Fra: 11-09-2018 til: 11-09-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Sønderborg KommuneSønderborg Kommune: Godkendelse af budget til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.10-09-20181605417689946
Næstved KommuneNæstved Kommune: Godkendelse af budget til projektnr. 68444 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.11-09-20181608024690896
DigitaliseringsstyrelsenMidtvejsstatus for strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren10-09-20181705769690569
Odense KommuneGodkendelse af uddybende ansøgning om tilkøbsydelser til borgere visiteret til hjælp efter serviceloven10-09-20181708248690120
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Trine Torp
SUU opfølgning på besvarelse af Folketingsspørgsmål vedr. etablering af særlig pladser i psykiatrien11-09-20181708810691897
World Health SummitSvar på invitation and Complimentary Registration for the World Health Summit 201811-09-20181800019690778
Foreningen for Folkesundhedsvidenskab (FFSV)Svar på invitation til at holde oplæg om sundhedsreformen til Foreningen for Folkesundhedsvidenskabs årsmøde11-09-20181800024691377
 Svar på indbydelse til at tale ved Research!Sweden-day11-09-20181800024691468
 Svar på undersøgelse af brugen af sociale medier11-09-20181800101691396
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. folkepension11-09-20181800110691576
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af borgerhenvendelse vedr. A-kasse ret efter opnået pensionsalder11-09-20181800110691641
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. beregning af boligstøtte (sumdok. 689582)11-09-20181800110691616
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. folkepension11-09-20181800110691759
FinansministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. besparelser11-09-20181800110690807
Region MidtjyllandSvar til Region Midtjylland vedr. opbevaringstid for sæddeponering11-09-20181801527690766
 Svar på henvendelse vedr. forebyggelse af overvægt11-09-20181803339691532
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 108311-09-20181804873691819
 Svar på dine henvendelser vedr. debatten om aktiv dødshjælp11-09-20181805028691722
H. Lundbeck A/SFremsendelse af publikationer vedr. status på psykiatriområdet i Danmark til brug for Pakistan og World Mental Health Day10-09-20181805036690281
 Orientering om cirkulære vedr. vederlag til medlemmer af kollegiale organer i staten10-09-20181805120690699
Region NordjyllandKvartalsrapportering for 1. kvartal 2018 for Nyt Aalborg Universitetshospital10-09-20181805335689935
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om lægers faglighed07-09-20181805666688947
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. køling på sengestuer og ventetid på Aarhus Universitetshospital11-09-20181806052690825
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 117411-09-20181806084691848
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 126211-09-20181806440691910
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 126311-09-20181806440691912
FødevarestyrelsenTilbagesendelse af oversendt borgerhenvendelse vedr. import af glutenfri produkter10-09-20181806612689673
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 112016-08-20181806643691035
 Orientering om at ministeriet vil undersøge emnet vedr. forældres adgang til børns journaloplysninger nærmere10-09-20181806680690681
Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Region Hovedstaden
Udkast til referat af møde om CE-mærkning af PRO-værktøjer10-09-20181806887690739
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 133311-09-20181806898691733
Børne- og SocialministerietVideresender henvendelse vedr. sociale ydelser tvf. til Børne- og Socialministeriet10-09-20181807098689666
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm 130911-09-20181807118691807
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Materiale til teknisk gennemgang af FFL 2019 i SUU den 12. september 2018 - bilag 1-811-09-20181807126691482
MF Flemming Møller Mortensen
Folketingets Lovsekretariat
Svar på spm. S 99811-09-20181807172691878
Region Hovedstaden
Region Nordjylland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Sjælland
Sundhedsdatastyrelsen
Professionshøjskolen Metropol
Dagsorden til 3. møde i Patient- Borgerudvalg den 17. september 201810-09-20181807193689704
Transport-, Bygnings- og BoligministerietSvar vedr. anmodning om bidrag til henvendelse om dødsfald på hospitalernes sengestuer10-09-20181807256690613
 Svar på din henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. hjemmehjælp og pensionister10-09-20181807261690663
Danske Regioner
Syddansk Universitet
Danske Patienter
Sundhedsstyrelsen
KL
Indstilling om udvidelse af den nationale styregruppe for PRO10-09-20181807262690656