Fra: 07-03-2018 til: 07-03-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
ErgoterapeutforeningenHenvendelse fra Ergoterapeutforeningen vedr. input til ergoterapeuternes grundfortælling06-03-2018SJ-STD-DEPKHK558628
Aabenraa KommuneHenvendelse vedr. handicaphjælperordninger09-12-20171600668498790
Aarhus KommuneAnmodning om overførsel af midler fra Værdighedsmia.07-03-20181601576558940
Holbæk KommuneNy redegørelse - En værdig ældrepleje 2018 - Holbæk Kommune06-03-20181601693557772
Vejle KommuneJ.nr.: 1601937 - anmodning om overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 - Vejle Kommune - En værdig ældrepleje06-03-20181601937558512
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-49/18, Escribano Vindel07-03-20181602492560539
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-8/18, Luminor Bank07-03-20181602492560536
UdenrigsministerietNy EFTA-sag E-17/17, EFTA Surveillance Authority v Iceland06-03-20181602492560521
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-31/18, Elektrorazpredelenie Yug05-03-20181602492560486
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Statsministeriet
Børne- og Socialministeriet
Udenrigsministeriet
Ny EFTA-sag E-16/17, EFTA Surveillance authority v Iceland05-03-20181602492560508
UdenrigsministerietNy EFTA-sag E-15/17, EFTA Surveillance Authority v Iceland05-03-20181602492560501
UdenrigsministerietNy EFTA-sag E-14/17, EFTA Surveillance Authority v Iceland05-03-20181602492560498
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-55/18, CCOO05-03-20181602492560495
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-57/18, AX05-03-20181602492560492
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-58/18, Schyns05-03-20181602492560489
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - anmoder om en samtale med ældreministeren14-02-2018SJ-STD-DEPKFB543669
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - mener det halter i flere kommuner og på flere plejehjem i Danmark26-02-2018SJ-STD-DEPKFB551764
UdenrigsministerietMontenegro, frist 20/4-18: Twinning Light Fiche for Montenegro Strengthening Institutional and Technical capacities of the Agency for Protection of Competition (MN 14 IPA FI 03 17 TWL) -Deadline for submission-20 April 201807-03-20181609726560548
LægemiddelstyrelsenÆndringer til Lægemiddelstyrelsens medlemmer af Det Nationale Antibiotikaråd20-02-20181701532560251
Gigtforeningen
Psoriasisforeningen
Henvendelse vedr. satspuljemidler til fodbehandling af patienter med svær psoriasisgigt01-03-20181702968554826
Odense KommuneRegnskabsoplysninger vedr. Køkkenpulje - ODENSE KOMMUNE06-03-20181703218557990
Region HovedstadenEndelig reservedisponeringsoversigt for 1. kvartal 2017 - Nyt hospital Herlev23-08-20171704746558448
KLInvitation til at tale ved KL's Ældrekonference 201715-05-20171706223437130
PRO-sekretariatet SundhedsdatastyrelsenPRO-budget 201707-03-20181706272560365
Region SyddanmarkHenvendelse vedr. angivelse af patientens navn i ulykkesanmeldelser10-01-20181706305517216
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 146 - spm. 52 til sundhedsministeren07-03-20181707223559172
Region MidtjyllandRM svar vedr. møde om Dansk Center for Partikelterapi den 15. marts 201805-03-20181707366556727
Dansk Selskab for Almen MedicinDSAM: Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte grupper07-03-20181708047558834
Region HovedstadenKvartalsrapport 2. kvartal 2017 - Nyt hospital Herlev14-11-20171708096558454
SocialpædagogerneForespørger til svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. vejledning om informationssikkerhed i sundhedsvæsenet20-02-20181709176547008
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. fejlbehandling af pårørende10-12-20171709206498743
 Henvendelse til sundhedsministeren om transplantationsventeliste25-07-20171709288411819
 Rykker for svar på klage over indddraget klippekort15-01-20181709381520318
Betty Nansen TeatretPremiereinvitation til monologen UNDERKASTELSE06-03-20181800018558558
Historiecenter Dybbøl BankeSundhedsministeren inviteres til filmpremiere på "Angrebet på Als"07-03-20181800018559760
Dansk Selskab for PatientsikkerhedSundhedsministeren inviteres til at holde keynote på Patientsikkerhedskonferencen 16. april06-03-20181800024558473
Tyrkiets Ambassade i DanmarkFirst International Traditional and Complementary Medicine Congress05-03-20181800024558332
KLF - Kirke og MedierSundhedsministeren inviteres til konference om bevidst mediebrug - særligt for børn og unge07-03-20181800024559764
MadvognenHenvendelse med spørgsmål til afslag vedr. invitation til en præsentation af Madvognens initiativer06-03-20181800065558780
Parkistans AmbassadeÆldreministeren inviteres til reception den 23. marts 2018, Park Hotel05-03-20181800066558355
UndervisningsministerietAnmodning om overtagelse af borgerhenvendlelse vedr. nedlæggelse af Holstebro Sygehus06-03-20181800110557731
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietBekræfter at henvendelse om vindmøller er modtaget06-03-20181800110558395
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse vedr. udbetaling af førtidspension07-03-20181800110559782
TandlægeforeningenTakker sundhedsministeren for et godt møde om politiske forhandlinger om et trygt sundhedsvæsen for patienter og sundhedspersoner22-02-20181800567549130
 Ny henvendelse vedr. udskrivning af medicinsk cannabis06-03-20181800883558851
 Ny henvendelse på mail vedr. udskrivning af medicinsk cannabis07-03-20181800883560341
 Borger rykker for svar vedr. forsøgsordning med medicinsk cannabis07-03-20181800883559140
HjerteforeningenSundhedsministeren inviteres til deltagelse i Hjerte-Topmøde på Folkemødet 201807-03-20181800906559757
PFA PensionMateriale vedr. ældreministerens deltagelse i PFA tænketanken's høring om den 3. alder den 2. februar 2018 kl 16-16.1024-01-20181800995530471
PFA PensionSvar vedr. ældreministerens deltagelse i PFA tænketanken's høring om den 3. alder den 2. februar 2018 kl 16-16.1023-01-20181800995530470
Ældre SagenTilbagemelding vedr. ældreministerens deltagelse i Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark’s arrangement den 7. februar.02-02-20181801101535849
Heilsu- og Innlendismálaráðið - FærøerneBrev fra færøsk departementschef vedr. færøske lægers adgang til sundhed.dk30-01-20181801164558685
 Henvendelse om sygdom vs Livskvalitet - spinraza29-01-20181801219531791
 Ja til spinraza tirsdag den 30 januar29-01-20181801219531792
 Henvendelse vedr. Spinraza til alle med spinal muskel atrofi29-01-20181801219531917
 Henvendelse om Spinraza29-01-20181801219530994
 Henvendelse om Spinraza29-01-20181801219531006
Ansatte Tandlægers OrganisationHenvendelse til sundhedsministeren vedr. evaluering af det risikobaserede tilsyn for tandlægevirksomheder02-02-20181801287535175
LOS - De private sociale tilbudSpørgsmål vedr. afgrænsning af ambulant behandling efter sundhedslovens § 14109-02-20181801510540628
Danske RegionerDanske Regioners høringssvar til influenzabekendtgørelse - ingen bemærkninger06-03-20181801606557862
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. foredrag om ludomani21-02-20181801788548578
DR Danmarks RadioSøger aktindsigt i al kommunikation med brydcirklen.dk og deres telefonrådgivning.21-02-20181801789548193
DR Danmarks RadioSøger aktindsigt i alle dokumenter der omhandler støtte til brydcirklen.dk21-02-20181801789548189
 Borgerhenvendelse vedr. samarbejde med Norge og Sverige omkring læger og psykiatere20-02-20181801830547623
AMOXAHenvendelse til sundhedsministeren vedr. bidrag i debatten omkring akupunktur13-02-20181801831543505
HygiejnefokusHenvendelse til sundhedsministeren vedr. fortolkning af Nationale Infektionshygiejniske Retningslinier (NIR)22-02-20181801832549240
Ansatte Tandlægers OrganisationÅbent brev til sundhedsministeren om love og bekendtgørelser ministeriet sender i høring08-02-20181801833539804
SundhedsstyrelsenVedr. invitationen til dialogmøde om vidensbro på diabetesområdet06-03-20181801843558498
PatientdataforeningenAnmodning om aktindsigt vedrørende samtykke - Nationalt Genom Center24-02-20181802013550462
Danske RegionerTakker for ministerens deltagelse i Danske Regioners konference 21. marts i Aarhus20-02-20181802048555737
 Henvendelse fra studerende om udviklingsprojekt omkring ludomani02-03-20181802158555827
DigitaliseringsstyrelsenHØRING - CEF Telecom: Udkast til svar om CEF Telecominteressenter på offentlig høring om Multi-Annual Financial Framework16-02-20181802175544994
UdenrigsministerietHøring om navne og mailadresser på statslige institutioner og virksomheder, der skal indberette om måltal og politikker for kønssammensætningen i deres bestyrelse i 2018 - jf. § 11 i ligestillingsloven28-02-20181802181554227
Region HovedstadenPlan for reservedisponering pr. 3. kvt. 2017 - Nyt Hospital Herlev05-02-20181802190558460
 Borgerhenvendelse - hvorfor skal stofskiftepatienter fra Region Sjælland have mindre mulighed for behandling end patient fra de øvrige regioner har?21-02-20181802191548081
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 647-650 til sundhedsministeren06-03-20181802214558099
 Borgerhenvendelse vedr. pension21-02-20181802237548111
 Henvendelse fra skoleelever vedr. opgave om sundhed12-02-20181802238541703
 Henvendelse fra skoleelev vedr. opgave om stråling12-02-20181802240541705
 Borgerhenvendelse vedr. Active care og servicelovens § 84.12-02-20181802242542518
Elektrobiologisk SelskabBorgerhenvendelse vedr. eksponering for mikrobølgestråler15-02-20181802243544885
 Borgerhenvendelse med forslag om forbud mod tobak16-02-20181802245545271
 Borgerhenvendelse med forslag om flere penge til paradentose18-02-20181802246545400
 Borgerhenvendelse vedr. mammografiscreeningsprogrammet03-03-20181802248556875
 Klage over afgørelse vedr. sprogkrav01-03-20181802257555497