Fra: 10-10-2018 til: 10-10-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
AlzheimerforeningenRegnskab vedr. "Tilsagn om støtte fra puljen til livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger"10-10-20181607152718581
SundhedsstyrelsenSvar vedr. bekendtgørelse om tandlægers virksomhedsområde10-10-20181609785718310
Gadejuristen
Brugerforeningen
Brugernes Akademi
Orientering om offentliggørelse af behandlingsgarantiundersøgelse09-10-20181610731717950
Danske RegionerBrev vedr. regionernes tidsplan for implementering af en forbedret epi-krise10-10-20181703521718984
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Orientering om fortsættelse af supplerende indberetninger for kræft i bugspytkirtlen08-10-20181705763717367
Region HovedstadenGodkendelsesbrev vedr. udbetalingsanmodning til Ny Retspsykiatri Sct. Hans06-12-20171705796712453
LægemiddelstyrelsenBestilling til LMS - digitalisering af henstandsordningen08-10-20181707218716169
SundhedsdatastyrelsenBestilling til SDS - digitalisering af henstandsordningen - vurdering af DR som mulig leverandør08-10-20181707218716089
SundhedsdatastyrelsenAnmodning om bemærkninger til oversigt over fora til arbejdsgruppen (sundhedsdatagovernance)09-10-20181707998717753
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU-orientering vedr. offentliggørelse af rapporten "Eftersyn af tilbud til patienter med lavt stofskifte"04-09-20181708148719392
UndervisningsministerietOversendelse af henvendelse fra Seniorrådet i Silkeborg Kommune vedr. sosu-uddannelserne09-10-20181800110717826
 Orientering om oversendelse af henvendelse til ældreministeren vedr. handicapskilte til biler10-10-20181800110718350
 Svar på henvendelse til ældreministeren fra skoleelever, der ønsker interview om ældreliv og ældrepleje09-10-20181800119717434
 Svar på hilsen til ældreministeren10-10-20181800285719103
 Svar på henvendelse om ministerens adresse10-10-20181800752719123
Fællessekretariatet Det Etiske Råd og National Videnskabsetisk Komité
Styrelsen for Patientsikkerhed
Videresendelse af Bygningsstyrelsens mail vedr. Etisk Råd og Tilsyn og Rådgivning Syd: markedsafdækning Kolding09-10-20181801343717295
Region HovedstadenReferat af møde den 26. september vedr. Sygehusinvesteringer - Skærpet tilsyn med Det Nye Rigshospitalet08-10-20181801566716424
RambøllDelkontrakt ifm. analyse af digitale graviditetsforløb10-10-20181803776719107
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger vedr. livstestamenteordningen og gebyropkrævning10-10-20181804022719104
SundhedsdatastyrelsenOpfølgende bemærkning vedr. livstestamenteordningen og gebyropkrævning10-10-20181804022719106
 Anmodning om adresse til brug for svar på henvendelse til ministeren om HPV04-10-20181804709712787
Nordisk MinisterrådMail svar: translate reports or other products in working group psychiatry09-10-20181805036716918
Nyt Aalborg Universitetshospital SekretariatOplysninger vedr. tilbagebetaling af for meget udbetalte midler til Region Nordjylland vedr. Nyt Aalborg Universitetshospital for 4. kvartal 201805-10-20181805335714532
DigitaliseringsstyrelsenYderligere bemærkninger vedr. opdateret ISO 27001-handleplan10-10-20181805853718689
DigitaliseringsstyrelsenOpdateret ISO 27001-handleplan10-10-20181805853718252
 Svar på henvendelse vedr. sundhedsfremmende tilbud til borgere10-10-20181805986718324
Danmarks Tekniske Universitet
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Nordjylland
Region Syddanmark
Aarhus Universitet
Workgroup for the National Genome Database - summary09-10-20181806074717531
Ledernes HovedorganisationSvar på henvendelse vedr. Stresspanelet10-10-20181806077718869
 Afgørelse om aktindsigt vedr. McKinsey analyser om Statens Serum Institut17-09-20181806215713083
 Svar på henvendelse vedr. det blå og gule sygesikringskort10-10-20181806313718771
Region SjællandOrientering om svar fra Sundheds og Ældreministeriet til borger vedr. fælles hjælpeordninger09-10-20181806375717492
Slagelse KommuneOrientering om svar fra Sundheds og Ældreministeriet til borger vedr. fælles hjælpeordninger09-10-20181806375717490
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren om metasundhed10-10-20181806489718214
 Svar på henvendelse vedr. aldersgrænse for omskæring af drenge10-10-20181806501718424
Børne- og SocialministerietKorrespondance med BSM om, i hvilket ministerium henvendelsen om mad fra sygesikringen hører til03-10-20181807098712461
Børne- og SocialministerietAnmodning om svar fra BSM vedr. videresendelse af henvendelse om mad fra sygesikringen til BM03-10-20181807098712319
 Svar på henvendelse vedr. manglende diagnose09-10-20181807132717732
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 140509-10-20181807337718192
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 140209-10-20181807337718174
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 140309-10-20181807337718180
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 140409-10-20181807337718184
 Svar på henvendelse: Chronic disease prevention08-10-20181807456716194
 Svar på henvendelse vedr. tandklagesag10-10-20181807593718750
Aarhus UniversitetshospitalSvar på henvendelse vedr. reglerne for sygedagpenge - og patienter med sjælden blodsygdom08-10-20181807601716086
 Svar på henvendelse vedr. behandling af stofskiftepatienter10-10-20181807643719232
 Svar på henvendelse vedr. behandling af stofskiftepatienter10-10-20181807645719184
 Svar på henvendelse vedr. stofskiftesygdom10-10-20181807646719157
 Svar på henvendelse vedr. thyroid10-10-20181807646719043
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 141809-10-20181807736718152
Ministry of WelfareSvar til Islands Velfærdsministerium ang. information om klageordning10-10-20181807979719256
Sundhedsstyrelsen
Statens Serum Institut
Styrelsen for Patientklager
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsdatastyrelsen
Orienteringsmail fra departementet til underordnede styrelser om aktindsigtsanmodning vedr. forskningsprojekt08-10-20181808040716925
Aarhus UniversitetAnmodning om præcisering af anmodning om aktindsigt vedr. forskningsprojekt/orientering om udsættelse af svarfrist09-10-20181808040717484
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Astrid Krag
Svar på spm. S 3510-10-20181808042718757
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Astrid Krag
SUU alm. del - svar på spm. 610-10-20181808042718762
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Astrid Krag
Svar på spm. S 5510-10-20181808042718691
Folketingets Lovsekretariat
MF Troels Ravn (S)
Svar på spm. S 7210-10-20181808047718514
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Troels Ravn (S)
SUU alm. del - svar på spm. 110-10-20181808047718527
Folketingets Lovsekretariat
MF Troels Ravn (S)
Svar på spm. S 7310-10-20181808047718520
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Notat om FMK og kosttilskud til brug for møde09-10-20181808051717881
 Orientering om videresendelse af henvendelse om autorisationsloven til Styrelsen for Patientklager03-10-20181808054712194
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSvar på spm. S 210-10-20181808061719175
Folketingets LovsekretariatSvar på spm. S 110-10-20181808061719168
 Svar vedr. ny ambulancebekendtgørelse09-10-20181808063717734
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
Svar på spm. S 6910-10-20181808091718473
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 1010-10-20181808094718295
 Svar på henvendelse vedr. VRE-infektion09-10-20181808145717554
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 146810-10-20181808161718329
Ishøj KommuneSvar på spørgsmål til betalingsgodtgørelsen på særlige pladser i psykiatrien08-10-20181808182716702
Ishøj KommuneBemærkninger til kvittering for modtagelse af svar vedr. særlige pladser i psykiatrien09-10-20181808182716917
SundhedsdatastyrelsenDagsorden til møde om LPR3-uddata (Landspatientregisteret)25-09-20181808211715660
 Kvittering for modtagelse af aktindsigtsanmodning i materiale vedr. ændring af bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren08-10-20181808253716583
Danske RegionerTil Danske Regioner - Henvendelse vedr. influenzavaccinationer og honorar herfor.09-10-20181808275716889
Region MidtjyllandSvar til Region Midtjylland vedr. influenzavaccinationer09-10-20181808275716875
 Svar vedr organdonation09-10-20181808276716924
Aalborg KommuneSvar til Børnepsykologisk Team i Aalborg Kommune vedr. finanslovsudspil08-10-20181808291717357
Børne- og SocialministerietMail til BSM: tilføjelser vedr. finanslovsudspillet " Større tryghed og mere nærvær".08-10-20181808291717204
 Bemærkninger til henvendelse vedr. klage over langvarig behandling af aktindsigt i Styrelsen for Patientsikkerhed09-10-20181808298717767
 Svar vedr. ret til hurtig udredning09-10-20181808307717574
 Svar på henvendelse vedr. L 6310-10-20181808341718189