Skip navigation


Satspuljen 2015-2018

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2015-2018

Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet er enige om at afsætte 246,5 mio. kr. i aftaleperioden 2015-2018 til følgende overordnede indsatsområder:

  • Sociale 2020-mål
  • Svage ældre
  • Øvrigt socialt udsatte

Læs aftaleteksten for satspuljen 2015-2018  (PDF)

Se også:
Aftale om satspuljen på psykiatriområdet 2015-2018 (PDF)


Sidst opdateret 18-12-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |