Fra: 14-03-2018 til: 14-03-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 683 til sundhedsministeren14-03-2018SJ-STD-SUMMPE566339
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 687 til sundhedsministeren14-03-2018SJ-STD-SUMMPE566350
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 681 til sundhedsministeren14-03-2018SJ-STD-SUMMPE566332
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 686 til sundhedsministeren14-03-2018SJ-STD-SUMMPE566349
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 685 til sundhedsministeren14-03-2018SJ-STD-SUMMPE566342
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 684 til sundhedsministeren14-03-2018SJ-STD-SUMMPE566344
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 682 til sundhedsministeren14-03-2018SJ-STD-SUMMPE566335
Jammerbugt KommuneAcceptskrivelse - Værdighedsmidler 2018 (Jammerbugt Kommune)13-03-20181601597565393
Frederikshavn KommuneOverførselsanmodning 2017 til 2018 sagsnr. 1601604 - Værdig ældrepleje - Frederikshavn Kommune14-03-20181601604566073
Guldborgsund KommuneVærdighedsmillioner, overførselsanmodning fra 2017 til 2018 - Guldborgsund Kommune14-03-20181601678566471
Helsingør KommuneRevisionspåtegnet puljeregnskab 2017: Puljen til en mere værdig ældrepleje - værdighedsmilliarden, overførte midler fra 2016.14-03-20181601684566646
Helsingør KommuneRevisionspåtegnet puljeregnskab 2017: Puljen til en mere værdig ældrepleje - værdighedsmilliarden.14-03-20181601684566669
Ringkøbing-Skjern KommuneAnmodning om overførsel af uforbrugte midler fra puljen til en mere værdig ældrepleje, Ringkøbing-Skjern Kommune13-03-20181601905564720
Danske HandicaporganisationerIndstilling af 2 nye medlemmer til Det Psykiatriske Patientklagenævn på Bornholm13-03-20181604318565835
JustitsministerietReferat af møde den 10. januar 2018 i Følgegruppen for sikkerhed ved udendørs musikarrangementer12-03-20181606439564375
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - hvilke sager har ældreministeren egentlig været involveret i?20-02-2018SJ-STD-DEPKFB547643
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 620 til sundhedsministeren13-03-2018SJ-STD-DEPISH565253
Rudersdal KommuneRudersdal kvitterer for modtagelse af svar vedr. tværkommunale akutfunktioner13-03-20181610840564444
Guldborgsund KommuneMomsredegørelse Guldborgsund Kommune (1611310) - Projekt "Styrkelse af rumopfattelse, genkendelighed og overskuelighed"05-03-20181611310566439
Folketinget ChristiansborgSUU L 99 - spm. 4 til sundhedsministeren14-03-20181701586566083
Holstebro KommunePulje til renovering af lokale køkkener - Afsluttende rapport.13-03-20181703177565244
Praktiserende Lægers Organisation - PLOÆM PLO Analyse: Goodwill i almen praksis i 201709-03-20181705468562881
Region HovedstadenRegion Hovedstadens bemærkninger til svar på opfølgning på teknikermøde i oktober / kopi af tidligere regnskabsinstrukser - det kvalitetsfondsstøttede byggeri08-03-20181706909563498
Region MidtjyllandRegionshospitalet Viborg: Orientering om forøgelse af reserver og finansiering heraf - sygehusinvesteringer07-03-20181706948564266
 Høringssvar vedr. overskredet klagefrist i klagesag om autorisation12-03-20181707824565933
FinansministerietReferat 3. møde i arbejdsgruppen for sanering og konsolidering af governance07-03-20181707998564364
DepressionsforeningenHøringssvar - Depressionsforeningen - bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper13-03-20181708047565587
Danske RegionerHøringssvar - Danske Regioner - bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper09-03-20181708047565614
Danske RegionerDanske Regioners bemærkninger til DUT-høring over udkast til ny LBK om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte grupper09-03-20181708047565617
LægeforeningenHøringssvar - Lægeforeningen og PLO - Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper08-03-20181708047565612
SundhedsstyrelsenVedr. inddragelse af Socialstyrelsen: Det gode samarbejde om unge med mistrivsel12-03-20181709069563407
Center for Politiske Studier CEPOSInvitation til Onsdagsnetværket hos Cepos12-03-20181800018563947
Global Events Executive Producer and Government RelationsSundhedsministeren inviteres til European Medical Tourism and Global Healthcare Conference12-03-20181800024565076
BeskæftigelsesministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om plejeorlov09-03-20181800110566705
Økonomi- og IndenrigsministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. udligningsreformen09-03-20181800110566716
 Borgerhenvendelse vedr. svært dement mor09-03-20181800110562922
Folketinget ChristiansborgSUU L 98 - spm. 40 til sundhedsministeren14-03-20181800188566564
 Bemærkninger til svar på aktindsigtsanmodning af den 24. januar 2018 om Nationalt Genom Center05-03-20181800261565419
Varde KommuneBedre bemanding 2018 - Varde Kommune, sagsnr 1800862 - Acceptskrivelse13-03-20181800862564717
Aalborg KommuneAcceptskrivelse - Tilskud til en bedre bemanding i ældreplejen 2018 - Aalborg Kommune sagsnummer 180087013-03-20181800870564438
AdviceFolkemødeinvitation: Sundhedsministeren inviteres til debat om sundhedsdata14-03-20181800906566521
 Borgerhenvendelse vedr. ligestilling og HPV-vaccine13-03-20181801792565083
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 679 til sundhedsministeren14-03-2018SJ-STD-DEPMRAL566314
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 678 til sundhedsministeren14-03-2018SJ-STD-DEPMRAL566312
SundhedsstyrelsenHenvendelse om stoftest14-03-20181802037566839
 Henvendelse til sundhedsministeren om mangel på tandlæger08-01-20181802130514842
Region HovedstadenSvar på spørgsmål vedr. plan for reservedisponering pr. 3. kvt. 2017 - Nyt Hospital Herlev09-03-20181802190563937
Styrelsen for PatientsikkerhedStyrelsen for Patientsikkerheds bemærkninger til høring over vejledning om digitaliseringsklar lovgivning12-03-20181802234564710
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 606 til sundhedsministeren til mundtlig besvarelse, ny svardato14-03-20181802347566541
Region MidtjyllandArbejdsgruppe inviteres til at give et oplæg om dokumentpraksis mv.09-03-20181802390562886
 Brev til sundhedsministeren om oplevelser i sundhedsvæsenet06-03-20181802414558349
 Borgerhenvendelse vedr. manglende donorkort08-03-20181802438560933
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 669 til sundhedsministeren12-03-20181802441564313
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 668 til sundhedsministeren12-03-20181802441564310
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 670 til sundhedsministeren12-03-20181802441564315
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 672 til sundhedsministeren12-03-20181802441564319
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 671 til sundhedsministeren12-03-20181802441564320
 Borgerhenvendelse vedr. pjecen "Når du er henvist til sygehus"09-03-20181802442562582
Statens Arkiver - RigsarkivetHenvendelse vedr. arkivansvar for patientjournaler der stammer fra Diakonissestiftelsens hospitalsdrift13-03-20181802450565985
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 619 til sundhedsministeren13-03-20181802454565240
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 621 til sundhedsministeren13-03-20181802456565241
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 674 til sundhedsministeren13-03-20181802468565237
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. børn og unges mentale sundhed og sociale medier10-03-20181802469562987
JustitsministerietBorgerhenvendelse om ny medicinering12-03-20181802470563849