Skip navigation


Satspuljen 2016-2019

Aftale om satspuljen for sundheds- og ældreområdet 2016-2019

Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet er enige om at afsætte 874,3 mio. kr. i aftaleperioden 2016-2019 til følgende overordnede indsatsområder:

  • Effekt og virksomme metoder i den sociale indsats
  • Demens og de svageste ældre
  • Forebyggelse og anden privat proces

Herudover er der en opfølgning på en række initiativer fra tidligere satspuljeaftaler.

Læs aftaleteksten for satspuljen 2016-2019  (PDF)


Sidst opdateret 18-12-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |