Fra: 08-10-2018 til: 08-10-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
HSPASvar på DK's valg af korrespondent til AGM i HSPA (Health Systems Performance Assessment)05-10-20181608741715055
Dragør KommuneForespørgsel vedr. regnskab for projekt om renovering af lokale køkkener - køkkenpuljen03-10-20181703138712036
Holbæk KommuneForespørgsel vedr. regnskab for projekt fra puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre03-10-20181703176712038
Københavns KommuneForespørgsel vedr. regnskab for projekt vedr. pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre - Københavns Kommune03-10-20181703185712028
Slagelse KommuneForespørgsel vedr. revisorerklæring vedr. projekt - køkkenpuljen03-10-20181703199712125
Silkeborg KommuneForespørgsel vedr. regnskab vedr. køkkenprojektet - køkkenpuljen03-10-20181703226712123
Hillerød KommuneForespørgsel vedr. revisorerklæring og slutrapport vedr. Køkkenliv på Ålholmhjemmet - køkkenpuljen03-10-20181704159711994
Vallensbæk KommuneForespørgsel vedr. regnskab for projekt vedr. puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre03-10-20181704185712035
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Nordjylland
Region Sjælland
Danske Regioner
Orientering til regionerne om udpegning af medlemmer til National Videnskabsetisk Komité03-10-20181706444712522
DomstolsstyrelsenRykker vedr. indstilling af formand til Det Psykiatriske Ankenævn08-10-20181708822716707
Danske HandicaporganisationerRykker vedr. indstilling til Det Psykiatriske Ankenævn - Danske Handicaporganisationer08-10-20181708822716690
Nordisk FilmSvar på invitation til Olsen Bandens 50års jubilæumsfejring05-10-20181800018714210
Rud Pedersen Public Affairs CompanySvar på invitation til 10 års jubilæum04-10-20181800018713602
Nordisk FilmSvar på invitation til Olsen Bandens 50års jubilæumsfejring05-10-20181800066714337
ExofficeSvar på henvendelse om returnering af medlemskort til Exoffice03-10-20181800101712089
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om tab af erhvervsevne08-10-20181800110715746
Miljø- og FødevareministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om food hygiene, foodborne illness, public health and the risks in EU plastics proposal08-10-20181800110716643
Transport-, Bygnings- og BoligministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om handicaptransport08-10-20181800110715782
 Svar på henvendelse om interview til skoleopgave08-10-20181800119716376
SundhedsdatastyrelsenOplæg til handlingsplan for Den nationale styregruppe for PRO05-10-20181800194714952
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUAnmodning om omstilling af SUU alm. del - spm. 1463-146505-10-20181800198714887
Københavns RetshælpAnmodning om at tage kontakt i sag vedr. donorbørn03-10-20181800288712755
KulturministerietSundhedsministerens godkendelse af brev til Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom08-10-20181800312716693
Lægemiddelstyrelsen53rd Expert Committee on Specification for Pharmaceurical Preparations08-10-20181801465715950
Region HovedstadenReferat af møde på 26. september vedr. Det Nye Rigshospital03-10-20181801566711806
SundhedsstyrelsenNotat vedr. lænderygsmerter08-10-20181802054716535
MedComSvar på henvendelse om digitale forløbsplaner05-10-20181802054714460
MedComBemærkninger vedr. forløbsplaner - kroniske lænderyg smerter04-10-20181802054713805
Vesthimmerlands KommuneSpørgsmål vedr. ansøgninger om sundhedshuse i hhv. Aalestrup og Farsø04-10-20181802102713912
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU høringssvar og høringsnotat vedr. L 6204-10-20181802658713015
 Partshøring af klager vedr. autorisation05-10-20181803295714183
TandlægeforeningenTil Tandlægeforeningen - Vedr. informationer mv. til brug for arbejdet med nye rammer for voksentandplejen05-10-20181803751714412
TandlægeforeningenSvar vedr. spm om indspil fra tandlægeforeningen til novembermøde i dialog- og inddragelsesforum om nye rammer for voksentandplejen05-10-20181803753714879
Sundhedsstyrelsen
Danske Regioner
KL
Sundhedsdatastyrelsen
Syddansk Sundhedsinnovation
Materiale til styregruppemøde om digital løsning til graviditetsforløb den 9. oktober04-10-20181803776713966
 Svar på henvendelse til ældreministeren vedr. lovforslag om afskaffelse af tilsynspolitikker08-10-20181804258716336
Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg UFUUFU orientering - Notat om åbningsskrivelse nr. 2018-211303-10-20181804893712560
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU orientering - Notat om åbningsskrivelse nr. 2018-211303-10-20181804893712558
Region SyddanmarkTil RS: Aabenraa Sygehus - kvartalsrapporten for 1. kvartal 2018 og udbetaling for 4. kvartal 201808-10-20181805236715940
Silkeborg KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning samt uddybende spørgsmål vedr. mere sammenhængende forløb i psykiatrien03-10-20181805328712667
Region Nordjylland
Danske Regioner
Svar på bemærkninger vedr. muligheden for indsamling af data fra regionerne om cyber- og informationssikkerhedshændelser i sundhedssektoren05-10-20181805358715902
Region Nordjylland
Danske Regioner
Vedr. muligheden for indsamling af data fra regionerne om cyber- og informationssikkerhedshændelser i sundhedssektoren08-10-20181805358715859
Danske Regioner
Region Nordjylland
Yderligere bemærkninger vedr. muligheden for indsamling af data fra regionerne om cyber- og informationssikkerhedshændelser i sundhedssektoren08-10-20181805358716543
 Oversigt over opgaver ifm forberedelse af 2. temamøde i Stresspanelet den 22/1008-10-20181805471715993
SundhedsdatastyrelsenHasteforespørgsel fra Digitaliseringsstyrelsen vedr. SUM ISO 27001-handleplan08-10-20181805853716580
LægemiddelstyrelsenHasteforespørgsel fra Digitaliseringsstyrelsen vedr. SUM ISO 27001-handleplan08-10-20181805853716587
 Svar op henvendelse vedr. optimering af lægelige ressourcer08-10-20181806029716366
JP/Politikens Hus A/SDelafgørelse om aktindsigt i sager om forhandlinger om medicinsk udstyrs forordninger05-10-20181806061714908
JP/Politikens Hus A/SDelafgørelse om aktindsigt i sager om forhandlinger om medicinsk udstyrs forordninger03-10-20181806061712081
Parliament of UgandaSvar på henvendelse vedrørende lovgivning om patientrettigheder04-10-20181806091713112
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 128508-10-20181806587715872
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 128608-10-20181806587715889
 Svar på henvendelse om mammografi05-10-20181807001715204
Human ProtectionAnswer to inquiry about langugage to be used on instructions for medical devices05-10-20181807014714240
 Svar på henvendelse til ældreminister vedr. 400 mio. kr. til ensomhed08-10-20181807050716652
 Svar på henvendelse vedr. svangreomsorg08-10-20181807064716464
 Svar på henvendelse om nedlæggelse af regionerne03-10-20181807133712636
 Svar på henvendelse om ventetid på operation03-10-20181807134712634
 Svar på henvendelse om vejledning om kontrolforanstaltninger03-10-20181807135712409
 Svar på henvendelse vedr. behandlingsforløb08-10-20181807314716306
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 139208-10-20181807336716405
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 138908-10-20181807336716387
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 139008-10-20181807336716391
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 139108-10-20181807336716402
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 140805-10-20181807349715478
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 140705-10-20181807349715472
 Svar på henvendelse vedr. ventetid på behandling på sygehus08-10-20181807381716257
Seniorrådet Lyngby TaarbækSvar på henvendelse til ældreministeren - Kommentarer fra mødet med seniorråd den 27. august 201808-10-20181807401716226
 Svar på henvendelse vedr. pris på mad på plejehjem08-10-20181807488716408
 Notat om partnerskaber m.v. vedr. stress og mental sundhed (Stresspanelet)05-10-20181807523715168
 Notat om forældresamarbejde og øget trivsel hos skoleelever (stresspanelet)05-10-20181807523715264
Styrelsen for PatientsikkerhedVideresender borgerhenvendelse om antallet af tjekkiske læger i Danmark til STPS tvf.04-10-20181807595713163
DR Danmarks RadioDe resterende akter i forbindelse med afgørelse om anmodning om aktindsigt vedr. analyse af indsatser mod forekomsten af hittebørn05-10-20181807640714516
DR Danmarks RadioAfgørelse om anmodning om aktindsigt vedrørende analyse af indsatser mod forekomsten af hittebørn05-10-20181807640714504
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU(20171) SUU alm. del - svar på spm. 141308-10-20181807704716206
 Svar på henvendelse ang. ansatte i Sundhedsstyrelsens kontaktudvalg 1965-197908-10-20181807743716683
Økonomi- og IndenrigsministerietTil ØIM: orientering vedr. status på materialeanmodning og åbningsmøde vedr. Rigsrevisionens forundersøgelse af Region Hovedstadens styring af sygehusbyggeri03-10-20181807775712405
RigsrevisionenOrientering vedr. status på materialeanmodning og åbningsmøde vedr. Rigsrevisionens forundersøgelse af Region Hovedstadens sygehusbyggeri03-10-20181807775712355
Region HovedstadenVurdering af kvartalsrapport vedr. Nyt Hospital Nordsjælland for 1. kvartal 201803-10-20181807775712245
Region HovedstadenVurdering af kvartalsrapport vedr. Det Nye Rigshospital for 1. kvartal 201803-10-20181807775712209
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU(20171) SUU alm. del - svar på spm. 139408-10-20181807851715806
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU(20171) SUU alm. del - svar på spm. 139308-10-20181807851715785
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU(20171) SUU alm. del - svar på spm. 141608-10-20181807950716196
 Orientering om genfremsendelse via e-boks af svar på anmodning om aktindsigt om ALS03-10-20181807968712037
 Brev fra sundhedsministeren og ældreministeren til formanden for SUU vedr. teknisk gennemgang af lovprogrammet05-10-20181808023714597
Alfa FredensborgSvar: Forespørgsel om puljeopslag - ludomani03-10-20181808043712111
 Anmodning om adresse til brug for svar på henvendelse om børnepsykiatrien04-10-20181808087713589
 Svar på anmodning om aktindsigt vedr. Epic UGM08-10-20181808113716623
LægemiddelstyrelsenVideresendelse af 1st Workshop on Pharma Negotiations in the EU, Brussels 19 October 2018 – Invitation and draft Agenda04-10-20181808121713835
Danske Regioner
Region Nordjylland
Mail: Anmodning til Region Nordjylland vedr. ventetid til første kontakt i børne- og ungdomspsykiatrien05-10-20181808133714963
Region HovedstadenVedr. kvittering for 2. kvartalsrapport 2018 for Ny Retspsykiatri Sct. Hans05-10-20181808142714288
 Svar på henvendelse om udgifter til børnetandplejen05-10-20181808177714978
 Yderligere svar på henvendelse om udgifter til børnetandplejen05-10-20181808177715106
Foreningen af Speciallæger - FASSvar på input til regeringens psykiatriplan - Psykiatri i speciallægepraksis08-10-20181808232716073
Børne- og SocialministerietSvar til BSM: Invitation letter for the 5th Global Meeting of Focal Points for Violence and Injury Prevention, Bangkok, Thailand, 3-4 November 201808-10-20181808251716525
DigitaliseringsstyrelsenBemærkninger til udkast til kommissorium for Digital Post på sundhedsområdet08-10-20181808256716635