Fra: 15-08-2019 til: 15-08-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
BeskæftigelsesministerietBorgerbrev vedr. frit valg i forbindelse med forsikringssager m.m.15-08-2019SJ-STD-DEPKHK958240
 Borgerhenvendelse vedr. ledelsen i sygehusvæsenet15-08-2019SJ-STD-DEPKHK958332
Det Etiske RådHøringssvar - udkast til vejledning om aktindsigt i patientjournaler og videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende31-07-2019SJ-STD-SUMAI948823
Dansk Kiropraktor ForeningHøringssvar - vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende07-08-2019SJ-STD-SUMAI952366
Danske ÆldrerådHøringssvar - over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende05-08-2019SJ-STD-SUMAI950157
Landsforeningen Af nuværende og tidligere PsykiatribrugereHøringssvar vedrørende ’Høring over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende’.06-08-2019SJ-STD-SUMAI951804
TandlægeforeningenHøringssvar - Høring over udkast til vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende17-07-2019SJ-STD-SUMLLU947061
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 2815-08-2019SJ-STD-SUMMPE958109
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 29-3115-08-2019SJ-STD-SUMMPE958113
Frederikssund KommuneAnmodning om udbetaling af midler til alkoholbehandling14-08-20191605430957751
SpillemyndighedenOrientering om næste netværksmøde om spilafhængighed14-08-20191606656957180
UdenrigsministerietEU's Twinning programmer: Support to the preparation for the establishment of the "Supplementary Information Request at the National Entries" (SIRENE) Bureau in Serbia09-08-20191609726957227
UdenrigsministerietEU's Twinning programmer: "Operationalization of the National Certifications Framework (CNC) in Morocco"09-08-20191609726957231
UdenrigsministerietEU's Twinning programmer: Call for Proposals - Twinning (publication reference (165757) - Support to Sustainable Reform of Social Work Injury Insurance in Jordan09-08-20191609726957222
UdenrigsministerietEU's Twinning programmer: Circulation of the Twinning Fiche for the Republic of North Macedonia- MK 18 IPA FI 01 19 “Strengthening budget planning, execution and internal control functions09-08-20191609726957213
Social- og IndenrigsministerietHøringssvar fra SIM over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende14-08-20191611450957880
FarmakonomforeningenHøringssvar fra Farmakonomforeningen over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende15-08-20191611450958339
DatatilsynetHøringssvar - høring over udkast til vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende19-07-2019SJ-STD-DEPANBK947613
 Henvendelse vedr. ældreplejens vilkår i Svendborg kommune13-08-2019SJ-STD-DEPEMLM956797
Videreuddannelsesregion ØstVedr. henvendelse om sammenhængende uddannelsesforløb14-08-20191809262957574
Region MidtjyllandRegion Midtjylland: Udbetaling af tilskud vedr. pulje til løft af digitale kompetencer14-08-20191809487957767
Social- og IndenrigsministerietOversender borgerhenvendelse: Spørgsmål om brugerbetaling i botilbud til voksne med handicap09-08-20191900078953929
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. pension til dansker i Thailand14-08-20191900078957672
FSTB - Foreningen for Støtte til Transkønnede BørnAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. ønske om møde om juridisk kønsskifte til børn og unge under 18 år09-08-20191900078957050
Trial NationOrientering om valg af strategikonsulent til Trial Nation14-08-20191900084957918
UdenrigsministerietListe over præjudicielle sager 18/2019 med frist mellem den 15. - 30. september 2019 ved EU-Domstolen12-08-20191900147957273
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 33, 34 og 35) ved Domstolen09-08-20191900147957247
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-530/19, Niki Luftfahrt14-08-20191900147958569
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 270 af 12. august 2019 over sager anlagt ved Domstolen og Retten12-08-20191900147957292
Det Sociale NetværkUdbetalingsanmodning: 3. rate vedrørende midler til Headspace12-08-20191900816956604
Økonomi- og IndenrigsministerietKvartalsrapport for 4. kvartal 2019 vedr. Nyt Hospital Bispebjerg07-06-20191905322958183
Hvidovre HospitalSvar på invitation til oplæg ved symposiet: "En dag om moderne behandling af knæartrose"15-08-20191905672958104
HofmarskallatetMinisteren inviteres i forbindelse med besøg af den amerikanske præsident til gallataffel 2. september 201913-08-20191905673956982
 Anmoder om møde vedr. dansk voksentandpleje14-08-20191905690957499
Dansk Psykolog ForeningAnmoder om et møde med ministeren14-08-20191905690957687
Den svenske ambassade i DanmarkDen svenske socialminister anmoder om at besøge ministeren i forbindelse med arrangement den 17.-18. september14-08-20191905690957691
TUBA DanmarkAnmoder om møde med ministeren vedr. gratis psykologhjælp til børn og unge under 25 år13-08-20191905690956915
SundhedsstyrelsenBemærkninger vedr. besøg fra SydKorea14-08-20191905933957404
Styrelsen for PatientsikkerhedOversendelse af materiale i forbindelse med klage over aktindsigt (mail 1 af 3)14-08-20191906005958013
Styrelsen for PatientsikkerhedOversendelse af akter i forbindelse med klage over aktindsigt (mail 2 af 3)14-08-20191906005958018
Styrelsen for PatientsikkerhedOversendelse af materiale i forbindelse med klage over aktindsigt (mail 3 af 3)14-08-20191906005958020
 Kontaktinformation til brug for svar på henvendelse om kræftsygdom14-08-20191906071956973
Social- og IndenrigsministerietOversender borgerhenvendelse til ministeren vedr. tvangsindlæggelse i psykiatrien01-08-20191906194949278
Komiteen for SundhedsoplysningVedr. tilmelding til konferencen "LÆR AT TACKLE angst og depression - for unge"13-08-20191906608957341
SundhedsdatastyrelsenSekretariatshøring af materiale til møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it den 23. august 201914-08-20191906623957818
LægemiddelstyrelsenLægemiddelstyrelsen fremsender anmodning om deltagelse i den årlige interessentanalyse17-07-20191906625947060
LægemiddelstyrelsenAftale om deltagelse i Lægemiddelstyrelsens interessentanalyse14-08-20191906625957916
FCTC - WHO Framework Convention on Tobacco ControlFCTC - Paperless notes verbales to be dispatched electronically26-07-20191906641951750
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 2715-08-20191906646958107
 Borgerhenvendelse - kan ikke komme i behandling for sin kræftsygdom på grund af bopælskravet14-08-20191906648956942
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. tolkeordningen13-08-20191906655956357
Professional Derma SARequest about Direct Derma Supplies23-07-20191906666947859