Fra: 16-11-2018 til: 18-11-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Københavns KommuneSvar på henvendelse om fortsættelse af naloxonprojekt efter ophør af satspuljefinansiering16-11-20181602663724421
RigsrevisionenHøringsvar vedr. udkast til beretning om forskelle i behandlingskvalitet16-11-20181704733752436
Quick Health A/SOpfølgende svar til ønske om møde med sundhedsministeren om projekt15-11-20181800021751778
 Orientering om oversendelse af henvendelse vedr. dyrtidstillæg til pensionister.15-11-20181800110750817
Forskningsklinikken for LudomaniSvar vedr. patientindtag hos Forskningsklinikken for Ludomani16-11-20181801004753381
MF Liselott Blixt
MF May-Britt Kattrup
MF Jane Heitmann
MF Flemming Møller Mortensen
MF Lotte Rod
MF Kirsten Normann Andersen
TIL SATSPULJEORDFØRERNE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET: Orientering om status på informationsindsats om økonomisk støtte ved køb af medicin15-11-20181801078751078
Helsingør KommuneSpm. til status vedr. tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Læge- og Sundhedshuse16-11-20181801976752588
Aabenraa KommuneSpm. til status for materiale - pulje til læge- og sundhedshuse15-11-20181802071751369
Københavns KommuneGodkendelse af revideret projektbeskrivelse til etablering af lægehus i Københavns Kommune inkl. bilag18-11-20181802114753489
Region MidtjyllandForespørgsel vedr. status for projekt i Lemvig - pulje til læge- og sundhedshuse15-11-20181802134751316
 Svar på klage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse af 28. februar 2018 om autorisation15-11-20181803295751051
Styrelsen for PatientsikkerhedOrientering om afgørelse i klagesag om autorisation15-11-20181803295751064
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU orientering vedr. høring over forslag til lov om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsloven (Styrkelse af borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskning)16-11-20181803331753126
 Studenterinput til tema 4 - Stresspanelet15-11-20181805525750943
Region SjællandTilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. midler til nedbringelse af ventetider og pukkelafvikling på regionale centre for voldtægtsofre - 180562916-11-20181805629752178
Region NordjyllandTilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. midler til nedbringelse af ventetider og pukkelafvikling på regionale centre for voldtægtsofre - 180562916-11-20181805629752187
Region HovedstadenTilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. midler til nedbringelse af ventetider og pukkelafvikling på regionale centre for voldtægtsofre - 180562916-11-20181805629752196
Region MidtjyllandTilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. midler til nedbringelse af ventetider og pukkelafvikling på regionale centre for voldtægtsofre - 180562916-11-20181805629752191
 Svar på henvendelse vedr. lægemangel15-11-20181805894751458
Den norske tannlegeforeningTilladelse til fristudsættelse i klagesag om autorisation15-11-20181805962751045
JP/Politikens Hus A/STolvte delafgørelse om aktindsigt i sager om forhandlinger om medicinsk udstyrs-forordninger15-11-20181806061751775
 Svar på henvendelse om metasundhed15-11-20181806489750848
 Forespørgsel på vegne af regeringens Nationale Stresspanel om bidrag til Stresspanelets arbejde15-11-20181807523751559
RigsrevisionenSpørgsmål til Rigsrevisionen om sagsnummer - styring af kvalitetsfondsbyggerierne15-11-20181807775752101
RigsrevisionenRapportering til SUU og FIU vedr. kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier15-11-20181807775752072
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 145816-11-20181807925753105
 Reply from the Danish Ministry of Health - blood type15-11-20181807986750914
DigitaliseringsstyrelsenKommentarer til notat vedr. digital post for private sundhedsaktører16-11-20181808256752492
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 816-11-20181808285753336
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 916-11-20181808285753340
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 716-11-20181808285753322
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 5016-11-20181808703753365
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Christian Juhl
SOU alm. del - svar på spm. 3615-11-20181808720751343
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Christian Juhl
SOU alm. del - svar på spm. 3715-11-20181808720751355
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 6316-11-20181808797753294
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 6416-11-20181808797753297
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren om lægemangel og apoteker15-11-20181808841751621
 Oplyser borgeren om vores sagsbehandlingstid i klagesag om autorisation15-11-20181808897751835
 Takker for besøg i lægehus15-11-20181808950750854
 Svar på henvendelse om lægeskift15-11-20181809123750897
 Svar på henvendelse om ventetider på svar efter scanning16-11-20181809249752490
Uddannelses- og ForskningsministerietBestilling på bidrag til borgerbrev om uddannelse til sundhedsplejerske16-11-20181809314753038
PolitikenImødekommelse af aktindsigtsanmodning vedr. udgifter til indretning af ministerkontorer16-11-20181809316753287
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 14416-11-20181809497752770
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 14616-11-20181809497752774
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 14516-11-20181809497752772
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 14716-11-20181809497752776
Styrelsen for PatientsikkerhedOversender henvendelse om ønske om at blive øjenlæge i Grønland til STPS15-11-20181809503750808
 Svar på henvendelse vedr. Det nationale stresspanel16-11-20181809506753064
Styrelsen for PatientsikkerhedSender henvendelse om opstart af egen praksis retur til STPS15-11-20181809515750934
 Svar til virksomhed om lovforslag om organisatorisk ansvar15-11-20181809531751662