Fra: 28-11-2018 til: 28-11-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
UdenrigsministerietMateriale til møde i Social Protection Committee den 28/11-2018 sendt til sundhedsattaché26-11-20181600786761039
Region HovedstadenGodkendelse, Sagsno.1403140 vedr. Partnerskabet: ”Forum for mænds sundhed” - Endeligt projektregnskab med revisors erklæring og beretning28-11-20181601443765017
MedComSvar på forespørgsel om P/L reguleringssats for 201927-11-20181708602762317
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om integrationsydelse28-11-20181800110764643
 Svar på spørgerunde om Valdemarsdagen28-11-20181800119764599
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUFIU Aktstykke vedr. fordeling af udlodningsmidler 201928-11-20181800312764460
 Svar på ansøgning til rådighedspuljen, udlodningsmidlerne27-11-20181801767763084
Foreningen FarSvar på ansøgning til rådighedspuljen til Foreningen Far (udlodningsmidler)26-11-20181801767762138
Greve KommuneGodkendelse af materiale fra Greve Kommune - Pulje til etablering af sundhedshus26-11-20181802123761402
JustitsministerietSvar på høring om evt. bemærkninger til Justitsministeriets udkast til retningslinjer for opbevaring og sletning af chefers og medarbejderes e-mails28-11-20181803849764833
 Svar på din henvendelse vedr. ældre der gerne vil bo sammen28-11-20181806879764492
 Svar på din henvendelse til ældreministeren vedr. fastholdelse af personale i ældreplejen28-11-20181806948764397
 Svar på henvendelse vedr. straffeattester på ansatte i hjemmeplejen28-11-20181807052764425
 Svar på henvendelse vedr. klage over Videreuddannelse Øst05-11-20181807594738421
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. hjælpemidler, behandlingsredskaber og hjemmesygepleje28-11-20181808160764311
FinansministerietOrienterer FM om, at opdatede kontaktoplysninger er meldt ud til Økonomi- og Indenrigsministeriet - Indberetning af særlige kommunale regnskabsoplysninger26-11-20181808380761500
UdenrigsministerietTil Udenrigsministeriet: Supplerende høring af akter til sag 2018- 42154 (aktindsigt)21-11-20181808511761219
UdenrigsministerietTil Udenrigsministeriet: Anmodning om udtalelse om akters fortrolighed i aktindsigtssag12-11-20181808511761223
Region SjællandSvar på henvendelse fra Patientvejledning, Region Sjælland, vedrørende gebyr på tolkning28-11-20181808748764156
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU orientering om bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk udstyr27-11-20181808780763185
 Svar på henvendelse vedr. input til regeringens udspil på høreområdet28-11-20181808866764407
 Svar på henvendelse vedr. møde med sundhedsministeren om genindlæggelser mv.27-11-20181808983763410
Statens Arkiver - RigsarkivetHøringssvar til Rigsarkivet vedr. tidsplan for aflevering af arkiveringsversioner af data i statslige myndigheders it-systemer.28-11-20181809087764754
Region SjællandVedr. spm. om Nordic Medicare27-11-20181809200763484
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - Svar på spm. 11928-11-20181809219764324
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 10328-11-20181809231764556
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 10428-11-20181809231764582
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 10228-11-20181809231764545
 Svar på henvendelse vedr. sagsbehandlingstider i Styrelsen for Patientsikkerhed (nu Styrelsen for Patientklager) og Patienterstatningen28-11-20181809327764646
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 10927-11-20181809328763218
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 11327-11-20181809328763231
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 11127-11-20181809328763225
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 10727-11-20181809328763201
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 11227-11-20181809328763227
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 10827-11-20181809328763208
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 11027-11-20181809328763221
Aarhus KommuneSvar på henvendelse til ældreministeren vedr. ansøgning om dispensation fra regler om udbetaling af diæter og befordringsgodtgørelse til Aarhus Kommunes Ældreråd27-11-20181809358763763
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Astrid Krag
SUU alm. del - Svar på spm. 12628-11-20181809359764248
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om ventetid27-11-20181809457762847
StatsministerietSvar på høring om udlevering af Statsministeriets arkivsag vedr. mødereferater i regeringens koordinationsudvalg27-11-20181809540763097
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
Svar på spm. S 24427-11-20181809603763859
FinansministerietBaggrundsnotat: Digital understøttelse af deling af helbredsoplysninger mellem regioner og kommuner til ikke-sundhedsfaglige formål28-11-20181809760763844
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 18627-11-20181809790763263
MF Rasmus Prehn
Folketingets Lovsekretariat
Svar på spm. nr. S 27428-11-20181809846764588