Skip navigation


Organdonation

Organer bruges kun til transplantation, hvis man selv eller ens nærmeste har givet tilladelse. Sundhedsstyrelsen varetager den løbende overvågning og centrale oplysningsindsats om organdonation. Muligheden for at transplantere organer betyder, at vi alle bliver stillet over for nye, svære valg. Et af valgene er, om man vil være organdonor efter sin død.

Organdonation – hvorfor skal jeg tage stilling?
Organer fra afdøde personer kan redde, forlænge eller forbedre livet for uhelbredeligt syge patienter. Få hundrede mennesker dør hvert år i Danmark på en måde, så organdonation er en mulighed. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt får taget stilling.

Hvis du ikke har taget stilling til, om du vil være organdonor efter din død, skal dine pårørende tage beslutningen. Det kan være en meget svær beslutning for dine pårørende. Derfor bør du selv tage stilling.

Fortæl om din holdning til organdonation
I Organdonorregistret kan du registrere, om du vil være organdonor med eller uden dine pårørendes accept. Din holdning til organdonation er personlig, men det er en god idé at fortælle dine pårørende om din holdning til organdonation.

Donorregistrering - hvad skal jeg tage stilling til?
I Organdonorregistret kan du overordnet vælge, at: 

   • sige ja, og give fuld tilladelse til at donere alle dine organer
   • sige ja, og give begrænset tilladelse til at donere de organer, du har sat kryds ved
   • sige ved ikke, og overlade beslutningen til dine pårørende
   • sige nej, og nedlægge forbud mod organdonation   

Hvis du vil sige ja til at donere
Hvis du vil sige ja til at donere dine organer til transplantation, skal du vælge, om du vil give fuld eller begrænset tilladelse til at donere dine organer.   

Fuld tilladelse betyder, at alle dine organer må bruges til transplantation.

Begrænset tilladelse betyder, at kun de organer, du har sat kryds ved, må bruges til transplantation.

Når du har valgt, skal du krydse af, om du giver tilladelse til transplantation og forskning eller udelukkende til transplantation.

Hvis jeg giver tilladelse til transplantation og forskning: Hvad indebærer det?
Du giver her tilladelse til, at der som en del af organdonationen kan laves undersøgelser, som skal bidrage til forskning. 

Det vil udelukkende være undersøgelser, som skal gavne transplantationen af organer nu og i fremtiden, sådan at flere mennesker får mulighed for at leve videre med et nyt organ.   

Pårørendes accept
Hvis du ønsker, at din familie skal have det sidste ord, har du mulighed for at vælge det i din registrering. I så fald skal du også sætte kryds i ”pårørendes accept”.   

Hvordan bliver jeg organdonor?
Du kan tage stilling til organdonation på tre forskellige måder. Alle er lige juridisk gyldige.

   • I Organdonorregistret
   • På donorkort, som du selv skal bære på dig
   • Mundtligt til dine pårørende   

Vi opfordrer dig til at registrere din holdning i Organdonorregistret og samtidig fortælle om din holdning til din familie, så din familie og lægen kender til din holdning, hvis det bliver aktuelt med organdonation.   

Tilmelder du dig Organdonorregistret, er det ikke nødvendigt også at udfylde donorkortet og bære det på sig.

Læs mere om organdonation og tilmeld dig 

Forside på folder
Dansk folder
Engelsk folder
Arabisk folder

Kan jeg ændre min beslutning om organdonation?
Ja, du kan altid ændre din registrering. Det gør du ved at logge på sundhed.dk med NemId og ændre din registrering i Organdonorregistret eller ved at indsende en ny tilmeldingsblanket til Organdonorregistret.   

Du kan slette din registrering ved selv at logge på www.sundhed.dk med NemID. 
 

Alternativt kan du sende et brev eller mail med CPR – nummer og underskrift til:   

Organdonorregistret
Sundhedsdatastyrelsen

Ørestads Boulevard 5
2300 København S  

Mail: sikkerpost_lob@sundhedsdata.dk


Sidst opdateret 08-08-2019

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |