Fra: 12-10-2018 til: 14-10-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
JustitsministerietHøring i Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde vedr. forslag til fred om europæiske editions- og sikringskendelser om elektronisk bevismateriale og forslag til direktiv om harmoniserede regler for udpegning af retlige repræsentant10-10-2018SJ-STD-SUMAI719046
NATOSvar vedr. NATO Healthcare Worker Survey12-10-20181600852720703
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Kvittering for bemærkninger vedr. cyber- og informationsstrategi for sundhedssektoren12-10-20181705769721588
Nordisk FilmSvar på invitation til deltagelse i Callcenteret til Knæk Cancer på TV212-10-20181800019721014
Kræftforeningen TidslerneSvar på invitation til foredrag om medicinsk cannabis11-10-20181800019719668
Dossier Denmark ApSSvar på invitation til Preview - Nordisk Netværk 201912-10-20181800024721116
PsoriasisforeningenSvar på invitation til Verdens Psoriasisdag 29. oktober12-10-20181800024720723
 Svar på invitation til ældreministeren til deltagelse i symposium vedr. processen om at komme godt ind i alderdommen12-10-20181800065720939
Toft KommunikationSvar på undersøgelse af Danske Ministeriers Troværdighed & Samarbejdsvilje 201812-10-20181800101721006
Børne- og SocialministerietOversendelse af borgerhenvendelse vedr. sag ved kommunen12-10-20181800110720757
SundhedsstyrelsenPåmindelse - anmoder om SST's vurdering og bemærkninger til ændringer i ludomani-projekter11-10-20181801003720093
Region MidtjyllandForespørgsel til dato for indvielse af Dansk Center for Partikelterapi11-10-20181801994719531
SundhedsstyrelsenTil SST: Orientering om invitation til indvielse af Dansk Center for Partikelterapi11-10-20181801994719861
MR-scanner.dkSvar vedr. ret til udvidet frit valg ved diagnostiske undersøgelser11-10-20181802177720071
Dansk SygeplejerådHenvisning til Danske Regioner vedr. status på servicelogistik11-10-20181803641719927
Forbrugerrådet TænkVedr. deltagelse i Sundheds- og ældreministeriets workshop om en national guide til sundhedsapps12-10-20181804186721696
Danmarks ApotekerforeningVedr. deltagelse i Sundheds- og ældreministeriets workshop om guide til sundhedsapps12-10-20181804186721691
Lægemiddelindustriforeningen - LIFVedr. deltagelse i Sundheds- og ældreministeriets workshop om guide til sundhedsapps12-10-20181804186721690
MedicoindustrienVedr. deltagelse i Sundheds- og ældreministeriets workshop om guide til sundhedsapps12-10-20181804186721688
SundhedsdatastyrelsenForespørgsel om data fra SDS om cyber- og informationssikkerhedshændelser i sundhedssektoren12-10-20181805358720968
Sundhed.dkForespørgsel om data fra Sundhed.dk om cyber- og informationssikkerhedshændelser i sundhedssektoren12-10-20181805358720987
Departementet for SundhedKvittering på henvendelse om adgang til FMK Fælles medicinkort11-10-20181805577720443
Master TattooSvar på borgerhenvendelse om tatovering11-10-20181805840719642
Bjørks terapi og velværeSvar på henvendelse vedr. alternative behandlingsmuligheder mod blandt andet smerte og angst12-10-20181805843721749
 Svar på henvendelse vedr. fejlbehandling og klage over Patienterstatningen12-10-20181806113721258
Styrelsen for PatientsikkerhedAnnullering af indhentelse af materiale og udtalelse i klagesag om sagsbehandling11-10-20181806370720264
Økonomi- og IndenrigsministerietNotat Bispebjerg K1 18 - inkl. finansieringsprofil12-10-20181806539721012
UN WomenReply to UN Women regarding meeting with Stryker Corporation12-10-20181806637720772
Ugeskrift for LægerOrienterer journalist fra Ugeskrift for læger om at bilag 1 til SUU alm. del spm 1281 er tilgængeligt på Folketingets hjemmeside11-10-20181806831719524
Folketingets OmbudsmandFremsendelse af svar på henvendelse af 14. september 2018 fra Folketingets Ombudsmand om anvendelsen af kropsscanere på Sikringsafdelingen11-10-20181807430720004
 Svar på borgerhenvendelse om lønkompensation til organdonorer12-10-20181807606720524
 Sundheds- og Ældreministeriets svar på borgerhenvendelse vedr. afslag på knæoperation i Portugal11-10-20181807953719594
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 912-10-20181808285721617
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 812-10-20181808285721613
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 712-10-20181808285721611
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 2412-10-20181808335720589
Styrelsen for Undervisning og KvalitetSvar vedr. regler om rygning11-10-20181808421720101
Danske RegionerBidrag til BSM's besvarelse af SUU alm del spm 1463 og 1465 vedr. børnehjertekirurgi12-10-20181808430721160
VaccinationsforumAnmodning om uddybning af anmodning om aktindsigt vedr. influenza-vaccinen Pandemrix11-10-20181808433720179