Skip navigation


Pulje til øget brug af videotolkning

Puljens formål er at give tilskud til at øge anvendelsen af videotolkning blandt det sundhedsfaglige personale. Puljen udmøntes i efteråret 2018.

I forbindelse med tildeling af midlerne, skal de enkelte regioner implementere øget brug af videotolkning i de akutte
afdelinger samt eventuelle øvrige relevante afdelinger

Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2018 til projekter i op til 2 år. Der ydes op til 2,0 mio. kr. i tilskud pr. projektansøgning til omkostninger i forbindelse med arbejdsgangsanalyser, efteruddannelse og kompetencer samt kortlægning af brugsmønstre med henblik på at øge regionernes brug af akut videotolkning, herunder regionernes brug af det nye fællesregionale centers ydelser. Etableringen af videotolkecenteret påbegyndes i 2018 og forventes i fuld drift i 2021.

Puljemidlerne kan søges af regionerne. Regionerne kan søge enkeltvis eller flere regioner
kan søge sammen.

Der kan søges støtte til:

  • Analyser af arbejdsgange, efteruddannelse og kompetencer samt kortlægning af
    brugsmønstre, herunder til honorering af fagpersoner og konsulenter.
  • Løn til projektledere 
  • Udgifter i forbindelse med afholdelse af møder, workshops og lignende, herunder
    evt. delvis kompensation for lønudgifter. 
  • Transport efter statens laveste takst 
  • Evt. udstyr i begrænset omfang

Ansøgningsfrist: mandag den 3. december 2018 kl. 12

Se hele puljeopslaget her  (PDF)

 


Sidst opdateret 20-05-2019
KONTAKT
Spørgsmål berørende puljen kan i ansøgningsperioden sendes til: mgr@sum.dk  
Dog senest 30. november 2018.

ANSØGNING

Ansøgningen sendes underskrevet, elektronisk, til sum@sum.dk. Cc Myong Grøn: mgr@sum.dk

Skriv ”Ansøgningsskema til Pulje vedr. øget brug af videotolkning" i emnefeltet.

Hent ansøgningsskema  (Word) 
Hent vejledning til ansøgningsskema (PDF)


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |