Fra: 16-10-2018 til: 16-10-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
H. C. Andersen BørnehospitalVedr. tidspunkt for afrapportering af projekt under puljen for behandling af svært overvægtige børn15-10-20181602477722464
Yngre LægerSpørgsmål vedr. udkast til referat Prognose og Dimensioneringsudvalget den 12. sep. 201812-10-20181604067722061
Dansk Sygepleje Selskab - DASYSDASYS præsentation vedr. national sygeplejeterminologi ift. dataindsamling - april 201816-04-2018SJ-STD-DEPCFG590863
Aarhus KommuneOpfølgning 7. møde i arbejdsgruppen vedr. governance15-10-20181707998722125
Teater VInvitation til forestillingen: "John Lennon er død"12-10-20181800018721917
Embassy of the Czech RepublicInvitation til sundhedsministeren til reception den 25. oktober 201815-10-20181800018722715
Le Cordon Bleu du Saint Esprit Danemark c/o Karl-Otto SchmidtInvitation til sundhedsministeren - Ordenens Soirée 2018 den 4. november 201815-10-20181800018723072
Novo Nordisk FondenInvitation til sundhedsministeren: To a workshop at the Novo Nordisk Foundation on Wednesday 7th November 201815-10-20181800019722518
MittengruppenIndbydelse til sundhedsministeren til Mittengruppens middag den 29. oktober 201814-10-20181800101721968
University of FreiburgSurvey invitation for a research project16-10-20181800101723071
MF Jane Heitmann
MF May-Britt Kattrup
MF Liselott Blixt
MF Lotte Rod
MF Flemming Møller Mortensen
MF Kirsten Normann Andersen
TIL PARTIERNE BAG SATSPULJEAFTALEN 2016-2019: Orientering vedr. evalueringer af børnepalliative indsatser11-10-20181800252722082
MF Jane Heitmann
MF May-Britt Kattrup
MF Liselott Blixt
TIL PARTIERNE BAG FINANSLOVSAFTALEN 2018: Orientering vedr. evalueringer af børnepalliative indsatser11-10-20181800252722086
Ensomme Gamles Værn Fondenes HusHenvendelse til ældreministeren vedr. bogen "Google er ikke min ven"15-10-20181800285722674
 Anmoder om en personligt håndskrevet autograf på billede16-10-20181800752723384
 Tilmelding til fokusgruppe C vedr. ny digital sundhedstjeneste09-10-20181804186722460
 Tilmelding til fokusgruppe C vedr. ny digital sundhedstjeneste08-10-20181804186722459
 Tilmelding til fokusgruppe C vedr. ny digital sundhedstjeneste08-10-20181804186722458
 Tilmelding til fokusgruppe C vedr. ny digital sundhedstjeneste08-10-20181804186722453
 Tilmelding til fokusgruppe C vedr. ny digital sundhedstjeneste08-10-20181804186722454
 Tilmelding til fokusgruppe C vedr. ny digital sundhedstjeneste08-10-20181804186722457
 Tilmelding til fokusgruppe C vedr. ny digital sundhedstjeneste08-10-20181804186722452
 Tilmelding til fokusgruppe C vedr. ny digital sundhedstjeneste08-10-20181804186722451
 Tilmelding til fokusgruppe C vedr. ny digital sundhedstjeneste08-10-20181804186722450
 Tilmelding til fokusgruppe C vedr. ny digital sundhedstjeneste08-10-20181804186722449
 Tilmelding til fokusgruppe C vedr. ny digital sundhedstjeneste08-10-20181804186722448
MF Liselott Blixt
MF May-Britt Kattrup
MF Jane Heitmann
MF Lotte Rod
MF Flemming Møller Mortensen
MF Kirsten Normann Andersen
MF Trine Torp
MF Carl Holst
MF Laura Lindahl
MF Karin Nødgaard
MF Karina Adsbøl
MF Torsten Gejl
MF Marianne Jelved
Fremsendelse af notat vedr. visitation til særlige pladser i psykiatrien til satsordførerne09-10-20181805182720608
Region NordjyllandVedr. Revideret investeringsprofil for Nyt Aalborg Universitetshospital10-09-20181805335722172
Styrelsen for PatientsikkerhedOversendelse af sagens materiale, aktliste og udtalelse i klagesag over afslag på selvstændigt virke som tandlæge16-10-20181805962723388
FOA - Fag og ArbejdeHøringssvar: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven15-10-20181808235722642
PatienterstatningenHøringssvar - bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet09-10-20181808235718063
Foreningen af Socialchefer i DanmarkHøringssvar - vedr. bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet og påmindelser til forældre vedr. børnevaccination15-10-20181808235723015
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. debat omkring erstatning i forbindelse med forsinkelse af undersøgelser for kræft29-08-20181808471680674
 Henvendelse af 30. august 2018 vedr. Stresspanelet15-10-20181808536722900
Center for Cybersikkerhed
Erhvervsministeriet
Erhvervsstyrelsen
Finanstilsynet
Forsvarets Efterretningstjeneste
Forsvarsministeriet
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Søfartsstyrelsen
Energistyrelsen
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Resume af møde i NIS-Samarbejdsgruppen den 10. oktober 201812-10-20181808540721327
Danske Fodterapeuter
Diabetesforeningen
Henvendelse vedr. kommunalt tilskud til fodbehandling under det udvidede helbredstillæg15-10-20181808553722719
ErhvervsstyrelsenHenvendelse vedr. mulighederne for et offentligt crowdsourcing-samarbejde04-10-20181808559714046
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. Lyme Borreliose situationen i Danmark10-10-20181808567718921