Skip navigation


Dialogpanelet for kvalitetsprogrammet

Med det nationale kvalitetsprogram er der etableret et dialogpanel bestående af de centrale faglige aktører og patientforeninger for at understøtte skiftet på kvalitetsområdet og den fortsatte implementering af initiativer i det nationale kvalitetsprogram.

Se kommissorium for dialogpanelet  (PDF)

Referater fra møder i Dialogpanelet

1. møde afholdt den 7. juni 2016 (PDF) 

2. møde afholdt den 25. november 2016 (PDF)


3. møde afholdt den 15. marts 2017  (PDF)

 

Materiale fra 3. møde
PRO I DANMARK (oplæg) (PDF)
v. Nanna Skovgaard, kontorchef, Sundheds- og Ældreministeriet

FRA KVALITETSKONTROL TIL FORBEDRINGSARBEJDE (oplæg) (PDF)
v. Grete Christensen, formand, Dansk Sygeplejeråd 

 

4. møde afholdt den 10. oktober 2017 (PDF)

 

Materiale fra 4. møde

Status på de nationale mål (oplæg) (PDF)
v. Annemarie Lauritsen, afdelingschef, Sundheds- og Ældreministeriet

 

Hvordan skaber kvalitetsmodellen værdi i kommunal kontekst (oplæg) (PDF)
v. Anja Trudslev, analysekonsulent præsenterede Odense Kommunes arbejde

 

Forskning i kvalitet
- forskningsprogram relateret til det nye kvalitetsprogram (oplæg)
 (PDF)
v. Mette Kjølby, vicedirektør, Region Midtjylland

 

 


Sidst opdateret 07-02-2018

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |