Fra: 11-10-2018 til: 11-10-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region HovedstadenRegion Hovedstaden: oplysning om brug af bevilling i 2018 til genoptræningsindsats til fysisk sårende veteraner på Rigshospitalet.11-10-20181601282719761
Region HovedstadenRegion Hovedstaden: fremsender budget for 2018 vedrørende genoptræningsindsats til fysisk sårende veteraner på Rigshospitalet.10-10-20181601282719604
Horsens KommunePulje til en værdig ældrepleje - økonomisk redegørelse september 201810-10-20181601607718808
Randers KommuneVedtaget omsorgs- og værdighedspolitik - pulje til en værdig ældrepleje10-10-20181601903719029
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-562/18, X09-10-20181602492719415
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 352 af 1. oktober 2018 anlagt ved Domstolen og Retten01-10-20181602492719407
UdenrigsministerietAnmodning fra Kommissionen om foreløbige forholdsregler i sag C-619/18, Europa-Kommissionen mod Republikken Polen04-10-20181602492719409
Danske FodterapeuterIndstilling fra Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn11-10-20181611041719955
LægeforeningenIndstilling fra Lægeforeningen til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn11-10-20181611041720280
Praktiserende Lægers Organisation - PLOSvar på PLO: Pre-høring: lægevalgsbekendtgørelsen30-10-20171701571718805
Københavns KommuneAnmodning om udbetaling af tilskud 2018 - Pulje til bedre mad 201710-10-20181704874718450
SundhedsstyrelsenTil kommentering i Task Force for Patientforløb på Kræft- og hjerteområdet: Udkast til overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet, 2. kvartal 201805-10-20181707358717028
Foreningen af Speciallæger - FASInvitation til årsmøde i Foreningen af Lægelige Chefer i Danmark d. 23. januar 2019 i København vedrørende sundhedsreformen10-10-20181800002718604
Russian Investment ForumSundhedsministeren inviteres til Forum 'Healthy Life Forum: Towards 80+'10-10-20181800019719361
Kræftforeningen TidslerneInvitation til sundhedsministeren til foredrag hos Kræftforeningen Tidslerne11-10-20181800019719648
StressAlliancenInvitation til sundhedsministeren til topmøde om mentalt overskud09-10-20181800024718221
Aarhus UniversitetInvitation til sundhedsministeren til at være festtaler ved. kandidatafslutning10-10-20181800024718704
Nomeco A/SÆldreministeren inviteres til en rundvisning10-10-20181800065719388
Venstre Region SyddanmarkSundhedsministeren inviteres til regionstræf om fremtidens sundhedspolitik05-10-20181800101719389
Transport-, Bygnings- og BoligministerietSvar på anmodning om overtagelse af henvendelse vedr. rejsekort til pensionister11-10-20181800110719692
Blindefonden - Fonden for Aktive BlindeKommentarer til svar på henvendelse vedr. Strategi for digital sundheds og tilgængelighed for synshandicappede15-09-20181800581697086
 Borgerhenvendelse vedr. prisen på mad på plejehjem - ønsker at der bliver set på sagen igen08-10-2018SJ-STD-DEPEMLM716888
Danmarks faste mission ved FN i New YorkOfficiel vedtagelse i Generalforsamlingen af de politiske erklæringer for Tuberkulose- og NCD-højniveaumøderne09-10-20181801286718534
Foreningen af Mænd og kræft M/K i FaxeAnsøgning til rådighedspuljen04-10-20181801767719109
SundhedsstyrelsenVurdering vedr. ansøgning om etablering af børne- og ungehospicepladser i Vestdanmark08-10-20181801970717318
Region MidtjyllandKommentarer: Udkast til referat af afsluttende statusmøde vedr Dansk Center for Partikelterapi10-10-20181801994718441
SundhedsstyrelsenBemærkninger vedr. notat vedr. lænderygsmerter - digitale forløbsplaner08-10-20181802054716866
Dansk SygeplejerådHøringssvar fra Dansk Sygeplejeråd: høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen)10-08-20181804258666719
Folketinget ChristiansborgSUU L 63 - spm. 16 (S)11-10-20181804374720186
Folketinget ChristiansborgSUU L 63 - spm. 4 (S)11-10-20181804374720137
Folketinget ChristiansborgSUU L 63 - spm. 6 (S)11-10-20181804374720139
Folketinget ChristiansborgSUU L 63 - spm. 7 (S)11-10-20181804374720143
Folketinget ChristiansborgSUU L 63 - spm. 5 (S)11-10-20181804374720138
Folketinget ChristiansborgSUU L 63 - spm. 8 (S)11-10-20181804374720144
Folketinget ChristiansborgSUU L 63 - spm. 9 (S)11-10-20181804374720146
Folketinget ChristiansborgSUU L 63 - spm. 11 (S)11-10-20181804374720159
Folketinget ChristiansborgSUU L 63 - spm. 10 (S)11-10-20181804374720150
Folketinget ChristiansborgSUU L 63 - spm. 12 (S)11-10-20181804374720153
Folketinget ChristiansborgSUU L 63 - spm. 13 (S)11-10-20181804374720157
Folketinget ChristiansborgSUU L 63 - spm. 15 (S)11-10-20181804374720172
Folketinget ChristiansborgSUU L 63 - spm. 14 (S)11-10-20181804374720173
Folketinget ChristiansborgSUU L 63 - spm. 17 (S)11-10-20181804374720187
Northern Territory Correctional Services Darwin Correctional CentreBrev og materiale fra ministeriet vedr. aktindsigt er returneret fra Correctional Services, Northern Territory i Australien10-10-20181804899718468
MedComBemærkninger vedrørende midler til MedCom til nationale cyber- og informationssikkerhedsindsatser i forbindelse med Sundhedsdatanettet10-10-20181805358718529
 Forslag til Stresspanelets 2. temamøde10-10-20181805471719528
 Forslag til forebyggelse af stress, depression og angst (Stresspanelet)03-10-20181805700718610
 Henvendelse til Stresspanelet fra en stressramt03-10-20181805700718611
Tænketanken Bæredygtigt ArbejdslivTo konkrete forslag omkring Social kapital og Work-life balance fra Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv (stresspanelet)09-10-20181805700718598
Center for Politiske Studier CEPOSSpørgsmål til lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.29-08-20181806908680912
 Borgers bemærkninger til ministeriets svar vedr. digitalt autorisationsnummer04-10-20181807597713344
 Borgerhenvendelse vedr. afslag på knæoperation i Portugal26-09-20181807953705875
 Svar vedr. recovery-implementering10-10-20181808088718851
StressAlliancenInvitation til overskudstopmøde 7. december: Danmark med mentalt overskud.09-10-20181808343718224
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. stoftskiftemedicinen Thyroid01-10-20181808356709981
MF Kirsten Normann Andersen
MF Jakob Mark
B 17 - Forslag til folketingsbeslutning om aldersgrænse for køb af lattergas10-10-20181808367718716
FinansministerietOpdaterede kontaktoplysninger til FM vedr. indberetning af særlige regnskabsoplysninger24-02-20181808380719220
UndervisningsministerietVideresender henvendelse fra speciallæge vedr. en egentlig efteruddannelse af læger til kosmetiske behandlere m.m.24-09-20181808385702509
StatsministerietBorgerhenvendelse til sundhedsministeren om sundhedsvæsenet02-10-20181808386719155
StatsministerietBorgerhenvendelse til sundhedsministeren om nedlæggelses af regionerne19-09-20181808387719163
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 30 (S)10-10-20181808397719140
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. afvikling af medicin i ældreplejen08-10-20181808408716174
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 26 (S)10-10-20181808411719134
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. lægesvigt (lægesjusk)10-10-20181808426719386
VaccinationsforumAnmoder om aktindsigt i korrespondance med GSK vedr. pandemrix vaccinen fra 2008 til 201210-10-20181808433718706
VaccinationsforumAnmoder om aktindsigt vedr. information om vaccination med Pandemrix fra 2008 til 201210-10-20181808433718708
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 29 (S)10-10-20181808438719139
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 27 (S)10-10-20181808438719135
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 28 (S)10-10-20181808438719165
 Borgerhenvendelse vedr. graviditet under processuelt ophold08-10-20181808439716864
StatsministerietBorgerhenvendelse til sundhedsministeren om sundhedssystemet05-10-20181808440719161
Danmarks ApotekerforeningBrev fra Danmarks Apotekerforening vedrørende forsinket avancenedsættelse10-10-20181808445720304