Fra: 26-08-2019 til: 26-08-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Danske BioanalytikereInvitation til ministeren til at holde åbningstale ved. verdenskongressen for bioanalytikere IFBLS/2020, september 202021-08-2019SJ-STD-CAPTIASYS1965310
Vesthimmerlands KommuneFremsender regnskab for projekt nr. 68492 - nedbringelse af ventetid til genoptræning21-08-2019SJ-STD-DEPKDA962230
Helse- og OmsorgsdepartementetHenvendelse fra norges helseminister med ønske om at mødes i København 21. november22-08-2019SJ-STD-SUMLLU963486
StatsministerietKopi af oversendelse af borgerhenvendelse til ministeren vedr. varslingen af højere cigaretpriser15-08-2019SJ-STD-SUMLLU958897
Uddannelses- og ForskningsministerietNyt fra sundhedsprogrammet (Horizon 2020) og sidste Work Programme inden offentliggørelse21-05-20191602347963521
SundhedsstyrelsenHenvendelse om evaluering af indsats ift. nye rettigheder26-08-20191610732965366
LægemiddelstyrelsenVedrørende det offentligretlige grundlag for indgåelse af vejledningsaftale for den i sundhedsloven § 62 nævnte ydelse10-07-20191700904945228
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. gymnasieelever foran Bernadotteskolen, og rygning generelt i Danmark20-08-2019SJ-STD-DEPEMLM962121
Social- og IndenrigsministerietOversender borgerhenvendelse vedr. blodsukkermåler20-08-2019SJ-STD-DEPEMLM962163
Gentofte KommuneFremsender revideret regnskab for klippekortspuljen 2019 vedhæftet bilag07-08-2019SJ-STD-DEPPHE952169
Greve KommuneOpdatering vedr. projekt Sundhedshus Greve - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse22-08-20191802123963405
SundhedsstyrelsenHenvendelse om satspuljeprojekt23-08-20191804844965488
Region SjællandRegion Sjælland spørger til tidspunkt for regnskabsaflæggelse for midler til regionale voldtægtscentre23-08-20191805629964548
 Borgerhenvendelse - foreslår at tobaksrygning i Danmark afskaffes20-08-20191809259962077
Folketinget ChristiansborgIndbydelse til Folketingets formands 25 års jubilæum21-08-20191900062963354
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse - fremsender ideer til bedre pensionsplanlægning26-08-20191900078965350
Transport-, Bygnings- og BoligministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. plejeboliggarantien26-08-20191900078965620
Global Wind PowerBorgerhenvendelse - fremsender ideer til bedre pensionsplanlægning23-08-20191900078964153
Better BuildingsFremsender forslag til hvordan arbejdsudbuddet øges og uligheden mindskes23-08-20191900078964451
JustitsministerietAnmodning om overtagelse af borgerhenvendelse med klage over afgørelse fra Det Psykiatriske Patientklagenævn23-08-20191900078964741
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. for meget udbetalt pension22-08-20191900078964185
Bedre Psykiatri OdsherredVender tilbage med invitation til Folkemødet i Odsherred i 202023-08-20191900081964420
 Borgerhenvendelse - rykker for svar på henvendelse vedr. erstatning til tvangssteriliserede transpersoner23-08-20191900438964370
NextpuzzleIt-review af apotekersektoren: Ny version af rapport til kommentering21-08-20191902470964458
Danmarks Frie ForskningsfondDFF - Nye medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfonds 5 faglige forskningsråd16-08-20191903114959527
LægemiddelstyrelsenOversender henvendelse - ønsker bekræftelse på, at farvet rygepapir ikke er forbudt i henhold til dansk lovgivning og dermed kan markedsføres inden for Danmarks område19-06-20191905499931470
Folketinget ChristiansborgMinisteren inviteres til konstituering af 2030-Netværket i Folketinget 12. september kl. 11.0016-08-20191905672959878
 Borgerhenvendelse - beklager ministerens afslag på møde23-08-20191905672964469
Dansk Industri DIInvitation til ministeren ifm besøg af den svenske sundhedsminister 18-09-201923-08-20191905672964231
Vordingborg KommuneErindrer om svar på invitation til ministeren til møde i Vordingborg Kommune den 25. september 201926-08-20191905672965529
 Borgerhenvendelse til ministeren - vedr. øget velfærd blandt f.eks. senhjerneskadede og skleroseramte og invitation til besøg i praksis23-08-20191905672964953
Crans Montana ForumInvitation til ministeren til: Session of the African Women's Forum in Brussels november 15 til 16, 201926-08-20191905672965644
Danmarks Idræts-ForbundFremsender praktisk information til ministeren vedr. kørestolsrugby mellem partierne og veteraner den 4. september 201923-08-20191905672964933
Arbejderbevægelsens ErhvervsrådIndbydelse til årsmøde og generalforsamling den 13. september 201923-08-20191905673964945
Broen NæstvedInvitation til ministeren til spinning event den 5. oktober 201924-08-20191905673964986
Broen NæstvedForespørger til spinning event til fordel for Broen Næstved den 5. oktober 201925-08-20191905673965007
Center for Politiske Studier CEPOSPersonlig invitation: CEPOS Onsdagsnetværk den 28. august23-08-20191905673964532
Folketingets ØllaugInvitation til ministeren til arrangement i Hofteatret til Folketingets åbning den 1. oktober 201923-08-20191905673964950
 Anmoder om ministerens autograf23-08-20191905674964955
 Borgerhenvendelse - utilfreds med at ministeren ikke kan kontaktes direkte20-08-20191905692962098
 Henvendelse vedr. lovgivningen omkring e-cigaretter16-07-20191906018946746
Danske RegionerDanske Regioner orienterer om status på implementering af tolkegebyr i regionerne22-08-20191906079965209
Ældre SagenFremsender mødedeltagere i forbindelse med møde med Ældre Sagen 14. august 201908-07-20191906121944223
Lægeforeningen
Dansk Sygeplejeråd
Danske Patienter
Danske Handicaporganisationer
FOA - Fag og Arbejde
Ældre Sagen
2019 Fælles brev - Ny handlingsplan for den ældre medicinske patient05-07-20191906121949064
 Adresseoplysninger til brug for svar på henvendelse om behandling af ALS23-08-20191906148964747
Uddannelses- og ForskningsministerietVedr. henv. om forskning i ALS behandling23-08-20191906148964724
AdvokatsamfundetFremsender høringssvar - bekendtgørelse om lov nr. 507 om høreapparater10-07-20191906419945190
Danmarks ApotekerforeningHøringssvar - bekendtgørelser om lov nr. 507 om høreapparater10-07-20191906419945570
Kræftens BekæmpelseHenvendelse til ministeren - fremsender forslag til løft af sundhedsvæsenet21-08-20191906544962846
 Fremsender kommentarer til svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. tilskud til fodterapi18-08-20191906548964438
Folketinget ChristiansborgKopi af folketingspolitikers svar på henvendelse vedr. Nationalt Genom Center13-08-20191906574957696
MF Peder HvelplundKopi af svar fra folketingspolitiker vedr. henvendelse om Nationalt Genom Center16-08-20191906574959275
SundhedsstyrelsenHenvendelse om uddannelse på rusmiddelområdet25-08-20191906627965372
FLOR Foreningen for Ledere af Offentlig RusmiddelbehandlingHenvendelse om uddannelse på rusmiddelområdet25-08-20191906627965376
Mariagerfjord KommuneInvitation til demensfaglig ledelseskonference den 9. oktober 201912-07-20191906684946204
JustitsministerietHøring over udkast til bekendtgørelse og vejledning om databeskyttelseslovens § 3, stk. 9 (krigsreglen)11-07-20191906691945976
SundhedsstyrelsenFra SST: Spørgsmål til frist på bestilling af bidrag til SUU alm del spm 2822-08-20191906749963244
 Borgerhenvendelse til ministeren - vedr. behandling af stofskiftesygdom21-08-20191906926963310
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 58-6023-08-20191906969964544
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. lægevagt, der ikke ville skrive dødsattest15-08-20191906978962139
Det Centrale PersonregisterFremsender ansøgning fra borger om nyt personnummer og anmoder om en udtalelse08-08-20191906984953531
 Borgerhenvendelse - forespørgsel om operation og besparelser på sygehusene23-08-20191906987964959