Fra: 02-10-2018 til: 02-10-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Genfremsender henvendelse vedr. cystisk fibrose - biopsifejl15-09-2018SJ-STD-SUMLLU695557
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1469 (S)01-10-2018SJ-STD-SUMMPE710104
Folketinget ChristiansborgSpørgsmål S 2 (Æ)02-10-2018SJ-STD-SUMMPE711248
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 1 (Æ)02-10-2018SJ-STD-SUMMPE711247
Region SjællandInvitation til fagligt symposium på Sonnerupgaard Gods den 29. november 2018 om diagnostik og patientbehandling21-08-2018SJ-STD-SUMMPH674502
Allerød KommuneAllerød Kommune: Link til Værdighedspolitik - pulje til en værdig ældrepleje01-10-20181601578709814
Hjørring KommuneSpørgsmål vedr. værdighedspolitikken - pulje til en værdig ældrepleje01-10-20181601690709509
Halsnæs KommuneØkonomisk redegørelse vedr. en værdig ældrepleje01-10-20181601692709378
Holstebro KommunePulje til en værdig ældrepleje - økonomisk redegørelse01-10-20181601700709506
Sorø KommuneFremsender foreløbigt regnskab pr. 31. august 2018 vedr. værdig ældrepleje 201801-10-20181601921709935
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i forenede sager C-496/18 og C-497/18, HUNGEOD e.a. m.fl.02-10-20181602492711464
SundhedsstyrelsenBilag til møde i det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse (NRLV) den 3. oktober01-10-20181603740710257
Rudersdal KommuneRudersdal Kommune: kommentarer til revideret budget til projektnr. 65242 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.02-10-20181605332710933
Rudersdal KommuneRudersdal Kommune: fremsender revideret budget til projektnr. 65242 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.02-10-20181605332710843
HSPARevideret referat fra mødet den 11. september i Health Systems Performance Assessment (HSPA).01-10-20181608741710272
Landesvertretung Schleswig-Holstein beim BundInvitation til "Jazz in den Ministergärten" 12. oktober 201830-09-20181800018709275
UdenrigsministerietHenvendelse til sundhedsministeren vedr. 5th Turkish Medical World Congress02-10-20181800019710869
CoagmentoHenvendelse til sundhedsministeren om forespørgsel på deltagelse i partidebat for folkeskoleelever den 19. november 201802-10-20181800019710529
Den Danske Ambassade i StorbritannienSundhedsministeren inviteres til "World Innovation Summit for Health 2018"01-10-20181800024709706
Dansk Kiropraktor ForeningInvitation til åbning af Faglig Kongres den 9. november 2018 samt deltagelse i plenumoplæg01-10-20181800024710041
SundhedsstyrelsenInvitation til Sundhedsstyrelsens akutkonference den 3. december 201820-09-20181800046699708
Kerteminde KommuneInvitation til ældreministeren til at besøge Dalsbo plejecenter i Kerteminde02-10-20181800065711319
JustitsministerietOplyser at henvendelsen om Tibet er modtaget i ministeriet02-10-20181800110711347
AnkestyrelsenAfgørelse fra Ankestyrelsen - vaccinationsskade03-09-20181800955684142
NextpuzzleNextpuzzle: Takker for mulighed for at give bud ved udbud vedrørende it-review af apotekersektoren.28-09-20181801380708774
 Efterlyser et enklere svar på spørgsmål omkring oplysninger på sundhed.dk09-08-20181802998666570
 Konkret forslag til handling, der kan forebygge og reducere negativ stress (Stresspanelet)24-09-20181805700708974
Københavns Universitet Det SundhedsVidenskabelige FakultetForslag om opstartshjælp til offentlige stressklinikker til Stresspanelet24-09-20181805700708978
 Input til stresspanelet fra borger i kbh.26-09-20181805700708938
 Forslag om omskrivning af breve, der sendes til dagpengemodtagere - Stresspanelet24-09-20181805700708954
TM-Foreningen i DanmarkOplæg til Det nationale Stresspanel24-09-20181805700708962
 Forslag til stresspanelet24-09-20181805700708969
Dansk Center for neurocoachingOplæg til Det nationale Stresspanel i Danmark24-09-20181805700708976
Dansk Center for MindfulnessForslag vedr. stress-fri hverdag for alle (Stresspanelet)19-09-20181805700708980
Økonomi- og IndenrigsministerietHøring - Hjemmel til regional garantistillelse ved OPP-projekt om sygehusbyggeri - frist 27.08.1818-07-20181805953659583
JustitsministerietDom vedrørende fansider på Facebook03-07-20181805954653778
Digitaliseringsstyrelsen
Beskæftigelsesministeriet
Børne- og Socialministeriet
Erhvervsministeriet
Forsvarsministeriet
Justitsministeriet
Miljø- og Fødevareministeriet
Skatteministeriet
Statsministeriet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Udenrigsministeriet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Undervisningsministeriet
Det Centrale Personregister
Slots- og Kulturstyrelsen
Orientering om It-rådets statusrapportering for 1. halvår 201827-09-20181806024708053
 Borgerhenvendelse - spørgsmål til "Bekendtgørelsen om Kosmetisk behandling"13-07-20181806223658874
Selskab for misbrugspsykologiHenvendelse fra Selskab for Misbrugspsykologi om konference om misbrug10-09-20181806356709738
 Efterlyser et enklere svar på spørgsmål omkring oplysninger på sundhed.dk09-08-20181806680691920
Miljø- og FødevareministerietBorgerhenvendelse vedr. lovligheden af CBD05-07-20181806714656877
 Forespørger til svar fra sundhedsministeren på henvendelse af 7. august 2018 vedr. medicinsk cannabis24-09-20181806739706526
 Borgerhenvendelse - som opfølgning på tidligere fremsendt mail foreslåes et sygehusvæsen, der dækker hele Danmark16-09-20181807314695614
StatsministerietFra STM: Bemærkninger vedr. borgerhenvendelse om ventetid på operation19-09-20181807381703464
Det Sociale NetværkSvar: Partshøring vedr. aktindsigt om Psykiatritopmødet01-10-20181807425709954
 Borgerhenvendelse - artikel vedr. bror, som er indlagt på Aalborg Universitetshospital17-09-20181807541696872
FinansministerietVideresendelse af borgerhenvendelse om bureaukrati på sygehuse07-09-20181807696689063
SundhedsstyrelsenSvar fra SST vedr. borgerhenvendelse om radiografuddannelsen02-10-20181807743710604
Dansk Brystkræft OrganisationHenvendelse til sundhedsministeren vedr. brystkræft og forsinket mammografi05-09-20181807883686971
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. frigivelse af cannabis til medicinsk brug19-09-20181807903699146
Regionernes Kliniske KvalitetsudviklingsprogramInvitation til åben workshop i RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram) d. 25. maj 201826-04-20181807956599117
 Fornyet anmodning om aktindsigt i henvendelser om ALS01-10-20181807968709357
Ældre SagenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. influenzavaccine25-09-20181807985705309
 Borgerhenvendelse vedr. blodtyper29-09-20181807986709173
 Brev til SUM vedr. tandskadeerstatning 201801-10-20181808008711417