Fra: 29-11-2018 til: 29-11-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region NordjyllandForespørgsel vedr. fakturering for driftstilskud til hospicepladser28-11-2018SJ-STD-DEPABK764167
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 213 (S)28-11-2018SJ-STD-SUMMPE765160
Social Protection Committee"Euroarea Recommendation - working version for EMCO" fra SPC til diskussion ved SPC-mødet den 29. november 201828-11-20181600786764331
Fredensborg KommuneSvar på henvendelse om manglende materiale vedr. Klippekortsordningen 2015 og 2016 - Fredensborg Kommune27-11-20181606839764204
Furesø KommuneSvar på henvendelse om manglende materiale om overførte midler fra 2016 til 2017 - Klippekortsordningen i hjemmeplejen27-11-20181606844764245
Vejle KommuneRegnskabet for Klippekortordningen for 2015-201627-11-20181606941764193
VIVEVIVE bestyrelsesmøde den 12. november 2018 - eftersendelse af notat vedr. budget for 201928-11-20181609091766140
 Orientering om anmodning om ny vurdering af behandling med Spinraza24-11-2018SJ-STD-DEPRHH760798
LiquidmindsUdkast til layout af strategipublikation 2. runde - Strategi for cyber- og informationssikkerhed28-11-20181705769764693
KLGodkendelse af ny version af forståelsespapir vedr strategi for cybersikkerhed i sundhedssektoren28-11-20181705769764895
LiquidmindsOpdateret udkast til layout af strategipublikation 2. runde - Strategi for cyber- og informationssikkerhed28-11-20181705769764885
Healthcare DenmarkInvitation til reception hos sekretariatet for Regeringens Vækstplan for Life Science - og Healthcare DENMARKs life science sekretariat i København27-11-20181800002765648
AskovfondenFremsender program til sundhedsministeren vedr. 75 års fødseldag den 13. december 201829-11-20181800018765110
Ingeniørforeningen i DanmarkInvitation til præsentation af undersøgelsesresultater - sociale medier og demokrati28-11-20181800019765052
DanmissionInvitation til sundhedsministeren til deltagelse i Himmelske Dage28-11-20181800024764604
 Henvendelse til sundhedsministeren om adresseoplysninger til fremsendelse af ny bog28-11-20181800101765106
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. hjælp til ven der imod hans ønske er blevet dømt til at have en værge29-11-20181800110765603
 Henvendelse fra 9. klasses elever til sundhedsministeren med anmodning om interview til brug for projektopgave28-11-20181800119764603
Frederiksberg KommuneSvar på henvendelse vedr. fælles redegørelse fra Frederiksberg Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201927-11-20181800780764253
Gentofte KommunePolitisk godkendelse af fælles redegørelse fra Gentofte Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201927-11-20181800786764217
Holstebro KommunePolitisk godkendelse af redegørelse for fordeling af værdighedsmidler29-11-20181800806765390
Rudersdal KommunePolitisk godkendelse af fælles redegørelse fra Rudersdal Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201928-11-20181800844764223
Vesthimmerlands KommuneFælles redegørelse fra Vesthimmerlands Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201928-11-20181800865764715
 Tilføjelse til henvendelse til ældreministeren med ønske om kompetent vurdering af ældreplejen på plejehjem28-11-2018SJ-STD-DEPEMLM765095
StatsministerietBorgerhenvendelse om høreapparater01-11-2018SJ-STD-DEPEMLM765242
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - anmoder om aktindsigt i korrespondance med ministeriet vedr. antallet af afdøde i Horsens Kommune - FRIST 07-1226-11-2018SJ-STD-DEPEMLM764183
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - ønsker kompetent vurdering af ældreplejen på plejehjem27-11-2018SJ-STD-DEPEMLM763926
Komiteen for Sundhedsoplysning
Udenrigsministeriet
Henvendelse til sundhedsministeren om kommunal rehabilitering21-11-2018SJ-STD-DEPEMLM759354
KontinensforeningenKontinensforeningen søger Rådighedspuljen, udlodningsmidlerne26-11-20181801767764473
FinansministerietBidrag til FM vedr. regionernes særlige indberetninger - udgifter til psykiatri 2010-201713-08-20181803747762836
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 110 - spm. 6 (S)28-11-20181804957765157
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 110 - spm. 7 (S)28-11-20181804957765158
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 110 - spm. 1 (S)28-11-20181804957765147
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 110 - spm. 2 (S)28-11-20181804957765150
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 110 - spm. 3 (S)28-11-20181804957765154
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 110 - spm. 4 (S)28-11-20181804957765155
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 110 - spm. 5 (S)28-11-20181804957765156
World Health Organization (WHO)WHO - agenda for the twenty-ninth meeting of the Programme, Budget and Administration Committee of the Executive Board (PBAC), som afholdes 21.1 - 23.1.1923-11-20181805389760826
Region NordjyllandHøringssvar fra Region Nordjylland om udstedelse af bekendtgørelser i medfør af kongelige anordninger22-11-20181805551758179
1 Bedre LivHenvendelse til sundhedsministeren vedr. klimabehandling til psoriasispatienter24-11-20181807862760850
GigtforeningenBrev og materiale vedrørende nationalt videnscenter for reumatologisk behandling og rehabilitering26-11-20181808306761829
SundhedsdatastyrelsenBemærkning vedr. udbud af analyse af cyber- og informationssikkerheden blandt speciallæger28-11-20181808366764435
SundhedsdatastyrelsenResultat af udbud af analyse af cyber- og informationssikkerheden blandt speciallæger29-11-20181808366766209
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 109 - spm. 1 (S)27-11-20181809353764881
 Rykker for svar på henvendelse om behandling af stofskifte27-11-20181809951763276
Styrelsen for PatientsikkerhedOrientering af departementet om mulig sikkerhedshændelse23-11-20181809958765003
 Borgerhenvendelse - klage over lang ventetid hos vagtlægen27-11-20181809967762399
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 216 (Æ)28-11-20181809993765169
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 215 (S)28-11-20181809994765168
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 214 (S)28-11-20181809995765167
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 212 (S)28-11-20181809997764761