Skip navigation


Klage over tvang i psykiatrien

Hvis en patient bliver udsat for tvang, kan patienten eller patientrådgiveren klage. Det er Det Psykiatriske Patientklagenævn i Statsforvaltningen, der behandler klagen.

Der er ingen krav til, hvordan klagen skal se ud. Den kan være både mundtlig og skriftlig. Klagen skal afleveres til hospitalet eller det psykiatriske center, der har pligt til at sørge for, at klagen videresendes til Det Psykiatriske Patientklagenævn.


Sidst opdateret 20-02-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |