Fra: 05-03-2018 til: 05-03-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Danske FysioterapeuterSvar på invitation til Danske Fysioterapeuters Fagkongres 201805-03-2018SJ-STD-SUMAI557093
MaratonsangSvar på invitation til ældreministeren til at være sangvært til Maratonsang 2018 i Vartov, 21. juni05-03-20181610726557162
KLSvar på indbydelse til KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 201805-03-20181610726557030
Danske HandicaporganisationerAnmodning om udpegning af nyt medlem til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn (DH)05-03-20181611041557430
 Svar på din klage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse om autorisation05-03-20181706774557493
Region SjællandSpørgsmål vedr. udbetalingsanmodning - Universitetshospital Køge01-03-20181706910554978
Praktiserende AkupunktørerSvar på henvendelse vedr. akupunktur02-03-20181707254556096
LægeforeningenAnmodning om udpegning af nye medlemmer til det Psykiatriske Ankenævn05-03-20181708822557106
KL
Danske Regioner
Finansministeriet
Aflysning - møde 7. marts 2018 i arbejdsgruppe om afdækning af barrierer for sammenhængende patientforløb05-03-20181709190557181
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietAnmodning om overtagelse af borgerhenvendelse vedr. vindmøller05-03-20181800110557407
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om flere hænder i hjemmeplejen05-03-20181800110557321
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om rygepolitik i danske serier05-03-20181800110557268
Region MidtjyllandRevideret koncept for særlig kvartalsrapportering vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus pr 4 kvartal 2017 - med rettelser24-01-20181800128527568
Region MidtjyllandRevideret koncept for særlig kvartalsrapportering vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus pr 4 kvartal 201724-01-20181800128527591
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Orientering af udvalget om Sundhedsstyrelsens evaluering af puljen til familieorienteret alkoholbehandling02-03-20181800167556143
 Svar vedr. akupunktur02-03-20181800433556071
 Svar vedr. akupunktur02-03-20181800433556074
Dansk Kiropraktor ForeningSvar på henvendelse vedr. akupunkturbehandling på brystkassen05-03-20181800555556672
Frederiksberg HospitalSvar på henvendelse vedr. udførelse af projekt vedr. artrosepatienter05-03-20181800596556662
UdenrigsministerietNSK om podcast - besøg på Nya Karolinska21-02-20181800649556291
 Svar på henvendelse om ansøgning til "Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse"02-03-20181800793555667
 Vedr. din henvendelse om overbefolkning på ældreområdet24-01-20181800885528239
Børns VilkårKvittering for afslag på invitation til deltagelse i følgegruppe om hittebørn: Børns Vilkår01-03-20181801059554246
 Svar til borgeren vedr. henvendelse om bl.a. indberetning af dødsfald og gebyrer i det risikobaserede tilsyn05-03-20181801120556627
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 52102-03-20181801289556783
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 52202-03-20181801289556790
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 52402-03-20181801289556802
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 52302-03-20181801289556797
Aleris-Hamlet HospitalerSvar på henvendelse til sundhedsministeren og ældreministeren vedr. det forhold, at Aleris Hjemmepleje ikke søger godkendelse som fritvalgsleverandør i Aarhus02-03-20181801376555459
SundhedsstyrelsenOrientering om redegørelse vedr. midlertidig lukning af røntgenafdelingen i Tarm02-03-20181801426555725
 Svar på din anmodning om aktindsigt vedr. nedfrysning af æggestokke02-03-20181801452555784
Rigshospitalet - BlegdamsvejSvar på henvendelse vedr. Rigshospitalets tilbud til gravide, fødende og barslende02-03-20181801652556001
Speak ProductionSvar på henvendelse vedr. foredragsrække om uventet sygdom - Hvad nu?02-03-20181801652555500
Ekstra BladetSvar på aktindsigtsanmodning i officielle arrangementer og gaver02-03-20181801689555220
Toft KommunikationSvar på aktindsigtsanmodning vedr. råd og nævn05-03-20181801756555739
Børne- og SocialministerietKorrespondance med BSM vedr. videresendelse af forespørgsel fra den svenske socialstyrelse01-03-20181801803554586
 Mail med svar på henvendelse vedr. udveksling af tilsynsoplysninger02-03-20181801830555620
 Orientering om oversendelse af henvendelse vedr. flytning til EU-land til rette myndighed.02-03-20181802025555320
 Svar på anmodning om aktindsigt i høringssvar vedr. L 99 (2017-18)05-03-20181802047556391
Styrelsen for PatientsikkerhedSundheds- og Ældreministeriet oversender borgerhenvendelse vedr. psykiaters alkoholproblem til styrelsens videre foranstaltning02-03-20181802050555923
 Orientering om oversendelse af henvendelse om psykiaters alkoholproblem til rette myndighed02-03-20181802050555871
Danske RegionerOpfølgning på møde om en digital løsning for svangreomsorgen02-03-20181802053556020