Fra: 25-09-2018 til: 25-09-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Kerteminde KommuneKerteminde Kommune: godkendelse af revideret budget til projektnr. 68450 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.25-09-20181607327704639
 Brev til borger vedr. sagsbehandlingsskridt og muligheden for at få et møde med sagsbehandler24-09-20181707824702196
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spørgsmål 113225-09-20181805257704693
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spørgsmål 113325-09-20181805257704697
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spørgsmål 113425-09-20181805257704701
Dansk SygeplejerådHenvendelse vedr. kontakt til Digitaliseringsstyrelsen om Digital Service Reform25-09-20181805266704028
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 118125-09-20181805621704352
Styrelsen for Undervisning og KvalitetBidrag til besvarelse af borgerhenvendelse - vedr. kvaliteten af uddannelsen til SOSU-assistent24-09-20181806446702510
PsoriasisforeningenBrev fra sundhedsministeren vedr. den nationale kliniske retningslinje24-09-20181806517703050
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 132025-09-20181806844704336
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 133524-09-20181806911703674
SundhedsstyrelsenSvar på SUU alm. del spm. 1335 (vedr. seksårsfristen)25-09-20181806911704610
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. lægers medvirken i reklamer24-09-20181806918703137
Dansk Folkeoplysnings SamrådSvar på henvendelse vedr. regeringsstrategien for mad, måltider og sundhed25-09-20181806939704354
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 132525-09-20181806995704333
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 133825-09-20181807220704677
Transport-, Bygnings- og BoligministerietBidrag til TRM vedr. henvendelse fra Better Buildings om dødsfald på hospitalernes sengestuer24-09-20181807256702337
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm 132925-09-20181807269704365
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm 133025-09-20181807269704360
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm 132825-09-20181807269704356
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
Svar på spm. S 104024-09-20181807450703680
Ældre SagenSvar på henvendelse til ældreministeren vedr. Ældre Sagens forslag til Finanslov 201925-09-20181807474704385
Rigsrevisionen
Sundhedsdatastyrelsen
Redegørelse fra SUM vedr. opfølgning på sagen om statens udbud af it-drift og -vedligehold25-09-20181807534704184
SundhedsdatastyrelsenKvittering for modtagelse af udkast til svar om opfølgning på sagen om statens udbud af it-drift og -vedligehold til Rigsrevisionen25-09-20181807534704164
 Orientering om videreformidling af aktindsigtanmodning vedr. oversigt over dagsinstitutioner og folkeskoler i Odense iht. grænseværdien for støjbelastning24-09-20181807555702634
 Svar på henvendelse om tandlægers behandling og priser21-09-20181807582700337
UdenrigsministerietHøringssvar til EIGE rapport - Gender equality and youth24-09-20181807589702786
SundhedsstyrelsenAnmodning om bidrag vedr. kvalificering af beredskabsnotat om hittebørn21-09-20181807624700758
 Svar på henvendelse om tandlægepriser21-09-20181807678701075
Region Hovedstaden
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Orientering vedr. ansvar for sag om Nyt Hospital Bispebjerg24-09-20181807731702802
Børne- og SocialministerietHenvendelse om den kommunale kontoplan25-09-20181807781704578