Skip navigation


Alkoholbehandling

På alkoholområdet har kommunerne både ansvar for forebyggelse og behandling.

I Danmark har vi tradition for at nyde alkohol og spiritus i sociale sammenhænge, og det behøver der ikke være nogle problemer ved. Men desværre bliver forbruget af alkohol for nogle så højt, at det kan have sundhedsskadelige konsekvenser for den enkelte og familien.

Du har som borger ret til:

  • Gratis og anonym alkoholbehandling. Anonymiteten ophører dog, hvis der bliver ordineret receptpligtig medicin som eksempelvis antabus.

  • Påbegyndt behandling senest 14 dage efter, du har henvendt dig med ønske om behandling.

  • Frit valg af behandlingssted (du kan vælge mellem din hjemkommunes tilbud eller andre kommunale, regionale eller private tilbud, som har indgået en aftale med en kommune).

En del af de borgere, der drikker for meget, har både partner og hjemmeboende børn. Forskningen peger i den retning, at alkoholbehandling er mere effektiv for personer med et misbrug, hvis behandlingen er familieorienteret. Derfor er der de senere år kommet større fokus på den familieorienterede alkoholbehandling.

Kommunerne har med sundhedslovens § 141 ansvaret for alkoholbehandlingen i Danmark.

Læs mere om alkoholbehandling på Sundhedsstyrelsens hjemmeside


Sidst opdateret 04-10-2018

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |