Fra: 09-11-2018 til: 11-11-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
CABIStress konference den 7. feb - Opdateret invitation til stresspanelet08-11-2018SJ-STD-DEPCHO744306
 Borgerhenvendelse til Stresspanelet08-11-2018SJ-STD-DEPCHO744426
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 128 (S)09-11-2018SJ-STD-SUMMPE745758
Social Protection CommitteeSPC 2018 Thematic Social Reporting: Synthesis report08-11-20181600786744796
Social Protection CommitteeOrientering om SPC's årlige rapport, som er blevet vedtaget af rådet08-11-20181600786744748
Børne- og SocialministerietHenvendelse vedr. SUM's deltagelse i Social Protection Commitee-møde den 28.-29. november 201807-11-20181600786743844
Børne- og SocialministerietAnmodning om oplysninger på ny Social Protection Comittee-ansvarlig samt videreformidling af information om møde til sundhedsattache07-11-20181600786743885
Komiteen for SundhedsoplysningMail: PowerPoint-præsentation til partnerskabsmøde om mental sundhed på arbejdspladsen08-11-20181601142744234
Faxe KommuneVedr. link til Faxe Kommunes værdighedspolitik 2018-2022 - Pulje vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemandling i ældreplejen 201905-11-20181601600742034
Københavns KommuneØkonomisk redegørelse om foreløbigt forbrug af 2018-tilskuddet fra puljen "En værdig ældrepleje 2018" fra Københavns Kommune07-11-20181601723743936
Struer KommuneVærdighedspolitik 2018 - Struer Kommune - Pulje vedr. en værdig ældrepleje08-11-20181601923744254
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse med anmodning om anvendelse af hasteprocedure i sag C-685/18 (PPU), Minister for Justice, Equality and Law Reform08-11-20181602492746312
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 399 af 5. november 2018 - Sager anlagt ved Domstolen og Retten07-11-20181602492743684
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-616/18, Cofidis09-11-20181602492746325
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-615/18, Staatsanwaltschaft Offenburg09-11-20181602492746322
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelse og Domstolens kendelse om slettelse af den præjudicielle forelæggelse i sag C-526/18, AA09-11-20181602492746319
DXC TechnologyDXC opsiger aftalen vedr. vedligeholdelse af systemet Ledelsesinformation (LIS)07-11-20181602662745035
Danske Patienter
ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet
Indstilling fra Danske Patienter til Det Rådgivende Praksisudvalg09-11-20181602906745774
SundhedsstyrelsenVedr. opfølgning på pkt. 3 om overgang fra bachelor- til kandidatuddannelsen (læger) ifm. referat af mødet i Prognose- og Dimensioneringsudvalget den 12. sep. 201807-11-20181604067743864
LægeforeningenAfbeskikkelse af medlem af Det Psykiatriske Patientklagenævn - Region Midtjylland07-11-20181604318743825
SpillemyndighedenInvitation til møde i Netværk om spilafhængighed09-11-20181606656745379
Lejre KommuneLejre Kommune: fremsender revideret budget til projektnr. 68442 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.09-11-20181608023745711
Aarhus UniversitetshospitalJustering af budget (Beslutningsstøtte i bløderbehandlingen ved hjælp af PRO - sags nr.: 1609208)08-11-20181609208744980
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 124 (S)08-11-2018SJ-STD-DEPLGR744918
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 125 (S)08-11-2018SJ-STD-DEPLGR744919
BygningsstyrelsenRegning fra Jeudan ifm. gennemgang af SUMs glaselevator07-11-20181700607743413
Danske RegionerBemærkninger til udkast til strategitekst til Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren07-11-20181705769744113
SundhedsstyrelsenSvar på bestilling af oversigt over hhv. beredskabet i sundhedssektoren og dets eskalationstrin til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren08-11-20181705769745085
SundhedsdatastyrelsenAnalysekommissorier vedr. cyber- og informationssikkerhed: udkast til referat af 5. styregruppemøde for strategi for cyber- og informationssikkerhed samt PwC-rapport08-11-20181705769744652
Roskilde KommuneRoskilde Kommune: Anmodning om overførsel af midler fra 2018 til 2019 (PRO til tidlig opsporing af sygdomstegn i kommunen)30-10-20181708244744086
Yngre LægerInvitation til afskedsreception for formand i Yngre Læger09-11-20181800018745637
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren med ønske om foretræde vedr. beskyttelse af data, privatmarkering, anonymitet, journalføring m.m.08-11-20181800021745129
Det Danske MadhusØnske om møde med ældreministeren vedr. menukoncept06-11-20181800065743092
Institut for Nordiske Studier og SprogvidenskabHenvendelse til sundhedsministeren vedr. forskningsprojektet: Truslers sprog og genre09-11-20181800101745328
FilmFyn A/STakker sundhedsministeren for godt samarbejde09-11-20181800101745323
Økonomi- og IndenrigsministerietBekræftelse af overtagelse af henvendelse om aktiv dødshjælp09-11-20181800110746026
Transport-, Bygnings- og BoligministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om flextrafik09-11-20181800110745641
BeskæftigelsesministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om folkepension08-11-20181800110745617
Børne- og SocialministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om hjemmevejleder07-11-20181800110745576
 Skoleelev ønsker at stille spørgsmål til sundhedsministeren om medicin07-11-20181800119744828
Faxe KommuneFælles redegørelse fra Faxe Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201907-11-20181800775743181
Hedensted KommuneBudget 2019 og foreløbigt forbrug 2018 vedr. Værdighedsmidler og Bedre Bemanding - Hedensted Kommune09-11-20181800796745663
Hørsholm KommuneFælles redegørelse fra Hørsholm Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201908-11-20181800810744615
Skive KommuneFælles redegørelse fra Skive Kommune vedr. en værdig ældrepleje og bedre bemanding 201907-11-20181800849743622
WHO´s Regionalkontor for EuropaDEN: Invitation for nominations for the Workshop on integrated delivery of health and social services for older people in Europe, 11–13 December 2018, Almaty, Kazakhstan02-11-20181801465746188
SundhedsstyrelsenVideresendelse af mail fra Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere vedr. prognose ift. kliniske tandteknikere07-11-20181803523743968
Rådet for Socialt UdsatteDeltagelse 211118, Rådet for socialt udsatte, Dato for tredje møde i dialog- og inddragelsesforum for arbejdet om nye rammer for voksentandplejen - Onsdag den 21. november kl 09.30-11.3006-11-20181803753744892
Folketinget ChristiansborgSUU L 65 - spm. 9-10 med svarfrist 13-11 kl. 1009-11-20181805334745801
Vejle KommuneAccept og udbetalingsanmodning vedr. tilskud til samtalecykler06-11-20181805506743992
 Svar på henvendelse om evt. kommentarer til forslag til Stresspanelet08-11-20181805507744390
Landsforeningen til Bekæmpelse af KredsløbssygdommeLandsforeningen til bekæmpelse af Kredsløbssygdomme: Ansøgning Driftspuljen til mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer 201807-11-20181806426744153
ErhvervsstyrelsenFra ERST: Indstilling til bestyrelsen for Digital Hub Denmark08-11-20181806667745336
ErhvervsstyrelsenRevideret indstilling til bestyrelsen for Digital Hub Denmark08-11-20181806667745340
ErhvervsstyrelsenFra ERST: Orientering om kontraktindgåelse om konceptualisering af sundhedsdatasandkasser24-10-20181806667744187
Copenhagen Healthtech ClusterFra CHC: Materiale til bestyrelsen for Digital Hub Denmark08-11-20181806667745359
JustitsministerietJM har ikke modtaget henvendelse fra Danske Regioner vedr. pladsmangel på Sikringen07-11-20181807045743912
Region NordjyllandForespørgsel om ministeriets vurdering af de lovmæssige krav til tidspunkt for vurdering ved ekstern læge, når en tvangsfiksering udstrækkes i længere tid05-09-20181807192686609
Granhøjen Specialpsykiatrisk BehandlingHenvendelse vedr. uddelegering af behandlingsansvar12-09-20181807396693259
 Kvittering for svar på henvendelse vedr. "cykling uden alder"07-11-20181807470743895
Region NordjyllandRykker for svar på henvendelse af 11. juni 2018 vedr. fejl i bekendtgørelse06-09-20181807482687053
Ministry of Health and the InteriorAnmodning om fortolkning af §34, stk. 1 i den for Færøerne gældende psykiatrilov10-09-20181807500691061
Kolding KommuneForespørgsel vedr. valgholdet "Trivsel på Tværs" på Bakkeskolen07-11-20181807523743285
Danmarks ApotekerforeningHenvendelse til sundhedsministeren vedr. bekymring om kommende besparelser i Lægemiddelstyrelsen16-05-20181808010612808
 Henvendelse vedr. nye regler for vanedannende medicin06-11-20181808137743103
Ishøj KommuneSpørgsmål til betalingsgodtgørelsen i forbindelse med ubenyttede særlige pladser i psykiatrien30-08-20181808182682312
Folketingets § 71-tilsyn§ 71-tilsynets endelige rapport vedrørende anmeldt tilsynsbesøg på Psykiatrisk Center København, afsnit 6201, den 21. marts 201828-06-20181808195650224
Folketingets § 71-tilsyn§ 71-tilsynets endelige rapport vedrørende anmeldt tilsynsbesøg på Psykiatrisk Afdeling Vejle, psykoseafsnit 06/07, den 23. april 201828-06-20181808195650048
Folketingets § 71-tilsyn§ 71-tilsynets endelige rapport vedrørende anmeldt tilsynsbesøg på Psykiatrisk Afdeling Middelfart, afsnit P1, den 23. april 201828-06-20181808195650220
Dansk SygeplejerådVejledning om videregivelse af oplysninger om borgerne på botilbud03-07-20181808197653266
Grønlands SelvstyreFremsender høringssvar til Lov om ændring af Sundhedsloven (bedre digitalt samarbejde)05-11-20181808235742327
Albertslund KommuneHenvendelse fra Albertslunds Kommune vedr. rehabiliteringsopgørelse ifm. kommunernes særlige regnskabsoplysninger06-03-20181808380741546
Økonomi- og IndenrigsministerietBekræftelse fra ØIM på, at fristen for kommunernes indberetning ifm. indberetning af særlige regnskabsoplysninger kan rykkes15-03-20181808380741556
Kolding KommuneBekræftelse på, at fristen for indberetning af særlige regnskabsoplysninger kan rykkes frem15-03-20181808380741562
Slagelse KommuneKvittering for modtagelse af afgørelse om aktindsigt i DUT-notat vedr. sundhedsplejeuddannelse05-11-20181808629743760
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. fejlmedicinering i psykiatrien14-10-20181808814723776
 Borgerhenvendelse om placebo-medicin20-10-20181808881725724
SundhedsdatastyrelsenOpgørelse vedr. antal sengedage på fødsler02-11-20181808920743166
SundhedsdatastyrelsenSDS informerer om, at de fortsat afventer kvalitetsteam ift. bestilling vedr. gennemsnitlig indlæggelsestid for den ældre medicinske Patient08-11-20181808921744738
Københavns KommuneHenvendelse om høring om indsatsen til udsatte stofbrugere i København09-11-20181808922746347
Region NordjyllandRegional høring: Skift af CPR-nummer og medfølgende sundhedsdata05-11-20181808939744989
 Fremsender kommentar til svar på henvendelse vedr. klage over ophold på plejehjem06-11-20181808995742485
Center for CybersikkerhedResume af møde i NIS-samarbejdsgruppen den 6. - 7. november 201808-11-20181809030744592
Erhvervsakademi AarhusTak for invitation fra regeringens stresspanel om "Gå i Stresspanelets sko"07-11-20181809055743275
 Vedr. input fra medicinstuderende til "Gå i Stresspanelets sko"06-11-20181809055743240
 Svar på henvendelse om at videreformidle "Gå i Stresspanelets sko" til håndværkere under uddannelse07-11-20181809055743871
Foreningen af Speciallæger - FASHenvendelse vedr. sletteregler i databeskyttelsesforordningen09-10-20181809096718065
Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL)Kvittering for orientering om oversendelse af henvendelse vedr. transportudgifter for medicinstuderende til Uddannelses- og Forskningsministeriet07-11-20181809232743159
 Borgerhenvendelse vedr. tilskud til tandbehandling m.m. som førtidspensionist30-10-20181809250736393
 Fremsender til sundhedsminsteren underskrifter mod bortvisningen af læge06-11-20181809254742730
Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i DanmarkAnsøgning til driftspuljen fra Landsforeningen for Fragilt X - Udlodningsmidler08-11-20181809308744555
Uddannelses- og ForskningsministerietVideresender henvendelse vedr. sagsbehandlingstider og anmoder om en bekræftelse på overtagelsen06-11-20181809321742729
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - klage over manglende handling m.m.08-11-20181809326744195
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - klage over manglende handling m.m.08-11-20181809326744081
 Borgerhenvendelse vedr. patientrettigheder05-11-20181809344741831
 Henvendelse vedr. autorisation som læge06-11-20181809350742160
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 127 (S)09-11-20181809353745725
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 126 (Æ)08-11-20181809359744920
World Health Organization (WHO)WHO - C.L.39.2018 (The future of food safety)09-11-20181809360745512
World Health Organization (WHO)WHO - C.L.38.2018 (online consultation on type 1 diabetes)07-11-20181809361743311