Fra: 01-11-2018 til: 01-11-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Vejle KommuneVejle Kommune: angående brug af bevilling til projektnr 65243 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.01-11-20181605333738667
Vejle KommuneVejle Kommune: angående overførsel af midler til brug i 2019 til projektnr 65243 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.01-11-20181605333738489
Vordingborg KommuneVordingborg Kommune: angående budget til projektnr. 65272 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.01-11-20181605450737948
Solrød KommuneSolrød Kommune: angående indsendelse af slutrapport til projektnr. 68433 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.01-11-20181608012738547
Vidensråd for ForebyggelseGodkendelse af opdateret budget vedr. projektet "fra viden til handling"31-10-20181709070737549
Bryd TavshedenSvar på invitation til Bryd Tavshedens Julekoncert01-11-20181800018738575
Folketinget ChristiansborgSvar på invitation til frokost med Det Tyske Mindretal01-11-20181800018738033
Tønder KommuneSvar på invitation til forpremiere på "I Krig og Kærlighed"01-11-20181800018737986
3F - Fagligt Fælles ForbundSvar på invitation til konference - Vision Danmark01-11-20181800018738745
Lægemiddelindustriforeningen - LIFSvar på invitation til budgetmøde og møde om sundhedsreformen01-11-20181800024738608
FinansministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om cigaretter og snus31-10-20181800110737162
Transport-, Bygnings- og BoligministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. chaufførers uddannelse til sosu hjælper.29-10-20181800110733743
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om sygdomsforløb og jobcenter01-11-20181800110738791
JustitsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om anholdelse01-11-20181800110738441
 Svar på henvendelse om bidrag til skoleopgave om aktiv dødshjælp01-11-20181800119737762
DiabetesforeningenSvar på Diabetesforeningens spørgsmål til udlodningsmidlerne31-10-20181800312736706
MedComTilsagnsbrev til MedCom vedr. forløbsplaner i almen praksis01-11-20181802054738635
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU L 61 - svar på spm. 301-11-20181803619738433
Danske Regioner
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Styrelsen for Patientklager
Brev til regionerne og Styrelsen for Patientklager vedr. regioners opkrævning af betaling for fødsler af tredjelandskvinder01-11-20181803701737897
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 63 Ændringsforslag01-11-20181804374737952
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU L 63 - svar på spm. 301-11-20181804374738129
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU L 63 - svar på spm. 1901-11-20181804374738207
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 63 - svar på spm. 1801-11-20181804374738198
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU L 63 - svar på spm. 1201-11-20181804374738194
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU L 63 - svar på spm. 1101-11-20181804374738184
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU L 63 - svar på spm. 801-11-20181804374738168
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU L 63 - svar på spm. 601-11-20181804374738155
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU L 63 - svar på spm. 901-11-20181804374738150
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU L 63 - svar på spm. 2001-11-20181804374738212
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU L 63 - svar på spm. 1001-11-20181804374738179
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU L 63 - svar på spm. 701-11-20181804374738163
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU L 63 - svar på spm. 501-11-20181804374738142
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU L 63 - svar på spm. 401-11-20181804374738136
Stresspanelets deltagereBeslutningstråd (FRIST: fredag den 2/11): Input fra stresspanelet til Gallup-undersøgelse, forslag om inddragelse af studerende samt relevante artikler31-10-20181805507737017
Styrelsen for PatientsikkerhedOrientering om afgørelse i klagesag vedr. autorisation31-10-20181805825737307
 Svar på klage over afgørelse vedr. autorisation31-10-20181805825737309
Varde KommuneTidligere svar til Varde Kommune vedr. refusion af plejevederlag03-10-20181808062737203
Morsø KommuneSvar på spørgsmål om sundhedslovens § 14101-11-20181808114738641
 Vedr. din henvendelse 1. oktober 2018 til sundhedsministeren om ligestilling mellem fysisk og psykisk sygdom31-10-20181808261736512
Grønlands SelvstyreFremsendelse af svar på høring over forslag til Inatsisartutlov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien31-10-20181808263737365
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 4001-11-20181808318738053
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 4101-11-20181808318738056
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 2001-11-20181808318738043
Foreningen af Speciallæger - FASUdkast til opgavebeskrivelse for analyse af cyber- og informationssikkerheden blandt speciallægerne01-11-20181808366738889
 Svar på borgerhenvendelse vedr. fødselshjælp under processuelt ophold01-11-20181808439738735
Region HovedstadenTil Region H - Vedr. HPV vacciner under børnevaccinationsprogrammet givet i private klinikker31-10-20181808543737383
KL
Danske Regioner
Orientering KL og DR - Maksimal egenbetaling i omsorgstandpleje, specialtandpleje m.v. for 201901-11-20181808557737648
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 3501-11-20181809012737783
MedComGodkendelse: Anmodning om forlængelse af PRO i almen praksis (sagsnr. 1602419)01-11-20181809026738669
 Respond to questions about medical facilities in Denmark31-10-20181809043736508
 Anmodning om uddybning af henvendelse af den 11. oktober 2018 vedr. hul i lovgivningen31-10-20181809050736502
 Orientering om videresendelse af mail om forældet link til Sundhed.dk's support31-10-20181809053736558
Sundhedsdatastyrelsen
Statens Serum Institut
Lægemiddelstyrelsen
Kennedy Centret
Høring over Rigsarkivets tidsplan for aflevering af arkiveringsversioner af data i statslige myndigheders it-systemer. Frist den 20. november 2018.01-11-20181809087737878
Danske RegionerSvar til Danske Regioner om tilsyn med præhospitale enheder01-11-20181809116738393