Fra: 27-03-2018 til: 27-03-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Middelfart KommuneMiddelfart Kommune angående udbetaling til projektnr. 65260 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.27-03-20181605414577068
Herning KommuneHerning Kommune godkendelse af budget til projektnr. 65266 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.27-03-20181605439577535
Danske Regioner
KL
Danmarks Apotekerforening
Dansk Psykolog Forening
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Tandplejerforening
Danske Fysioterapeuter
Ergoterapeutforeningen
FOA - Fag og Arbejde
Foreningen af Kliniske Diætister
Foreningen af Speciallæger - FAS
Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere
Overlægeforeningen
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Praktiserende Tandlægers Organisation
Ankestyrelsen
Socialpædagogerne
Tandlægeforeningen
Yngre Læger
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Alzheimerforeningen
Dansk Handicap Forbund
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
Gigtforeningen
HjerneSagen
Hjerteforeningen
Kost & Ernæringsforbundet
Kræftens Bekæmpelse
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen LEV
Landsforeningen SIND
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Scleroseforeningen
Sjældne Diagnoser
Udviklingshæmmedes Landsforbund
ÆldreForum
Ældre Sagen
Advokatrådet
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Dansk selskab for Klinisk Farmakologi
Foreningen af Socialchefer i Danmark
Forsikring & Pension
Danske Universiteter
Justitsministeriet
Datatilsynet
Institut for Menneskerettigheder
Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelser på Sundheds- og Ældreministeriets område - konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven mv.26-03-20181702785576620
 Svar på henvendelse vedr. Styrelsen for Patientsikkerhed26-03-20181801159576816
 Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccine til drenge23-03-20181801792575327
AMOXASvar på henvendelse vedr. akupunktur27-03-20181801831577303
 Svar på henvendelse vedr. afgørelse fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn26-03-20181802021576458
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 60426-03-20181802031576878
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 60326-03-20181802031576873
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 60826-03-20181802101576884
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 60926-03-20181802101576894
Maries Mad MissionSvar på henvendelse vedr. debatindlæg om danskernes sundhed26-03-20181802169576546
 Svar vedr. oplevelser i psykiatrien26-03-20181802618576660
Hillerød KommuneSvar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. økonomi ift. lovforslag om frit valg til genoptræning26-03-20181802667576375
Økonomi- og IndenrigsministerietBudget og regnskabstal for regionerne27-03-20181802741577548
 Svar på henvendelse om ledelse i sundhedsvæsenet26-03-20181802791576719
 Nyt svar til borger vedr. særbehandling27-03-20181802807577603
 Besvarelse af henvendelse vedr. særbehandling27-03-20181802807577337