Skip navigation


Puljer og satspuljeaftaler

Her på siden vil du kunne få et overblik over de ansøgningspuljer, som ministeriet administrerer. Du kan også finde oplysninger om ansøgningsfrister, ansøgningsmateriale, vejledninger, m.m.
Menupunkt kommunalreformen

Ministeriet administrerer en række puljemidler. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove og udmøntes oftest som ansøgningspuljer. Hovedparten af ansøgningspuljerne er oprettet med midler fra satsreguleringspuljen.

Puljeopslag: Partnerskaber mellem national infrastruktur og lokale digitaliseringsprojekter og evaluering af implementeringsindsatser
Der er på finansloven for 2018 afsat puljemidler, som skal understøtte arbejdet med at realisere målsætningerne i Strategi for digital sundhed 2018-2022 gennem afprøvning og udbredelse af nye digitale teknologier og sikring af øget fremdrift i udbredelsen af digitale løsninger på sundhedsområdet. Puljen udgør i 2019 7,1 mio.kr. (2019-pl).
Ansøgningsfrist: 14. oktober 2019

Læs mere om puljen

Udlodningsmidler
Læs mere om
driftspuljerne, aktivitetspuljen og rådighedspuljen.

Læs mere om satspuljen og se aftalerne 

 


Sidst opdateret 20-09-2019

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |