Fra: 18-05-2018 til: 21-05-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Henvendelse til sundhedsministeren om sundhedssystemet17-03-2018SJ-STD-DEPSJE569194
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. debatindlæg om forholdene på vores hospitaler20-03-2018SJ-STD-DEPSJE571028
 Borgerhenvendelse - ventetid på fedmeoperation01-02-2018SJ-STD-DEPSJE534598
SundhedsstyrelsenHøring - national klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser26-01-2018SJ-STD-DEPSJE530116
Dansk Selskab for PatientsikkerhedInvitation til sundhedsministeren til dialog om hvordan den lærende tilgang til kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet i det danske sundhedsvæsen kan fremmes.14-03-2018SJ-STD-DEPSJE566912
Folketingets Europaudvalg EUUEUU alm. del - spm. 210 (S)18-05-2018SJ-STD-SUMMPE615044
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1009 (S)18-05-2018SJ-STD-SUMMPE615045
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1008 (S)18-05-2018SJ-STD-SUMMPE615041
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 992 (S)16-05-2018SJ-STD-SUMMPE613937
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 993 (S)16-05-2018SJ-STD-SUMMPE613948
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 994 (S)16-05-2018SJ-STD-SUMMPE613949
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 995 (S)16-05-2018SJ-STD-SUMMPE613951
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 996 (S)16-05-2018SJ-STD-SUMMPE613952
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUULIU alm. del - spm. 59 (S)17-05-2018SJ-STD-SUMMPE613955
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 1003 (S)17-05-2018SJ-STD-SUMMPE614248
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1005 (S)17-05-2018SJ-STD-SUMMPE614250
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1006 (S)17-05-2018SJ-STD-SUMMPE614251
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1007 (S)17-05-2018SJ-STD-SUMMPE614252
 Henvendelse vedr. undersøgelse hos øjenlæge på privat hospital17-05-20181601336613551
 Henvendelse vedrørende undersøgelse hos øjenlæge16-05-20181601336613546
 Hevendelse om basale rettigheder som patient15-05-20181601336613537
Region SjællandAfsluttende afrapportering til Sundheds- og Ældreministeriets Partnerskabspulje: Partnerskabsprojektet Broen til Bedre Sundhed journalnr. 1403124).17-05-20181601437614520
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringMateriale til EESSI Bestyrelsesmøde15-05-20181602908615299
Wonderful CopenhagenHenvendelse til sundhedsministeren med anmodning om støttebrev til parasitologikongres i 202216-05-20181607853613048
Wonderful CopenhagenTakker for støttebreve til kongres: World Congress on Prevention on Diabetes and its Complication samt Steering Committee for World Congress of Pediatric Cardiology and Cardic Surgery16-05-20181607853611978
Forbrugerrådet TænkIndstilling af medlem fra Forbrugerrådet til Ankenævnet for Patienterstatningen03-05-20181703721603204
Folketinget ChristiansborgSUU L 146 - spm. 71 med svarfrist 22. maj kl. 1017-05-20181707223614182
Dansk Psykiatrisk SelskabAnmoder om møde mellem sundhedsministeren og ny formand for Dansk Psykiatrisk Selskab16-05-20181800021614040
Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR)Invitation til sundhedsministeren til åbning af konference om register- og genforskning17-05-20181800024614223
Praktiserende Tandlægers OrganisationInvitation til sundhedsministeren til at holde indlæg ved jubilæumsårsmøde16-05-20181800024613043
Sort/HvidInvitation til ældreministeren til RIDING ON A CLOUD åbningsforestilling på CPH Stage den 31. maj 201817-05-20181800066613849
 Kopi af åbent brev til miiljø- og fødevareministeren vedr. ulve17-05-20181800101614256
 Borgerhenvendelse - ønsker hjælp i forbindelse med sygdom, flytning m.m.04-05-20181800110605134
 Skoleelever fremsender spørgsmål til ældreministeren til brug for opgave om ældre mennesker18-05-20181800119614786
Folketinget ChristiansborgOrientering om procedure for oversendelse af dokumenter til fortrolig behandling i folketingsudvalg16-05-20181800198612961
Danske RegionerSvar vedr. høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder17-05-20181800204613847
Dansk IndustriSvar på høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v.17-05-20181800204613403
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitekter, Design og KonserveringFolkemødeinvitation til sundhedsministeren til madoplevelse18-05-20181800906614782
Kost & ErnæringsforbundetFolkemødeinvitation til sundhedsministeren til debatdeltagelse vedr. forebyggelse blandt børn og unge17-05-20181800906613522
VIVEPræsentation til følgegruppemøde om hittebørn15-05-20181801059612198
MedComDagsorden til møde i styregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner den 29. maj 201817-05-20181802054614275
MedComDagsorden til møde i styregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner den 29. maj 201818-05-20181802054614272
MedComDagsorden til møde i styregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner den 29. maj 201817-05-20181802054614274
DatatilsynetHøringssvar fra Datatilsynet - udkast til bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæger16-05-20181802911615244
Region Hovedstaden4. kvartalsrapport 2017 Nyt Hospital Herlev16-05-20181803064614242
Region HovedstadenRapportering på effektiviseringsgevinster - Nyt Hospital Herlev18-05-20181803064615019
Frederikshavn KommuneSpørgsmål vedr. ansøgning til pulje om mere livskvalitet på plejehjem16-05-20181803750613370
Dansk Selskab for Palliativ MedicinHenvendelse til sundhedsministeren vedr. oprettelse af en national uddannelse i palliativ medicin17-05-20181804073613517
Skive KommuneHenvendelse til sundhedsministeren vedr. placering af akutlægehelikoptere16-05-20181804087613045
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. udbud af ambulancebehandleruddannelsen11-05-20181804088609294
SukkersheriffenInvitation til sundhedsministeren til præsentation af resultater vedr. to årigt sundhedsprojekt for mænd07-05-20181804089605305
Rådet for Socialt UdsatteHenvendelse til sundhedsministeren om rapport om socialt udsattes sundhed10-05-20181804104609189