Fra: 23-08-2019 til: 25-08-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
FinansministerietSamlet investeringsafløb i kvalitetsfondsprojekterne pr. 3. kvartal 201921-08-20191602421962260
 Svar på henvendelse vedr. forslag til fravalg af genoplivning23-08-20191802118964557
Greve KommuneKvittering for modtagelse af opdatering vedr. Sundhedshus Greve22-08-20191802123963418
FinansministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. bevilling til Det Nationale Sorgcenter fra 202022-08-20191900078963139
JustitsministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. klage over afgørelse fra Det Psykiatriske Patientklagenævn23-08-20191900078964745
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. udbetaling af boligstøtte23-08-20191900078964299
Økonomi- og IndenrigsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. tildeling af socialrådgiver23-08-20191900078964311
ErhvervsministerietVedr. strategiworkshop i Trial Nation21-08-20191900084964063
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet omkring mikrobølgestråling og 5G23-08-20191904061964031
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. forespørgsel efter rapport omkring it-sikkerhed23-08-20191905551964194
 Svar på borgerhenvendelse om udbrændthed blandt sygeplejersker22-08-20191906051963255
Center for Cybersikkerhed
Sundhedsdatastyrelsen
Spørgsmål vedr. landebesøg fra Europakommissionen23-08-20191906108964607
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Hans Christian Schmidt (V)
SUU alm. del - svar på spm. 1323-08-20191906132964401
 Vedr. henvendelse til sundheds- og ældreministeren vedr. behandling af ALS patienter i Danmark22-08-20191906148963758
Danske PatienterSvar til Danske Patienter på henvendelse vedr. en ny handlingsplan for den ældre medicinske patient22-08-20191906153963739
 Anmodning om at få oplyst postadresse til brug for besvarelse af henvendelse om tvangsindlæggelse22-08-20191906194963241
NB-ØkonomiSvar på anmodning om aktindsigt vedr. analyse af kommunal medfinansiering22-08-20191906453963587
 Svar på borgerhenvendelse om HPV vaccine22-08-20191906514963422
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. forslag om ældre23-08-20191906546964132
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. forebyggelse og nedslidning23-08-20191906620964041
MF Søren Egge Rasmussen (EL)
Folketingets Lovsekretariat
Svar på spm. S 9723-08-20191906659964499
SundhedsstyrelsenBemærkninger vedr. bestilling af bidrag til svar på SUU alm del spm 2822-08-20191906749963245
TandlægeforeningenSvar på henvendelse vedr. bekendtgørelse om indhentelse af børneattester22-08-20191906909963680