Skip navigation


Satspuljen 2008-2011

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2008-2011

Partierne bag aftalen ønsker med udmøntningen at styrke indsatsen på sundhedsom-rådet overfor tre udsatte grupper. Der er på den baggrund prioriteret midler til følgende tre hovedområder:

  • Mennesker med sindslidelser
  • Mennesker med handicap
  • Særligt udsatte grupper

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2008-2011 (pdf)


Sidst opdateret 18-12-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |