Skip navigation


Specialtandpleje

Her kan du læse om specialtandplejen, der tilbyder tandpleje til borgere, der på grund af eksempelvis sindslidelse eller handicap ikke kan anvende de almindelige tandplejetilbud.

Udover voksentandplejen og børnetandplejen findes der særlige tilskud og ordninger, der retter sig til borgere med andre behov:

  • Der er etableret en særlig tilskudsordning til tandpleje for borgere, der på grund af Sjøgrens Syndrom eller på grund af kræftbehandling med kemoterapi eller strålebehandling har betydelige, dokumenterede tandproblemer.

  • Regionstandplejen er et specialiseret tandplejetilbud til børn og unge, som har tandlidelser, der ubehandlede medfører varig funktionsnedsættelse.

  • De odentologiske landsdels- og videnscentre i Århus og København kan give højt specialiseret multidisciplinær rådgivning og behandling af patienter med sjældne sygdomme og handicaps, der medfører betydelige problemer i tænder, mund eller kæber.

Sidst opdateret 22-01-2015
Love og regler

Læs mere om krav til organiseringen og indholdet af de forskellige tandplejetilbudKontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |