Fra: 19-11-2018 til: 19-11-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Veteran CafeOrientering om godkendelse af regnskab for projekt "Mænd i fokus"19-11-20181601445754156
Thisted KommuneSvar på henvendelse om værdighedspolitik: 2019-udmøntningen af værdighedsmilliarden og puljen til en bedre bemanding i ældreplejen16-11-20181601928752528
Danske Regioner
KL
Danske Regioner
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Danske Universiteter
Danmarks Tekniske Universitet
Færøernes Landsstyre
De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedsataden
Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland
De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland
Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland
3F - Fagligt Fælles Forbund
Danmarks Apotekerforening
Danmarks Optikerforening
Dansk Psykolog Forening
Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Tandplejerforening
Danske Bandagister
Danske Bioanalytikere
Danske Fodterapeuter
Danske Fysioterapeuter
Ansatte Tandlægers Organisation
Ergoterapeutforeningen
Farmakonomforeningen
FOA - Fag og Arbejde
Foreningen af Kliniske Diætister
Foreningen af Speciallæger - FAS
Jordemoderforeningen
Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler IGL
Overlægeforeningen
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Praktiserende Tandlægers Organisation
Ankestyrelsen
Radiograf Rådet
Socialpædagogerne
Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
Yngre Læger
Alzheimerforeningen
Dansk Handicap Forbund
Hjerteforeningen
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
Gigtforeningen
Hjernesagen
Hjerteforeningen
Kræftens Bekæmpelse
Landsforeningen SIND
Patientforeningen Danmark
Scleroseforeningen
Sjældne Diagnoser
Udviklingshæmmedes Landsforbund
Ældre Sagen
Advokatrådet
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Dansk selskab for Klinisk Farmakologi
Foreningen af Socialchefer i Danmark
Forsikring & Pension
Tandlægeforeningen
Ankestyrelsen
Datatilsynet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Rigsrevisionen
HØRING: Udkast til lovforslag til ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsloven (styrkelse af borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskning) - frist 17. december 201816-11-20181803331752981
 Svar på henvendelse vedr. Spinraza19-11-20181803629755110
 Vedr. input og evt. deltagelse i Stresspanelets møde den 3. december 201819-11-20181805525753717
JP/Politikens Hus A/STrettende delafgørelse om aktindsigt i sager om forhandlinger om medicinsk udstyrs-forordninger16-11-20181806061752958
 Svar på henvendelse vedr. overbelægningssituationen19-11-20181807541754581
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 144419-11-20181807720754159
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 144519-11-20181807720754173
Økonomi- og IndenrigsministerietNoter fra møde med Region H og ØIM vedr. status på Nyt Hospital Bispebjerg19-11-20181807731755308
RigsrevisionenSvar på 2. del af materialeanmodning 2 vedr. forundersøgelse af Region Hovedstadens styring af kvalitetsfondsprojekter17-11-20181807775753423
 Svar på henvendelse vedr. osteopatisk behandling19-11-20181807885754748
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 319-11-20181808311754183
Abbott Diabetes CareSvar på henvendelse vedr. glukosemåleren FreeStyle Libre19-11-20181808472754496
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 6219-11-20181808821754732
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 4819-11-20181808865753976
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 7219-11-20181808918754281
 Svar på borgerhenvendelse om kryptering af mails16-11-20181809066753181
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 8019-11-20181809075754481
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 5919-11-20181809144755095
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Claus Kvist Hansen
SUU alm. del - svar på spm. 7919-11-20181809144754975
 Svar på henvendelse vedr. bloddonation19-11-20181809273754923
DR Nyheder Danmarks RadioImødekommelse af aktindsigtsanmodning vedr. udgifter til ministrenes indretning af deres ministerkontorer19-11-20181809318755275
Region HovedstadenSvar vedr. tolkereglerne19-11-20181809434755113
Børne- og SocialministerietSvar til BSM på henvendelse fra tysk kollega fra Social Protection Committee16-11-20181809556752650