Skip navigation


Befordring (transport)

Som udgangspunkt skal du selv sørge for at arrangere og betale for befordring til undersøgelse og behandling i sundhedsvæsenet. Der er dog mulighed for at få befordring eller befordringsgodtgørelse i visse sammenhænge.

Som udgangspunkt skal du selv sørge for at arrangere og betale for transport til undersøgelse og behandling i sundhedsvæsenet. Der er dog for visse patientgrupper mulighed for at få transport eller få betalt transporten i forbindelse med:

 • Behandling hos alment praktiserende læge eller en praktiserende speciallæge
 • Sygehusbehandling
 • Genoptræning

Befordringsgodtgørelse ydes med et beløb svarende til befordringsudgiften med det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel og ydes kun, når udgiften for pensionister overstiger 42 kr. i alt tur/retur og for ikke-pensionister 100 kr. i alt tur/retur.

Behandling hos alment praktiserende læge eller speciallæge
Hvis du er omfattet af sikringsgruppe 1, og du modtager behandling for regionens regning efter sundhedsloven, kan du i visse tilfælde få befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra undersøgelse og behandling hos alment praktiserende læge eller speciallæge.

 • Du har ret til at få betalt transport med ambulance eller særligt sygekøretøj til og fra akut skadebehandling hos alment praktiserende læge eller speciallæge, hvis din tilstand gør det nødvendigt.

 • Du har ret til at få befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra speciallæge, hvis du modtager pension efter de sociale pensionslove og er henvist dertil af en alment praktiserende læge eller speciallæge, samt uden sådan henvisning ved besøg hos visse typer af speciallæger.

 • Du har ret til at få befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra speciallæge, hvis afstanden mellem din bopæl eller faste opholdssted og speciallægens konsultationssted overstiger 50 km., og du er henvist dertil af alment praktiserende læge eller speciallæge, samt uden sådan henvisning ved besøg hos visse typer af speciallæger.

Det er kommunalbestyrelsen, der efter reglerne om befordring og b efordringsgodtgørelse efter sundhedsloven yder befordring  eller befordringsgodtgørelse i ovenstående tilfælde.

Sygehusbehandling
Hvis du modtager vederlagsfri sygehusbehandling efter sundhedsloven, kan du i visse tilfælde få befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra behandling på sygehuset.

Du har ret til befordring med ambulance eller særligt indrettet sygekøretøj til og fra behandling, herunder undersøgelse, på sygehus m.v., hvis din tilstand gør det nødvendigt.

Du har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus m.v., hvis du opfylder én af følgende betingelser:

 • Du modtager pension efter de sociale pensionslove. 
 • Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.
 • Din tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og du i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.   

Der findes særlige regler for så vidt angår tilfælde, hvor du benytter dig ordningen for frit eller udvidet frit sygehusvalg.

Det er regionsrådet, der efter reglerne om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven, yder befordringsgodtgørelse i ovenstående tilfælde.

Genoptræning
Hvis du i forbindelse med udskrivning fra sygehus har fået udarbejdet en genoptræningsplan, kan du i visse tilfælde få befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra behandling på genoptræningsstedet. Du skal i den forbindelse opfylde en af følgende betingelser:

 • Du modtager pension efter de sociale pensionslove.
 • Afstanden mellem din bopæl og genoptræningsstedet overstiger 50 km.
 • Din tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge.

Det er kommunalbestyrelsen, der efter reglerne om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven, yder befordring eller befordringsgodtgørelse i overstående tilfælde.

Overnatning og ledsager
Hvis du er berettiget til befordring eller befordringsgodtgørelse, vil du også i visse tilfælde være berettiget til overnatning eller overnatningsgodtgørelse samt time- og dagpenge.

Det er kommunalbestyrelsen, der efter reglerne om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven, yder befordring eller befordringsgodtgørelse i overstående tilfælde.

En ledsager til en patient, som er berettiget til befordring eller befordringsgodtgørelse, vil også i visse tilfælde være berettiget til befordring eller befordringsgodtgørelse, overnatning eller overnatningsgodtgørelse samt time- og dagpenge, når ledsagelsen er nødvendig på grund af patientens helbredstilstand.

Patientvejledning
I hver region findes en patientvejleder , som kan vejlede dig og uddybe ovenstående regler om befordring og befordringsgodtgørelse.

Er du i tvivl om retten til befordring i konkrete tilfælde skal du henvende dig til patientvejlederen i din region.   

Klageadgang
Det er kommunalbestyrelsen eller regionsrådet som træffer afgørelse om ret til befordring eller befordringsgodtgørelse i konkrete tilfælde. Afgørelser truffet af regionsrådet eller kommunalbestyrelsen kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed. 
     


Sidst opdateret 19-11-2018

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |