vejen Kommune - Revisorpåtegnet regnskab 2017 samt ansøgning om overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til budget 201822-06-20181601936644640
Region NordjyllandOrientering om tidshorisont for tilbagemelding på anlægsregnskab for Sundhedshus Sæby21-06-20181609747643821
Dragør KommuneSpørgsmål til Klippekortspuljen22-06-20181700521644842
Økonomi- og IndenrigsministerietIndstilling vedr. Universitetshospitalet Køges ansøgning om låneadgang til energiinvesteringer21-06-20181707884644041
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Videresendelse af henvendelse om substitutionsbehandling20-06-20181708087642415
Socialdemokratiet i Region SjællandSvar på invitation til deltagelse i debat på Folkemøde Møn22-06-20181800024644505
 Svar på din henvendelse om Statens Serum Institut21-06-20181801491643448
JordemoderforeningenDialog med SUM og DR om ny digital løsning til graviditetsforløb21-06-20181802053643933
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUOrientering af SUU om høring af lovforslag om risikodeling22-06-20181802507645221
Sani MembranesSvar vedr. klage over Center for Biosikring og Bioberedskab21-06-20181803264643874
Økonomi- og IndenrigsministerietRettelser til input til kvartalsrapport vedr. Bispebjerg Hospital20-06-20181803394643510
Intact DenmarkSvar på henvendelse om omskæring22-06-20181803496644308
 Svar på henvendelse om omskæring22-06-20181803496644306
 Svar på henvendelse om omskæring22-06-20181803496644496
 Svar på henvendelse om omskæring22-06-20181803496644291
Conseil Europeen des Federations WIZOSvar på henvendelse om omskæring22-06-20181803496644289
 Svar på henvendelse om omskæring22-06-20181803496644294
Det Jødiske Samfund i DanmarkSvar på henvendelse om omskæring22-06-20181803496644324
 Svar på møde med Tandlægeforeningen22-06-20181803670644741
Sygeforsikringen DanmarkMøde med Sygeforsikring Danmark den 16. august 2018 kl 14-15 om modelarbejde (tandlæger)21-06-20181803670643957
 Sundheds- og Ældreministeriets svar på din henvendelse vedr. omskæring22-06-20181803737644255
Danske Regioner
KL
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Tandlægeforeningen
Praktiserende Tandlægers Organisation
Dansk Tandplejerforening
Ældre Sagen
Danske Patienter
Danske Handicaporganisationer
Astma-Allergi Danmark
Dato for andet møde i dialog- og inddragelsesforum for arbejdet om nye rammer for voksentandplejen - mandag den 24. september 2018 kl 14-1622-06-20181803753644920
Fyens StiftstidendeSvar på anmodning om aktindsigt (politianmeldelser)21-06-20181804252643382
Folketingets LovsekretariatSUU alm. del - svar på spm. 106420-06-20181804637643008
Medtronic DanmarkSvar på henvendelse til sundhedsministeren med ønske om møde om styring af sundhedsområdet21-06-20181804679643474
 Svar på henvendelse: Sundhedsplatformen dræner Region Sjælland for speciallæger21-06-20181804758643544
 Vedr. svar på henvendelse fra Dansk Selskab for Oral & MaxilloFacial Kirurgi + møde efter sommerferien22-06-20181804767645150
Ikast-Brande KommuneSvar på henvendelse vedr. vederlagsfri psykologhjælp22-06-20181804845644809
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Orientering vedr. Kommissorium: Kortlægning af rekrutteringsudfordringer for social- og sundhedspersonale og sygeplejersker i kommuner og regioner21-06-20181804888643369
UdenrigsministerietOrientering om svar på henvendelse om aktindsigt i ministeriets energiforbrug mv. fra en borger i Australien22-06-20181804899645202
 Besvarelse af henvendelse om investering i projekt om styring af hjernen ved brug af teknologi og livsforlængende teknologi21-06-20181804913643870
 Tak for din henvendelse vedr. salg og import af CBD22-06-20181804941644872
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på spm. S 88522-06-20181805026644413
Region SjællandSvar vedr. ansøgning om midler fra den Nationale Diabeteshandlingsplan21-06-20181805090643493
 Svar på Borgerhenvendelse vedr. hospitalsophold 1805098644811
SikkerhedsstyrelsenHenvendelse vedr. åbning af tatoveringssted oversendes til Sikkerhedsstyrelsens besvarelse22-06-20181805123644498
BeredskabsstyrelsenTilmelding til møde i netværk for beredskabsansvarlige i departementer den 28/922-06-20181805149645244