Skip navigation


Patientsikker Kommune

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og KL indgik i efteråret 2012 et samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed om at sikre en mere systematisk patientsikkerhedsindsats i kommunerne med projektet ”Patientsikker Kommune”.

”I sikre hænder” (Patientsikker Kommune) er et projekt, der skal øge patientsikkerheden i kommunerne. Der er tale om et demonstrationsprojekt, der skal vise, at det er muligt at opnå markante kvalitetsforbedringer i de deltagende kommuner.

Målet er at reducere antallet af skader ved at sikre, at borgerne får den rette hjælp, pleje og/eller behandling hver gang og ikke oplever tryksår, medicineringsfejl og fald - uanset om de bor i eget hjem, plejecentre eller lignende boformer. Målet skal nås ved at ændre og systematisere sundhedspersonalets arbejdsgange og rutiner.

5 kommuner indgår i projektet: Lolland, Sønderborg, Viborg, Thisted og Frederiksberg Kommuner. ”I sikre hænder” løber fra 2013 til 2016.

Projektet er lanceret af Dansk Selskab for Patientsikkerhed i samarbejde med KL og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.   


Sidst opdateret 20-04-2015
Kontaktoplysninger:

Louise Filt
Fuldmægtig
Tlf. 72 26 95 04 
Mail:
lfi@sum.dk
Yderligere information om projektet kan findes på hjemmesiden:
"I sikre hænder"

 


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |