Fra: 28-08-2019 til: 28-08-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 6528-08-2019SJ-STD-DEPSOS967208
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 73-7528-08-2019SJ-STD-SUMMPE967417
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 6628-08-2019SJ-STD-SUMMPE967323
Halsnæs KommuneHalsnæs kommune: Foreløbige forbrug vedr. puljer til bedre bemanding og værdig ældrepleje 201901-08-20191601692966738
Region SyddanmarkIndstilling af medlem til Det Nationale Antibiotikaråd - Region Syddanmark28-08-20191701532967538
 Habilitetserklæring fra Region Syddanmark vedr. medlem af Det Nationale Antibiotikaråd28-08-20191701532967563
 Habilitetserklæring fra Danske Regioner vedr. medlem af Det Nationale Antibiotikaråd20-08-20191701532966151
Halsnæs KommuneHalsnæs kommune: Foreløbige forbrug vedr. puljer til bedre bemanding og værdig ældrepleje 201901-08-20191800795966743
Aabenraa KommuneForespørgsel vedr. udbetaling af midler fra pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem26-08-20191800869965318
Aabenraa KommuneForespørgsel vedr. udbetaling af midler fra pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem26-08-20191800869965361
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. undersøgelse af e-cigaretter26-08-2019SJ-STD-DEPEMLM965643
 Borgerhenvendelse til ministeren - succeshistorie om et rygestop og om muligt forbud mod e-cigaretter26-08-2019SJ-STD-DEPEMLM966066
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. e-cigaretter26-08-2019SJ-STD-DEPEMLM966067
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. e-cigaretter26-08-2019SJ-STD-DEPEMLM965649
 Borgerhenvendelse til ministeren - forslag om at forbyde cigaretter i Danmark og i EU til fordel for klimaet24-08-2019SJ-STD-DEPEMLM964988
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. brugen af ipad til børn, hvis hjerne ikke er færdigudviklet01-08-2019SJ-STD-DEPEMLM965434
Fredericia KommuneUoverensstemmelser i økonomisk afrapportering for 2018, samt 1. kvartal 2019 for sags nr. 1802107 (Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 2018)28-08-20191802107967507
HelsedirektoratetOK fra Norge: Udkast til nyt mandat for nordisk arbejdsgruppe på psykiatriområdet22-08-20191805036965070
Socialstyrelsen (The National Board of Health and Welfare)Ok fra andre lande: Udkast til nyt mandat for nordisk arbejdsgruppe på psykiatriområdet20-08-20191805036965066
Directorate of HealthUdkast til nyt mandat for nordisk arbejdsgruppe på psykiatriområdet19-08-20191805036965059
DigitaliseringsstyrelsenPlanlægning af møde om review ved Statens It-råd28-08-20191806579967894
DigitaliseringsstyrelsenVedr. planlægning af møde om review ved Statens It-råd28-08-20191806579967895
ErhvervsstyrelsenReferat af koordinationsgruppe for Fælles løsning til indberetning af it-sikkerhedshændelser 2 (FLIIS2)26-08-20191807644966506
DXC TechnologyUdkast til ændringsanmodning vedr. opgradering til WZ 2019 (WorkZone)31-07-20191807661966209
Københavns KommuneKøbenhavns Kommunes guide til almene bofællesskaber27-08-20191808254966679
PatienterstatningenBrev fra Patienterstatningen vedr. administrationsbidrag for 2018 (lægemiddelskadesager)08-08-20191810272957490
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. opløsningsmidler i neglelak28-08-20191900078967451
JustitsministerietOversender borgerhenvendelse vedr. problemer med regning for kontaktlinser hos Sygeforsikringen Danmark28-08-20191900078967449
 Borgerhenvendelse til ministeren - klage over behandling i Herning Kommune27-08-20191900078966481
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 56, tilbagetaget28-08-20191900089967212
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-528/19, F-AG21-08-20191900147968045
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-539/19, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände21-08-20191900147968049
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-540/19, WV21-08-20191900147968054
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-516/19, NMI Technologietransfer22-08-20191900147968063
Ludomaniklinikken MindworkMindwork kvitterer for godkendelse af omdisponering af midler til behandling af ludomani27-08-20191900231966895
Behandlingscenter TjeleAnmodning om udbetaling af midler til behandling af ludomani26-08-20191900233966986
StatsministerietOversender borgerhenvendelse til ministeren vedr. transkønnede15-08-20191900438959127
KIU - Patientforeningen Kræft I UnderlivetKIU sender ansøgning om støtte til rådighedspuljen, udlodningsmidlerne23-08-20191901340966902
MedComVedr. procedurebeskrivelse for initiativ 1.3 i Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren27-08-20191902088966373
Favrskov KommuneInvesteringsprofil vedr. projektet "Favrskov Sundhedscenter version 2.0"28-08-20191903002968028
Danske FysioterapeuterBemærkninger fra Danske Fysioterapeuter til kommissorium for evaluering af Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn28-08-20191904662967387
 Kopi af henvendelse til kommunen vedr. Ankestyrelsens afgørelse om afslag på hjælpemiddel22-08-20191904717963484
Landsorganisationen NaturSundhedsrådet - LNSHenvendelse til sundhedsministeren - forskere har fundet naturlige stoffer der ser ud til at være i stand til at vende sygdomsprocessen hos kræftramte09-07-20191904847945068
Sex og SamfundAnmodning om møde med ministeren samt deltagelse i konferencen: Seksuel sundhed og trivsel for alle den 26. - 27. november 201927-08-20191905672966461
LEAD AgencyNy åben invitation til ministeren til Kræftkonference 360. Anmoder ministeren om at fastsætte en dato til afholdelse af konferencen med en tale27-08-20191905672966480
OsteoporoseforeningenMinisteren inviteres til debatarrangement på Christiansborg onsdag d. 2. oktober28-08-20191905672967712
Danske FysioterapeuterHenvendelse om møde med Fysioterapeuterne26-08-20191905672966767
Forum for ældre og socialtandplejeInvitation til ministeren til deltagelse i paneldebat på konference den 10. oktober 201927-08-20191905672967130
Norges ambassade i DanmarkInvitation til ministeren til middag med Norges helseminister den 20. november 201926-08-20191905672965825
Landsforeningen SINDInvitation til ministeren til deltagelse i SINDs konference om psykiske vanskeligheder og rusmidler den 21. og 22. september i Horsens28-08-20191905672967474
 Invitation til ministeren til besøg hos opfinder og entreprenør i Karresbæksminde27-08-20191905672967075
Dansk Pædiatrisk SelskabFremsender ny version af invitation til besøg på børneafdeling til ministeren19-08-20191905672961258
Dansk SkoleidrætØnsker dialog med ministeren som opfølgning på undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen om data for unges fysiske aktivitetsniveau27-08-20191905690967076
Global Cannabis InstituteØnsker en telefonsamtale med ministeren28-08-20191905690967456
BryggeriforeningenInvitation til ministeren til møde vedr. orientering om arbejdet i Alkoholpartnerskabet m.v.27-08-20191905690967139
PharmadanmarkAnmoder om et møde med ministeren vedr. dialog om at stoppe medicinspild27-08-20191905690967122
Danske BankHenvendelse til ministeren med rapporten "Danskernes økonomiske tryghed 2019"27-08-20191905692967127
 Henvendelse vedr. § 79 i serviceloven26-08-20191905948966234
Dansk Selskab for Almen Medicin DSAMHenvendelse til sundheds- og ældreministeren - svigtende forsyninger af medicin i Danmark er et alvorligt problem23-07-20191906303947816
 Borgerhenvendelse til ministeren - klager over manglende behandling af klage fra 201709-08-20191906640953945
LægemiddelstyrelsenSvar fra Lægemiddelstyrelsen på borgerhenvendelse om ændring af bestemmelser om, at fornyelse af recept på smertestillende medicin kun kan ske ved fremmøde05-08-20191906732950033
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. regler for receptfornyelse23-08-20191906732964356
 Fremsender kommentar til svar på henvendelse vedr. sagsbehandler/sundhedsperson16-08-20191906844959628
 Takker for det fremsendte svar vedr. 5G og fremkommer med kommentarer27-08-20191906936966215
DigitaliseringsstyrelsenInvitation til fællesoffentlig bootcamp om ISO 2700115-08-20191907022966712
 Søger oplysninger omkring evt. autorisation som tandlæge13-08-20191907033957695
ExpreS2ion Biotechnologies ApSAnmoder om et registreringsnummer23-08-20191907035964422
 Borgerhenvendelse - klage over manglende tilskud på Kinin24-08-20191907036964984
 Borgerhenvendelse - ventetid på operation25-08-20191907037966047
 Borgerhenvendelse - vedr. medicin på rejse til Dubai26-08-20191907038965033
 Borgerhenvendelse til ministeren - klage over behandling på Slagelse Sygehus m.m.24-08-20191907055964985
Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC)Henvendelse til ministeren - glæder sig til et konstruktivt samarbejde omkring udviklingen af sundhedsvæsenet20-08-20191907061962111
Region SjællandTilmelding til videndelingsarrangement for modtagere af pulje til løft af digitale kompetencer hos sundhedspersoner28-08-20191907066967799
Sygehus Sønderjylland - AabenraaTilmelding til videndelingsarrangement for modtagere af pulje til løft af digitale kompetencer hos sundhedspersoner28-08-20191907066967703
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 63 og 6428-08-20191907067967205