Skip navigation


Forskningsmæssig behandling i udlandet

Det kan i nogle tilfælde være muligt at blive henvist til forskningsmæssig behandling i udlandet, hvis du ikke kan tilbydes relevant behandling på et dansk sygehus.

For at du kan henvises til forskningsmæssig behandling i udlandet, er det bl.a. en forudsætning, at du forinden har været undersøgt på en sygehusafdeling her i landet med specialfunktion inden for det pågældende sygdomsområde. Denne afdeling skal indstille dig til en konkret forskningsmæssig behandling på en nærmere bestemt sygehusafdeling i udlandet.

Den forskningsmæssige behandling skal opfylde kravene til almindeligt anerkendte videnskabelige forsøg. Behandlingen skal desuden foregå i samarbejde med et dansk sygehus. Et samarbejde kan f.eks. indledes med en konkret henvisning, hvor det aftales, at opfølgningen på behandlingen sker på et dansk sygehus.

Din bopælsregion afgør, om du kan tilbydes forskningsmæssig behandling i udlandet, og regionen betaler i givet fald behandlingen m.v.

Det er en forudsætning, at du ikke påbegynder behandlingen i udlandet, før ovenstående proces er gennemført, og din bopælsregion har henvist dig.

Kontakt evt. din sygehuslæge for at drøfte muligheden for at blive henvist til forskningsmæssig behandling i udlandet.

Du kan også kontakte et patientkontor for at få mere information om dine muligheder og betingelserne for behandling udlandet.


Sidst opdateret 20-02-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |