Fra: 26-10-2018 til: 28-10-2018
Indgående post
 
Afsender/modtager Emne Brevdato Sagsnr Dokumentnr
Folketinget Christiansborg SUU alm. del - spm. 69 (Æ) 25-10-2018 SJ-STD-SUMMPE 731219
Sundhedsstyrelsen Takker for høringssvar og fremsender information om ny bekendtgørelse om uddannelse til specialuddannelse i borgernær sygepleje 12-10-2018 1701206 721508
Muusmann
Danske Regioner
Rapport om lokale værktøjer 24-10-2018 1702371 730617
Folketinget Christiansborg Invitation til sundhedsministeren til frokost for Det Tyske Mindretal 26-10-2018 1800018 731841
Center for Politiske Studier CEPOS Personlig invitation: CEPOS Onsdagsnetværk den 31. oktober 2018 26-10-2018 1800018 731544
Bedre Psykiatri Invitation til sundhedsministeren til 25+1 års jubilæum i Bedre Psykiatri den 23. november 2018 25-10-2018 1800018 731374
Tønder Kommune Invitation til sundhedsministeren til forpremiere på filmen "I Krig og Kærlighed" 26-10-2018 1800018 731856
DGI Invitation til ministeren til besøg i DGI vedr. træning og demens 26-10-2018 1800019 731540
Lægeforeningen
Danske Regioner
FOA - Fag og Arbejde
Invitation til sundhedsministeren til debatmøde om fremtidens sundhedsvæsen 25-10-2018 1800019 732030
Dansk Erhverv Invitation og advisering af dato om sundhedspolitisk topmøde 23-10-2018 1800024 729014
Mandag Morgen Henvendelse til sundhedsministeren vedr. undersøgelse om sociale medier, fake news og misinformations påvirkning af den demokratiske debat 26-10-2018 1800101 731833
  Hilsen til sundhedsministeren 25-10-2018 1800101 731379
Danske Energiforbrugere - DENFO Henvendelse til sundhedsministeren vedr. nye tilslutnings- og forblivelsespligter 25-10-2018 1800110 731412
Beskæftigelsesministeriet Bekræfter overtagelse af henvendelse om førtidspension 26-10-2018 1800110 732244
Folketinget Christiansborg SUU alm. del - spm. 47, omtrykt til undervisningsministeren 26-10-2018 1800198 732180
Folketinget Christiansborg SUU alm. del - spm. 46, omtrykt til undervisningsministeren 26-10-2018 1800198 732175
Folketinget Christiansborg SUU alm. del - spm. 65 (S) 24-10-2018 1800198 729634
Folketinget Christiansborg SUU alm. del - spm. 65, omtrykt til beskæftigelsesministeren 25-10-2018 1800198 731223
Assens Kommune Fælles Redegørelse fra Assens Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 25-10-2018 1800762 730686
Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune: Foreløbigt forbrug af midler til en bedre bemanding i ældreplejen i 2018 25-10-2018 1800768 730836
Brønderslev Kommune Fælles redegørelse fra Brønderslev Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 25-10-2018 1800768 730762
  Borgerhenvendelse vedr. mangelfulde oplysninger om hjemtransport på sundhed.dk 25-10-2018 SJ-STD-DEPEMLM 731107
MedCom Nyt kommissorium for den kliniske brugergruppe - forløbsplaner 25-10-2018 1802054 731303
Region Syddanmark Materiale vedr. støtte til "Tønder - tværsektoriel samdrift" fra pulje til læge- og sundhedshuse foråret 2018 24-10-2018 1802069 731286
Skanderborg Kommune
Region Midtjylland
Status vedr. Skanderborg Sundhedshus - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 22-10-2018 1802149 730497
Region Midtjylland Bemærkninger vedr. flerlægepraksis på MarselisborgCentret - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 25-10-2018 1802151 731260
Rigsrevisionen Lynhøring - hovedkonklusion i beretning om regionernes overholdelse af udredningsretten 22-10-2018 1802532 729018
Sundhedsdatastyrelsen Spørgsmål vedr. statistik på behandlingstestamente 24-10-2018 1804022 732242
Folketinget Christiansborg SUU L 63 - spm. 21 (S) 26-10-2018 1804374 732186
Folketinget Christiansborg SUU L 63 - spm. 19 (S) 26-10-2018 1804374 732182
Folketinget Christiansborg SUU L 63 - spm. 20 (S) 26-10-2018 1804374 732183
Folketinget Christiansborg SUU L 63 - spm. 22 (S) 26-10-2018 1804374 732187
Dansk Akvarie Union Forespørgsel vedr. henvendelse om EU forordning om lægemidler til dyr. 22-10-2018 1804660 726663
Styrelsen for Patientsikkerhed Vedr. bestilling af bidrag til borgerhenvendelse om ret til sygehjælp og plejehjemsplads 23-10-2018 1807542 730984
  Opfølgning vedr. spørgsmål vedr. socialt sikrede i DK 25-10-2018 1807542 731733
Medicinrådet Medicin Rådet: Tilbagemelding vedr. mulige tidspunkter for møde - norsk embedsmands besøg 17-10-2018 1807656 728894
Rigsrevisionen Materiale vedr. arbejdsmøde om SUMs tilsyn med sygehusbyggerierne 25-10-2018 1807775 730592
Børne- og Socialministeriet Henvendelse om den kommunale kontoplan 24-10-2018 1807781 731798
Danske Regioner Fra DR: Bemærkninger til kommunikation vedr. Sygehusmedicinregisteret (kommnikationsplan og journalistmateriale) 24-10-2018 1807789 731298
Region Midtjylland Fra DR: Bemærkninger til kommunikation vedr. Sygehusmedicinregisteret (elevatortale) 25-10-2018 1807789 731317
Sundhedsdatastyrelsen SDS: Bemækrninger til kommunikationsmateriale vedr. Sygehusmedicinregisteret 22-10-2018 1807789 731637
Sundhedsdatastyrelsen Fra SDS: Sygehusmedicinregisteret - kommunikationsmateriale og SMRs formål 22-10-2018 1807789 731616
Syddansk Universitet Fremsendt materiale fra Dansk Selskab for Familiesygepleje som opfølgning på møde med ældreministeren 25-10-2018 1808009 730927
Sundhedsdatastyrelsen Korrespondance med Sundhedsdatastyrelsen om aktindsigtsanmodning til brug for forskning 22-10-2018 1808040 730215
Sundhedsdatastyrelsen Fra SDS: Kommentarer: Godkendelse af kommissorium for SMR-projektstyregruppen (Sygehusmedicinregister) 22-10-2018 1808570 731272
  Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. besøg hos praktiserende læge 13-10-2018 1808584 721965
Rejsen til Saturn Opfølgning på brev fra sundhedsministeren omkring danske ALS-patienters deltagelse i kliniske forsøg. 22-10-2018 1808714 727229
Odense Kommune Kopi af henvendelse vedr. problemer med rekruttering af specialtandlæger 22-10-2018 1808796 726791
Copenhagen Healthtech Cluster Opfølgning på sundhedsdata 05-10-2018 1808822 730685
Copenhagen Healthtech Cluster Forespørgsel vedr. den Nationale Bestyrelse for Data på sundheds- og ældreområdet 23-10-2018 1808822 730684
Erhvervsministeriet Bestilling - bidrag til samlesag vedr. de fælles ikrafttrædelsesdatoer for love og bekendtgørelser (Erhvervsrettet lovgivning) 24-10-2018 1808842 729802
  Borgerhenvendelse vedr. behandling ifm. sygdom 28-09-2018 1808859 723964
  Borgerhenvendelse vedr. sygesikringskort som gyldig legitimation 22-10-2018 1808861 727154
  Søger autorisation som tandlæge 22-10-2018 1808874 727166
Økonomi- og Indenrigsministeriet Analyse af forebyggelige indlæggelser blandt hjemmeplejemodtagere 24-10-2018 1808883 731140
Rejsen til Saturn Henvendelse til sundhedsministeren - fremsender klage over afslag på aktindsigtsanmodning 25-10-2018 1808884 730370